Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 04/2016

Επικαιροποίηση 04/2016

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Προστατέψτε τις επιχειρηματικές σας ιδέες!

Εάν έχετε μια σπουδαία, καινοτόμο ιδέα, που ελπίζετε ότι θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας, θα πρέπει να φροντίσετε να την προστατέψετε ως δική σας διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) προτού την δημοσιοποιήσετε! Οι μεγάλες ιδέες έχουν αξία μόνο αν μπορέσετε να αποδείξετε νομικά ότι είναι δικές σας.

Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία;

Πρόκειται για προϊόντα, έργα ή διαδικασίες που έχετε επινοήσει εσείς και που σας παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες:

  • Βιομηχανική ιδιοκτησία: εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης
  • Καλλιτεχνικά έργα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: πρωτότυπα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημίσεις και πολυμέσα
  • Εμπορικές στρατηγικές: εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, συμφωνίες περί απορρήτου, ή ταχεία παραγωγή.

Πώς μπορώ να προστατέψω τη Διανοητική Ιδιοκτησία μου;

Μπορείτε να την προστατέψετε μέσω των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας English español français (WIPO). Η μορφή προστασίας εξαρτάται από το είδος της ΔΙ:

  • διπλώματα ευρεσιτεχνίας: σας δίνουν τη δυνατότητα να εμποδίζετε την παραγωγή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσής σας από τρίτους για συγκεκριμένο διάστημα, ανάλογα με το είδος της εφεύρεσης
  • εμπορικά σήματα: προστατεύουν την ονομασία του προϊόντος σας, απαγορεύοντας σε άλλες επιχειρήσεις να πωλούν προϊόν με την ίδια ονομασία
  • πνευματικά δικαιώματα: γίνεται σε όλους γνωστό ότι εσείς (ως δημιουργός) έχετε τον έλεγχο της παραγωγής, της διανομής, της επίδειξης ή της εκτέλεσης των έργων σας. Τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται επίσημη καταχώριση. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων αμέσως.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) για την καταχώριση των κοινοτικών εμπορικών σημάτων και σχεδίων, και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από την εθνική νομοθεσία και όχι από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η προστασία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ χωριστά μπορεί να αποβεί περίπλοκη και δαπανηρή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, αν επιδιώξετε την προστασία της διανοητικής σας ιδιοκτησίας σε επίπεδο ΕΕ. Έτσι θα διασφαλίσετε ότι οι καινοτομίες και οι δημιουργίες σας προστατεύονται σε όλη την ΕΕ, και ότι ανταμείβεστε γι' αυτές.

 

Η υποβολή αίτησης για κοινοτικό εμπορικό σήμα και η καταχώρισή του κοστίζουν 1.050 ευρώ. Η υποβολή της αίτησής σας μέσω του διαδικτύου κοστίζει ακόμη λιγότερο: 900 ευρώ.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε χώρα της ΕΕ ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρωθεί από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας English κάθε χώρας στην οποία απαιτείται προστασία. Ανάλογα με το ισχύον εθνικό δίκαιο English , μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε μεταφράσεις ή να καταβάλετε τέλη σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες για τις δαπάνες και τις διαδικασίες των Γραφείων ΔΙ σε 30 ευρωπαϊκές χώρες θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Η παραποίηση/απομίμηση (μη επιτρεπόμενη αναπαραγωγή επώνυμου αγαθού) και η πειρατεία (μη επιτρεπόμενη αντιγραφή είδους που καλύπτεται από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας) έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανάλογα με το δίκαιο της σχετικής χώρας μέλους και τον δράστη της παραποίησης/απομίμησης, αρμόδιες αρχές είναι: τα τελωνεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς (Επιθεώρηση Εμπορίου), η αστυνομία ή τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων.

Προστασία από την παραποίηση/απομίμηση

Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της ΕΕ. Μπορείτε να τους ζητήσετε να πραγματοποιήσουν κατάσχεση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, υποβάλλοντας αίτηση παρέμβασης Deutsch English français στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές.

Αν και η αίτηση συνδρομής έχει εθνικό χαρακτήρα, οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Δελτία Deutsch English français και οδηγίες Deutsch English français για την αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνία με ειδικές υπηρεσίες βοήθειας

Συμβουλές για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ/ Επίλυση προβλημάτων με δημόσιο φορέα

Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙ English

Δωρεάν συμβουλές και κατάρτιση όσον αφορά τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή για διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες

Γραφείο τεχνικής υποστήριξης ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ στη Νοτιοανατολική Ασία

Δωρεάν επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση των Δικαιωμάτων σας Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Νοτιοανατολική Ασία

Υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙ για ΜΜΕ που συναλλάσσονται με την Κίνα

Δωρεάν συμβουλές και επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας σας στη Κίνα

Γραφείο υποστήριξης ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική

Δωρεάν συμβουλές και επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας σας στη Λατινική Αμερική

InnovAccess

Εθνικά μέτρα στήριξης, διαδικασίες καταχώρισης και πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία από τις υπηρεσίες θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) 30 ευρωπαϊκών χωρών

Διατλαντική πύλη για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

Πύλη εισόδου σε ενημερωτικά δελτία ανά χώρα, εργαλεία ηλ. μάθησης και άλλους πόρους σχετικούς με τη ΔΙ