Kruimelpad

Bijgewerkt : 29/06/2015

Inkomstenbelasting in het buitenland – Nederland

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Ik ben in loondienst

Welk inkomen wordt in Nederland belast?

  • Woont u in Nederland? (belangrijkste persoonlijke en economische banden daar) U betaalt in Nederland belasting over uw hele inkomen, dus ook over wat u in het buitenland heeft verdiend.
  • Woont u nietin Nederland? U betaalt in Nederland alleen belasting over het inkomen dat u daar verdiend heeft.
  • Heeft u inkomsten uit andere EU-landen? Let op dat u geen dubbele belasting over hetzelfde inkomen betaalt.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Wat blijft er over van uw bruto inkomsten in Nederland, na aftrek van belastingen en sociale premies?

Tarieven inkomstenbelasting

     

1

tot €19,822

36.50%

2

€19,822 - €33,589

42%

3

€33,589 - €57,585

42%

4

meer dan €57,585

52%

Alle in Nederland wonende belastingbetalers hebben recht op een belastingvrije voet.

In bepaalde gevallen heeft u recht op belastingaftrek.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

Uw werkgever houdt loonbelasting en sociale premies in van uw salaris.

Daarnaast moet u elk jaar voor 1 april belastingaangifte doen.

Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met uw aanslag, kunt u in beroep gaan bij de belastingdienst. Hoe u dit precies kunt doen, staat vermeld op uw aanslagbiljet.

Links

Nederlands Ministerie van Financiën

Belastingdienst

Kijk ook wat uw rechten in de EU zijn.

Ik ben zelfstandige

Welk inkomen wordt in Nederland belast?

  • Woont u in Nederland? (belangrijkste persoonlijke en economische banden daar) U betaalt in Nederland belasting over uw hele inkomen, dus ook over wat u in het buitenland heeft verdiend.
  • Verblijft u niet in Nederland? U betaalt in Nederland alleen belasting over het inkomen dat u daar verdiend heeft.
  • Heeft u inkomsten uit andere EU-landen? Let op dat u geen dubbele belasting over hetzelfde inkomen betaalt.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Wat blijft er over van uw bruto inkomsten in Nederland, na aftrek van belastingen en sociale premies?

Tarieven inkomstenbelasting

     

1

tot €19,822

36.50%

2

€19,822 - €33,589

42%

3

€33,589 - €57,585

42%

4

meer dan €57,585

52%

Alle in Nederland wonende belastingbetalers hebben recht op een belastingvrije voet.

In bepaalde gevallen heeft u recht op belastingaftrek.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

U moet elk jaar voor 1 april online belastingaangifte doen.

Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, kunt u in beroep gaan bij de belastingdienst. Hoe u dit precies kunt doen, staat vermeld op uw belastingaanslag.

Links

Nederlands Ministerie van Financiën

Informatie over belastingen voor eigenaren van ondernemingen - Nederland

Belastingdienst 

Kijk ook wat uw rechten in de EU zijn.

Contactpunten

Openbare raadpleging
Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
Vraag het aan de nationale instanties