Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 05/2015

Επικαιροποίηση 05/2015

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Προστατέψτε τις επιχειρηματικές σας ιδέες!

Εάν έχετε μια σπουδαία, καινοτόμο ιδέα, που ελπίζετε ότι θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας, θα πρέπει να φροντίσετε να την προστατέψετε ως δική σας διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) προτού την δημοσιοποιήσετε! Οι μεγάλες ιδέες έχουν αξία μόνο αν μπορέσετε να αποδείξετε νομικά ότι είναι δικές σας.

Τι είναι η διανοητική ιδιοκτησία;

Πρόκειται για προϊόντα, έργα ή διαδικασίες που έχετε επινοήσει εσείς και που σας παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες:

  • Βιομηχανική ιδιοκτησία: εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, νέες ποικιλίες φυτών και γεωγραφικές ενδείξεις προέλευσης
  • Καλλιτεχνικά έργα που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: πρωτότυπα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημίσεις και πολυμέσα
  • Εμπορικές στρατηγικές: εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, συμφωνίες περί απορρήτου, ή ταχεία παραγωγή.

Πώς μπορώ να προστατέψω τη Διανοητική Ιδιοκτησία μου;

Μπορείτε να την προστατέψετε μέσω των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας English español français (WIPO). Η μορφή προστασίας εξαρτάται από το είδος της ΔΙ:

  • διπλώματα ευρεσιτεχνίας: σας δίνουν τη δυνατότητα να εμποδίζετε την παραγωγή, χρήση ή πώληση της εφεύρεσής σας από τρίτους για συγκεκριμένο διάστημα, ανάλογα με το είδος της εφεύρεσης
  • εμπορικά σήματα: προστατεύουν την ονομασία του προϊόντος σας, απαγορεύοντας σε άλλες επιχειρήσεις να πωλούν προϊόν με την ίδια ονομασία
  • πνευματικά δικαιώματα: γίνεται σε όλους γνωστό ότι εσείς (ως δημιουργός) έχετε τον έλεγχο της παραγωγής, της διανομής, της επίδειξης ή της εκτέλεσης των έργων σας. Τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται επίσημη καταχώριση. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων αμέσως.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) για την καταχώριση των κοινοτικών εμπορικών σημάτων και σχεδίων, και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να προστατεύονται κυρίως από την εθνική νομοθεσία και όχι από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η προστασία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ χωριστά μπορεί να αποβεί περίπλοκη και δαπανηρή. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, αν επιδιώξετε την προστασία της διανοητικής σας ιδιοκτησίας σε επίπεδο ΕΕ. Έτσι θα διασφαλίσετε ότι οι καινοτομίες και οι δημιουργίες σας προστατεύονται σε όλη την ΕΕ, και ότι ανταμείβεστε γι' αυτές.

 

Η υποβολή αίτησης για κοινοτικό εμπορικό σήμα και η καταχώρισή του κοστίζουν 1.050 ευρώ. Η υποβολή της αίτησής σας μέσω του διαδικτύου κοστίζει ακόμη λιγότερο: 900 ευρώ.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε χώρα της ΕΕ ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρωθεί από το εθνικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας English κάθε χώρας στην οποία απαιτείται προστασία. Ανάλογα με το ισχύον εθνικό δίκαιο English , μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε μεταφράσεις ή να καταβάλετε τέλη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Η παραποίηση/απομίμηση (μη επιτρεπόμενη αναπαραγωγή επώνυμου αγαθού) και η πειρατεία (μη επιτρεπόμενη αντιγραφή είδους που καλύπτεται από δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας) έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανάλογα με το δίκαιο της σχετικής χώρας μέλους και τον δράστη της παραποίησης/απομίμησης, αρμόδιες αρχές είναι: τα τελωνεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς (Επιθεώρηση Εμπορίου), η αστυνομία ή τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων.

Προστασία από την παραποίηση/απομίμηση

Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της ΕΕ. Μπορείτε να τους ζητήσετε να πραγματοποιήσουν κατάσχεση εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, υποβάλλοντας αίτηση παρέμβασης Deutsch English français στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές.

Αν και η αίτηση συνδρομής έχει εθνικό χαρακτήρα, οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Δελτία Deutsch English français και οδηγίες Deutsch English français για την αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙ

Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙ English

επίσημη υπηρεσία της ΕΕ που παρέχει συνδρομή σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ατόμων που συμμετέχουν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή σε διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες. Παρέχει δωρεάν συμβουλές μέσω γραμμής βοήθειας (απαντήσεις εντός τριών εργάσιμων ημερών) και κατάρτιση σχετικά με τα ΔΔΙ. Ενημερωτικά δελτία παντός είδους.

Υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙ για ΜΜΕ που συναλλάσσονται με την Κίνα

Υπηρεσία υποστήριξης ΔΔΙ για ΜΜΕ που συναλλάσσονται με την Κίνα English

δωρεάν συμβουλές, κατάρτιση ή τεκμηρίωση σε μικρές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με την Κίνα, όσον αφορά ζητήματα και προβλήματα που συνδέονται με τη ΔΙ.

Διατλαντική πύλη για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

διαδικτυακά εργαλεία για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

InnovAccess

Ιστότοπος InnovAccess English

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες καταχώρισης, καθώς και για τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο (τη διαχείριση ασκεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών γραμμών άμεσης βοήθειας σε θέματα ΔΙ).

ΔΔΙ: κατάλογος διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρήσεις

ΔΔΙ: κατάλογος διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρήσεις English français

ένας ακόμη κατάλογος διαδικτυακών πηγών σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

MERCOSUR IPR SME HELPDESK

Δωρεάν άμεση βοήθεια σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων για τη διευκόλυνση της επέκτασης ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών) που είναι ήδη εγκατεστημένες σε χώρες της Mercosur, της Χιλής και άλλες αγορές της Λατινικής Αμερικής, ή συνεργάζονται με επιχειρήσεις αυτών των χωρών.

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες English ένα δίκτυο Deutsch English español français italiano polski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)