Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/06/2017

Gäller mitt körkort utomlands?

EU-körkort

Om ditt körkort har utfärdats av ett EU-land godkänns det i hela EU och du kan använda det om

  • det är giltigt
  • du uppfyller ålderskravet för att få köra ett fordon i denna kategori
  • det inte är begränsat eller har återkallats i det utfärdande landet.

Om du vill kan du byta ut kortet mot ett körkort från det EU-land som du har flyttat till, men det är inget krav (utom i ett fåtal fall).

Standardformat

Sedan den 19 januari 2013 ser alla nya körkort i EU ut som ett kreditkort i plast som gör det svårare att förfalska.

Du kan fortfarande använda ditt nuvarande körkort, men det byts ut mot det nya formatet när du förnyar det (eller senast 2033).

Har du ett körkort som gäller hela livet? I så fall kommer myndigheterna i ditt hemland att tala om när du måste byta ut kortet.

Läs mer om det gemensamma EU-körkortet

Det finns över 110 typer av körkort i EU.

Läs mer om körkorten, t.ex. hur de ser ut, säkerhetsdetaljerna, villkor och behörighet.

Ömsesidigt erkännande

Alla körkort från EU erkänns i andra EU-länder , både i det gamla och det nya formatet.

Följande behörigheter erkänns i EU: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Så om du flyttar till ett annat EU-land behöver du normalt sett inte byta ut ditt körkort.

Du kan köra där med ditt nuvarande körkort tills det går ut.

Giltighet i EU-länderna

10 år 15 år
Belgien, Bulgarien, Estland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Ungern Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Polen, Slovakien, Tyskland och Österrike

När ditt körkort har gått ut måste du förnya det i det land där du är folkbörd.

Ditt nya körkort kan ha en annan giltighetstid och omfattas av de villkor eller begränsningar som gäller i det nya landet.

Tillfälliga körkort

Tillfälliga eller internationella körkort eller intyg som ditt hemland utfärdar kanske inte erkänns i andra EU-länder.

Eftersom sådana handlingar bara utfärdas i vissa länder omfattas de inte av de nya EU-reglerna.

EU-körkort i utbyte mot ett körkort från ett land utanför EU

Om du har ett EU-körkort som har utfärdats i utbyte mot ett körkort från ett land utanför EU och du vill flytta till ett annat EU-land med ditt utbytta körkort, så kan du inte utgå från att ditt nya körkort kommer att erkännas där. Det bestämmer varje land själv.

Du måste höra med myndigheterna i ditt nya land vilka villkor som gäller för erkännande av körkort från länder utanför EU.

Det EU-körkort som du fick när du bytte ut körkortet från ett land utanför EU bör innehålla en kod som anger vilket land som utfärdade ditt första körkort (t.ex. 70.0123456789.NL).

Läs gällande regler och information eller gå in på myndigheternas webbplats i ditt nya hemland:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

Exempel från verkligheten

Chilenska Angeles flyttade till Spanien för några år sedan. Spanien godtar chilenska körkort och därför kunde Angeles byta ut sitt körkort mot ett spanskt efter några administrativa formaliteter.

Med sitt nya körkort får Angeles också köra i EU. Om hon däremot flyttar från Spanien till ett annat EU-land måste hon höra med myndigheterna där om de godtar hennes spanska körkort.

Om det nya landet automatiskt godtar det ursprungliga chilenska körkortet kan hon fortsätta att köra med sitt nya, spanska körkort. Om de inte gör det måste hon få sitt chilenska körkort formellt erkänt eller utbytt i det nya landet.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd