Kruimelpad

Bijgewerkt : 02/03/2017

Inkomstenbelasting in het buitenland – Nederland

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Ik ben werknemer

Welk inkomen wordt in Nederland belast?

  • Woont u in Nederland? (U heeft uw belangrijkste persoonlijke en economische banden daar.) U betaalt in Nederland belasting over uw hele inkomen, dus ook over wat u in het buitenland heeft verdiend.
  • Woont u niet in Nederland? U betaalt in Nederland alleen belasting over het inkomen dat u daar verdiend heeft.
  • Heeft u inkomsten uit andere EU-landen? Let op dat u geen dubbele belasting over hetzelfde inkomen betaalt.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Wat blijft er over van uw bruto inkomsten in Nederland, na aftrek van belastingen en sociale premies?

Tarieven inkomstenbelasting 2015 (aangiftejaar 2016)

Schijf

Jaarinkomen

Percentage

1

tot €19 922

8.4%

2

€19 922 - €33 715

12.25%

3

€33 715 - €66 421

40.4%

4

meer dan €66 421

52%

Alle in Nederland wonende belastingbetalers hebben recht op een belastingvrije voet.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op belastingaftrek.

Wanneer en hoe moet u betalen?

Uw werkgever houdt loonbelasting en sociale premies in van uw salaris.

Daarnaast moet u elk jaar voor 1 mei belastingaangifte doen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bij de belastingdienst bezwaar maken. Hoe u dit precies kunt doen, staat vermeld op uw aanslagbiljet.

Links

Ministerie van Financiën Nederland

Belastingdienst

Kijk ook wat uw rechten in de EU zijn.

Ik ben zelfstandige

Welk inkomen wordt in Nederland belast?

  • Woont u in Nederland? (U heeft uw belangrijkste persoonlijke en economische banden daar.) U betaalt in Nederland belasting over uw hele inkomen, dus ook over wat u in het buitenland heeft verdiend.
  • Woont u niet in Nederland? U betaalt in Nederland alleen belasting over het inkomen dat u daar verdiend heeft.
  • Heeft u inkomsten uit andere EU-landen? Let op dat u geen dubbele belasting over hetzelfde inkomen betaalt.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Wat blijft er over van uw bruto inkomsten in Nederland, na aftrek van belastingen en sociale premies?

Tarieven inkomstenbelasting 2015 (aangiftejaar 2016)

Schijf

Jaarinkomen

Percentage

1

tot €19 922

8.4%

2

€19 922 - €33 715

12.25%

3

€33 715 - €66 421

40.4%

4

meer dan €66 421

52%

Alle in Nederland wonende belastingbetalers hebben recht op een belastingvrije voet.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op belastingaftrek.

Wanneer en hoe moet u betalen?

U moet elk jaar vóór 1 mei online belastingaangifte doen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bij de belastingdienst bezwaar maken. Hoe u dit precies kunt doen, staat vermeld op uw aanslagbiljet.

Links

Ministerie van Financiën Nederland

Belastinginformatie voor bedrijfseigenaren

Belastingdienst

Kijk ook wat uw rechten in de EU zijn.

Openbare raadpleging
    Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
    Vraag het aan de nationale instanties