Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 16/07/2018

Oznakowanie CE

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w EOG (UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), musi posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE potwierdza, że dany wyrób został zbadany i że spełnia unijne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznakowanie ma zastosowanie do wyrobów sprzedawanych na terenie EOG, które wyprodukowano zarówno w EOG, jak i poza nim.

Oznakowanie CE ma zastosowanie jedynie do wyrobów, dla których wprowadzono unijne specyfikacje.

Aby móc umieszczać oznakowanie CE na swoich produktach, należy przygotować dokumentację techniczną, która będzie dowodem na to, że dany wyrób spełnia wszystkie wymagania UE. Jako producent wyrobu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymogami. Jeśli umieszczasz na swoim wyrobie oznakowanie CE, najprawdopodobniej będziesz musiał przedłożyć swoim dystrybutorom lub importerom kompletną dokumentację dotyczącą tego oznakowania.

Jak uzyskać prawo do stosowania oznakowania CE?

ProducenciEnglish muszą przejść przez proces składający się z kilku etapów:

1. Zidentyfikowanie unijnych wymagań, jakim podlega wyrób

Obowiązujące w całej UE wymagania określono w dyrektywach obejmujących różne wyroby lub sektoryEnglish, na przykład:

  • Zabawki
  • Wyposażenie elektryczne
  • Przemysł maszynowy
  • Wyroby medyczne
  • Dźwigi
  • Środki ochrony indywidualnej

Dyrektywy te określają zasadnicze wymagania, jakie wyroby muszą spełniać.

2. Sprawdzenie, czy wyrób spełnia konkretne wymagania

To Ty musisz zagwarantować, że Twój wyrób spełnia wszystkie wymagania prawne obowiązujące w UE. Jeżeli dla Twojego wyrobu istnieją zharmonizowane normy europejskieEnglish i jeżeli stosujesz je w procesie produkcji, Twój wyrób będzie z założenia automatycznie zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE.

Stosowanie tych norm jest dobrowolne – nie jesteś zobowiązany do ich przestrzegania. Możesz jednak wybrać inne rozwiązania techniczne, aby spełnić zasadnicze wymagania określone w odpowiedniej dyrektywie.

3. Sprawdzenie, czy wyrób musi zostać poddany badaniom przez niezależny organ krajowy

W przypadku niektórych wyrobów specjalne organy (tzw. jednostki notyfikowane) muszą sprawdzić, czy dany wyrób spełnia określone wymagania techniczne. Nie jest to wymagane dla wszystkich wyrobów. W bazie danych NandoEnglish znajdziesz informacje o tym, z którą jednostką notyfikowaną należy się skontaktować w danej sprawie.

4. Testowanie produktu

Jeżeli Twój wyrób nie podlega ocenie niezależnego organu, to Ty musisz zadbać o zagwarantowanie zgodności wyrobu z wymaganiami technicznymi. Wiąże się to z dokonaniem oceny Twojego wyrobu i sporządzeniem dokumentacji dotyczącej ewentualnych zagrożeń dla użytkowników.

5. Sporządzenie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna powinna obejmować wszystkie dokumenty, które potwierdzają zgodność wyrobu z wymaganiami technicznymi.

6. Umieszczenie oznakowania CE i sporządzenie deklaracji zgodności

Jeśli spełnisz powyższe wymogi, możesz umieścić oznakowanie CE na swoim wyrobie. Musi być ono widoczne, czytelne i trwałe. Jeśli w ramach etapu trzeciego konieczny był udział jednostki notyfikowanej, na wyrobie należy umieścić także jej numer identyfikacyjny. Poza tym musisz sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE, w której stwierdzasz, że Twój wyrób spełnia wszystkie wymagania prawne.

Importerzy

Producenci muszą zagwarantować, że produkt spełnia unijne wymogi, oraz zamieścić na nim oznakowanie CE. Z kolei importerzyEnglish mają obowiązek zagwarantować, że produkty wprowadzane przez nich na rynek są zgodne z odpowiednimi wymogami i nie są niebezpieczne dla użytkowników. Importer ma obowiązek sprawdzić, czy producent spoza UE podjął niezbędne kroki i czy na wniosek może udostępnić odpowiednią dokumentację.

Dystrybutorzy

DystrybutorzyEnglish muszą posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymogów prawnych – w tym, które produkty muszą mieć oznakowanie CE oraz jakie dokumenty są potrzebne – oraz być w stanie zidentyfikować produkty, które wyraźnie nie są zgodne z przepisami. Muszą również być w stanie udowodnić organom krajowym, że działają z zachowaniem należytej staranności i posiadają potwierdzenie od producenta lub importera, że podjęto niezbędne środki. Dystrybutorzy muszą również być w stanie wspierać organy krajowe w ich staraniach o uzyskanie wymaganej dokumentacji.

Dodatkowe informacje:

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.