Sökväg

Känner du till dina rättigheter som EU-medborgare? Testa dina kunskaper i vår quiz.

Uppdaterat : 09/06/2015

vehicles

Gäller mitt körkort utomlands?

Jag bor i ett annat EU-land

Sedan den 19 januari 2013 ser alla nya körkort som utfärdas i EU ut som ett "kreditkort" i plast. Det är ett standardformat för EU och har säkerhetsdetaljer som gör det svårare att förfalska.

Detta påverkar inte de körkort som ännu gäller. De byts ut mot det nya EU-körkortet när de går ut eller senast 2033.

Läs mer

Giltighet i EU-länderna

EU-körkort

Se till att ditt körkort fortfarande är giltigt innan du flyttar till ett annat land.

Tillfälliga körkort eller intyg som ditt hemland utfärdar erkänns inte i andra EU-länder.

Om du flyttar till ett annat land kan du köra där med ditt nuvarande

körkort tills det går ut.

Följande behörigheter erkänns i EU: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

EU-länderna ska se till att alla körkort har det nya EU-standardformatet senast 2033.

Om du har ett körkort som gäller hela livet, kommer du att få information från det land där du är folkbokförd när du måste byta ditt körkort mot det nya EU-körkortet.

Förnya eller byta ut körkortet

Du kan bara få ditt körkort förnyat (eller utbytt till ett körkort från det nya landet) av myndigheterna i det land där du är folkbokförd.

De byter ut ditt ursprungliga körkort mot landets körkort. Därefter omfattas du av samma regler för till exempel giltighet och läkarundersökningar som invånarna i det landet.

EU-körkort i utbyte mot ett körkort från ett land utanför EU

Om du har ett EU-körkort som har utfärdats av ditt nya bosättningsland i utbyte mot ett körkort från ett land utanför EU och du vill flytta till ett annat EU-land med ditt nya körkort, kan du inte utgå från att det kommer att erkännas där, eftersom varje land bestämmer själv.

Du måste kontrollera med myndigheterna i ditt nya land vilka villkor som gäller för erkännande av körkort från länder utanför EU.

Det EU-körkort som du fick när du bytte ut körkortet från ditt hemland bör innehålla en kod som anger vilket land som utfärdade ditt första körkort (t.ex. 70.0123456789.NL).

Exempel från verkligheten

Chilenska Angeles flyttade till Spanien för några år sedan. Spanien godtar chilenska körkort och därför kunde Angeles byta ut sitt körkort mot ett spanskt efter några administrativa formaliteter.

Med sitt nya körkort får Angeles också köra i EU. Om hon däremot flyttar från Spanien till ett annat EU-land måste hon förhöra sig hos myndigheterna där om de godtar hennes spanska körkort.

Om det nya landet också automatiskt godtar det ursprungliga chilenska körkortet kan hon fortsätta att köra med sitt nya, spanska körkort. Om de inte gör det måste hon få sitt chilenska körkort formellt erkänt eller utbytt i det nya landet.

Jag är turist

Sedan den 19 januari 2013 ser alla nya körkort som utfärdas i EU ut som ett "kreditkort" i plast. Det är ett standardformat för EU och har säkerhetsdetaljer som gör det svårare att förfalska.

Det nya körkortet påverkar inte de körkort som ännu gäller. De byts ut mot det nya EU-körkortet när de går ut eller senast 2033.

Läs mer

Se till att ditt körkort fortfarande är giltigt innan du åker iväg. Du får inte köra i ett annat land med bara ett tillfälligt körkort eller intyg.

EU-körkort

Om ditt körkort kommer från ett EU-land gäller det i hela EU.

Följande behörigheter erkänns i EU: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

EU-körkort (i utbyte mot ett körkort från ett land utanför EU)

Om du har bytt ut ditt körkort från ett land utanför EU mot ett EU-körkort i det land där du bor kan du köra med det körkortet i hela EU.

Körkort från länder utanför EU

Om du vill köra i EU med ett körkort från ett land utanför EU bör du kontakta myndigheterna i det land du besöker eller ditt hemlands ambassad eller konsulat i det landet.

Exempel från verkligheten

Tonåringar - tänk på att det finns olika åldersgränser i EU

Sofia är 14 år och tog körkort för moped i Italien. Hon skulle vilja köra moped i Belgien men där är åldersgränsen 16 år.

Sofia får alltså vänta tills hon har fyllt 16 innan hon kan köra moped i Belgien. Från den dagen blir hennes italienska mopedkort giltigt och hon får köra moped där utan att behöva göra ett belgiskt prov.

Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I det här fallet de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.