Τελευταίος έλεγχος: 17/11/2020

Επικοινωνία

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ

Tηλέφωνο: 00 800 6 7 8 9 10 11en

Ηλεκτρονική διεύθυνσηen

Κέντρα πληροφοριών στη χώρα σαςen

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Η Ευρώπη σου - Συμβουλές / Solvit

Βοήθεια και συμβουλές για επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσειςen

Θέματα καταναλωτών

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών – ECC-NetΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορώνen

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορώνen

Προβλήματα με ασφαλιστές ή τράπεζες του εξωτερικού

Εξωδικαστική διαδικασία υποβολής καταγγελίας για ασφαλιστές ή τράπεζες

Εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική ασφάλιση

Επικοινωνήστε με σύμβουλο εργασίας της ΕΕΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Αρμόδια υπηρεσία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Κέντρο Υπηρεσιών Ενιαίας Αγοράς
B-1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ