Navigációs útvonal

Frissítve : 30/11/2015

shopping

Online vásárlás

Ha Ön árut vagy szolgáltatást vásárol az interneten, 2014. június 13-ától kezdődően fokozottabb védelmet élvez a fogyasztói jogokról szóló új uniós szabályozásnak köszönhetően. A szabályok egyebek mellett a következőket mondják ki:

 • Önnek jogában áll, hogy a szerződés megkötése előtt megkapja a legfontosabb információkat;
 • a kereskedők nem számíthatnak fel Önnek indokolatlan többletdíjat a hitelkártyás (vagy más módon történő) fizetésért;
 • a kereskedőknek a terméket a megállapodás szerinti időn belül le kell szállítaniuk Önnek;
 • Önt megilleti a vásárlástól való elállás joga;
 • Önnek csak azokért a dolgokért kell fizetnie, amelyekkel kapcsolatban vételi szándékát konkrétan kifejezésre juttatta.

Érdemes tudni vásárlás előtt...

Ha Ön az Európai Unióban vásárol árut, illetve szolgáltatást – akár boltban, akár az interneten –, a kereskedőnek az adásvétel megtörténte előtt egyértelmű, helytálló és közérthető tájékoztatás formájában az Ön tudomására kell hoznia a kérdéses termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Szerződés megkötése előtt az online kereskedőnek, illetve szolgáltatónak részletesebb tájékoztatással kell szolgálnia, azaz az alábbi információkat is az Ön rendelkezésére kell bocsátania:

 • az eladásra kínált áru, illetve szolgáltatás főbb jellemzői,
 • a kereskedő neve és tényleges, székhely szerinti címe,
 • a kereskedő e-mail címe és/vagy telefonszáma,
 • a teljes – azaz az összes járulékos költséget, így pl. a szállítási költséget is tartalmazó – vételár, illetve ha ennek összegét nem lehet előzetesen megállapítani, akkor legalább annak ismertetése, hogy miként történik a vételár kiszámítása,
 • információk a fizetési és a szállítási eljárásokkal, különösen az egyes országokban esetlegesen érvényben lévő szállítási korlátozásokkal kapcsolatban,
 • elállási jog,
 • értékesítés utáni szolgáltatások,
 • a szerződés időtartama,
 • vitarendezési mechanizmusok,
 • cégjegyzékszám,
 • a szakmai tevékenység megnevezése és (adott esetben) a héával (hozzáadottérték-adóval, Magyarországon az áfával) kapcsolatos adatok,
 • annak a szakmai szervezetnek a neve, amelyhez a szolgáltató tartozik (adott esetben).

 

Ez az előzetes tájékoztatás részét képezi a szerződésnek, hacsak Ön és a kereskedő meg nem állapodik közösen a megadott – pl. a kereskedő honlapján közölt – szerződési feltételek módosításáról.

A szerződéseket egyszerű és közérthető nyelven kell megszövegezni. Feltételt jelent az is, hogy nem tartalmazhatnak tisztességtelen szerződési feltételeket.

Az uniós szabályok által biztosított jogok rendes körülmények között az uniós fogyasztók számára terméket értékesítő, ám az EU-n kívül székhellyel rendelkező online kereskedőktől vásárolt áruk és szolgáltatások tekintetében is megilletik az uniós fogyasztókat. Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy ezeknek a jogoknak adott esetben nehezebben lehet érvényt szerezni olyan kereskedőkkel szemben, akiknek székhelye az Európai Unión kívül található.

Érdemes mindig utánanézni, hogy a kérdéses online kereskedő melyik ország cégnyilvántartásában van bejegyezve. Az „.eu", „.hu", „.co.uk" stb. domainnév NEM jelent garanciát arra, hogy a kereskedő székhelye az Európai Unióban található.

 

Digitális tartalom

Külön tájékoztatási követelmények vonatkoznak a digitális tartalmak online megvásárlására, azaz a zenei és a videoanyagok letöltésére és folyamatos továbbítására (streaming). A digitális anyagok megvásárlása előtt Önnek arról is tájékoztatást kell kapnia, hogy a kérdéses tartalom milyen hardveren/szoftverrel futtatható (interoperabilitás), milyen funkciókat kínál, vonatkoznak-e használatára földrajzi korlátozások, illetve hogy lehet-e róla magáncélra másolatot készíteni.

 

Ezenfelül az ún. elállási jog is megilleti Önt, amellyel az online digitális tartalmak esetében a szerződéskötéstől számítva 14 napon át élhet. Azt követően azonban, hogy megkezdi a kérdéses tartalom letöltését, illetve folyamatos továbbítását, már nem állhat el a vásárlástól, ha a kereskedő teljesítette szerződéses kötelezettségeit. Ezért a kereskedőnek először az Ön kifejezett beleegyezését kell kérnie ahhoz, hogy az anyag azonnali letöltését, illetve továbbítását lehetővé tegye az Ön számára, Önnek pedig ki kell jelentenie: tudomásul vette, hogy a letöltés, illetve a folyamatos továbbítás megkezdésével elveszti az elálláshoz való jogot.

Konkrét eset

Lucrezia meg akart nézni egy filmet az interneten, egy lekérhető videoszolgáltatásokat nyújtó webhelyen. Mielőtt fizetett volna, a képernyőn új értesítési ablak jelent meg, melynek szövege arra figyelmeztette, hogy hozzá kell járulnia a lejátszás azonnali megkezdéséhez, egyúttal pedig ki kell jelentenie: tudomásul vette, hogy ezáltal elveszíti a jogot, hogy elálljon a szerződéstől.

Amikor Lucrezia bejelölte a szöveg melletti jelölőnégyzetet, a rendszer rögtön továbbirányította arra a weboldalra, ahol kifizethette a szolgáltatás árát. A fizetést követően azonnal megkezdődött a film vetítése, és Lucrezia többé már nem élhetett az elállási joggal.

 

A vásárlás visszaigazolása, szállítási és egyéb költségek

A vásárlás visszaigazolása

Amikor Ön valamilyen árut vagy szolgáltatást vásárol az interneten, erről azonnal visszaigazolást kell kapnia. Online vásárlás esetén a visszaigazolás érkezhet e-mailben vagy olyan üzenetben, melyet Ön a kereskedő honlapján nyitott személyes postafiókjában kap meg. A visszaigazolást olyan formában kell megküldeni, hogy azt Ön tárolni tudja, és hogy a kereskedő annak tartalmát ne tudja egyoldalúan megváltoztatni.

 

Szállítási költségek

Internetes vásárláskor Önnek egyértelmű tájékoztatást kell kapnia a teljes vételárról, ideértve a szállítási és más, kapcsolódó költségeket is, egyúttal pedig gomb megnyomásával vagy más online művelet elvégzésével kifejezésre kell juttatnia, hogy tudomásul vette, mennyit kell összesen a termékért fizetnie, és hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

A boltokban leadott rendelésekhez hasonlóan az interneten megrendelt termékeket is le kell szállítani 30 napon belül, hacsak a fogyasztó meg nem állapodik más szállítási határidőben a kereskedővel.

 

Konkrét eset

Andrej Szlovákiában él. A karácsonyi ünnepekre a férfi egy láda bort rendelt az interneten Olaszországból a családja számára. A karácsony azonban anélkül múlt el, hogy a bort leszállították volna.

Mivel a megrendelt terméket nem kapta kézhez 30 napon belül, annak ellenére, hogy figyelmeztette a kereskedőt, sőt még haladékot is adott neki a bor leszállítására, Andrej jogosult arra, hogy visszakapja a vételárat.

 

Fizetési műveletek után felszámolt díjak

Ha a kereskedő bizonyos fizetési módozatok – pl. hitelkártyás fizetés – esetében díjat számol fel Önnek, akkor a díj nem haladhatja meg azt az összeget, amennyibe a kereskedőnek a fizetés feldolgozása ténylegesen kerül. Egyes országokban a kereskedők egyáltalán nem vethetnek ki díjat a fizetési műveletekre.

 

Járulékos, 'rejtett' költségek – az előre bejelölt jelölőnégyzetek használatának tilalma

A kereskedőnek mindig lehetővé kell tennie, hogy vásárláskor a vevő kifejezett hozzájárulását adja bárminemű járulékos, 'rejtett' költség felszámolásához. Ilyen költség például a repülőjegy-foglaláskor köthető utazási biztosítás ára. A hozzájárulás feltételezése, vagyis az előre bejelölt jelölőnégyzetek használata tilos.

 

A vásárlástól való elállás joga

Ha Ön postai úton, telefonon, faxon vagy az interneten vásárol árut vagy szolgáltatást az Európai Unióban székhellyel rendelkező hivatásos kereskedők valamelyikétől, megilleti a jog, hogy a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elálljon a vásárlástól.

 

Előfizetés internetes szolgáltatásokra

 

A szolgáltatónak a következő információkat kell megadnia az Ön számára:

 • az érvényben lévő árak és különböző díjtételek, a választási lehetőségeket és díjcsomagokat is beleértve,
 • általános szerződési feltételek,
 • a szolgáltatás minőségi jellemzői (pl. letöltési sebesség).

 

Konkrét eset

Laura Romániában él. Úgy döntött, bekötteti az internetet a lakásába, de nem tudta, hogy a kínált díjcsomagok milyen minőségű szolgáltatást biztosítanak.

Szerencsére a szolgáltatók, ahogy azt a jogi szabályozás megköveteli, kielégítő tájékoztatást adtak erről a honlapjukon. Laura további információkat szerzett be a román elektronikus hírközlési szabályozó hatóságtól, így már ki tudta választani a neki leginkább megfelelő szolgáltatást.

 

A szolgáltató köteles továbbá:

 • idejében értesíteni Önt arról, ha meg akarja változtatni a szerződés feltételeit (például ha emelni akarja a díjszabást);
 • lehetővé tenni, hogy Ön bánatpénz fizetése nélkül elálljon a szerződéstől, ha nem fogadja el az új szerződési feltételeket;
 • ésszerű – például 1 évesminimális szerződési időtartamot megszabni. Nem jogszerű 2 éves vagy annál hosszabb minimális szerződési időt kikötni.

 

Konkrét eset

Eric Londonba költözött, ahol csereprogram keretében egy éven át egyetemi tanulmányokat folytatott. Be szerette volna köttetni az internetet a Londonban bérelt lakásába, de több szolgáltatótól is azt a választ kapta, hogy 2 év a minimális előfizetési idő.

Eric ekkor a nemzeti elektronikus hírközlési szabályozó hatósághoz fordult, hogy megtudja, milyen jogok illetik meg. A kapott információk birtokában újból felvette a kapcsolatot a szolgáltatókkal, és ezúttal sikerült 1 évre szóló szerződést kötnie.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz