Cesta

Aktualizováno : 15/11/2013

travel

Práva cestujících v železniční dopravě

Při nákupu vlakové jízdenky vám nesmí být účtována vyšší cena jen proto, že ji kupujete ze zahraničí, nebo z důvodu vaší státní příslušnosti.

Zde uváděná práva můžete uplatnit zpravidla při cestě kterýmkoli mezinárodním vlakovým spojem v rámci EU.

Je na rozhodnutí orgánů členských států, zda tyto práva uplatní i na vnitrostátní vlakové spoje (městské, příměstské, regionální atp.) a na mezinárodní vlaková spojení, jejichž výchozí nebo cílový bod se nachází mimo EU.

Zrušení spoje nebo jeho zpoždění

Pokud je vaše vlakové spojení zrušeno nebo zpožděno, dopravce je povinen vám během čekání poskytnout adekvátní informace o aktuální situaci.

Pokud vám je oznámeno, že do cílového bodu spoj dorazí se zpožděním 1 hodinu a více, máte nárok na:

 • zrušení cesty a na vrácení peněz za jízdenku (v některých případech na celé jízdné, někdy pouze na sumu za nerealizovanou část cesty).

  V některých případech mají cestující nárok na zpáteční jízdu do výchozího bodu, pokud kvůli zpoždění nelze naplnit účel cesty, nebo
 • na dopravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu (nebo později, dle přání cestujícího). Náhradní doprava je poskytována i v případech, kdy vlak uvízne na trati a dojde k zastavení dopravy.
 • občerstvení (úměrné době čekání)
 • ubytování – pokud je nutný nocleh.

Ať už se rozhodnete pokračovat v cestě podle plánu, nebo využijete nabídku náhradní dopravy do cílové destinace, budete mít nárok na kompenzaci ve výši:

 • 25% jízdného, pokud se vlak zpozdí o 1 až 2 hodiny
 • 50% jízdného, pokud se vlak zpozdí o více než 2 hodiny.

Na kompenzaci nemáte nárok, pokud:

 • jste o zpoždění byli informováni před nákupem jízdenky

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, můžete zaslat stížnost železniční společnosti, která musí odpovědět ve lhůtě jednoho měsíce.

Pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgán [111 KB] ve vaší zemi.

Ztracená nebo poškozená zavazadla

Pokud dojde během cesty ke ztrátě či poškození odbavených zavazadel, máte nárok na kompenzaci, leda že byl problém způsoben nevhodným zabalením, zavazadlo nebylo k přepravě vhodné nebo bylo jinak specifické.

Výše kompenzace

 • Až 1 300 eur za jedno odbavené zavazadlo – pokud jste schopni doložit cenu přepravovaných věcí.
 • 330 eur za jedno zavazadlo, pokud cenu obsahu doložit nemůžete.

Pokud dojde ke zranění nebo úmrtí cestujícího z důvodu nehody, má cestující (nebo jeho rodinní příslušníci) nárok na kompenzaci za ztracená/poškozená příruční zavazadla (ať už byla odbavena či nikoli) v maximální výši 1 500 eur.

Zranění a úmrtí

Pokud je cestující při vlakové nehodě zraněn nebo usmrcen, má on nebo jeho rodina nárok na kompenzaci, přičemž jim do 15 dní od nehody musí být vyplacena záloha na pokrytí nejnutnějších nákladů.

V případě úmrtí se jedná o částku minimálně 21 000 eur na osobu.

Právní předpisy EU

 • Práva cestujících v železniční dopravě Deutsch English español français italiano
Pomoc a poradenství

Footnote

V tomto případě se míní členské země EU, s výjimkou Malty a Kypru, a Island a Lichtenštejnsko

Retour au texte en cours.