Τελευταίος έλεγχος: 14/10/2021

Επικοινωνία

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ

Tηλέφωνο: 00 800 6 7 8 9 10 11en

Ηλεκτρονική διεύθυνσηen

Κέντρα πληροφοριών στη χώρα σαςen

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Η Ευρώπη σου - Συμβουλές / Solvit

Βοήθεια και συμβουλές για επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσειςen

Θέματα καταναλωτών

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών – ECC-NetΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορώνen

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορώνen

Προβλήματα με ασφαλιστές ή τράπεζες του εξωτερικού

Εξωδικαστική διαδικασία υποβολής καταγγελίας για ασφαλιστές ή τράπεζες

Εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική ασφάλιση

Επικοινωνήστε με σύμβουλο εργασίας της ΕΕΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Αρμόδια υπηρεσία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Planning, finance, data

Data and knowledge for policy, business and people
B-1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ