Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 06/2016

Ostatnia aktualizacja 06/2016

Spółka europejska

Spółka europejska Deutsch français English (łacińska nazwa „Societas Europaea" - SE) to rodzaj spółki akcyjnej uregulowanej przepisami UE.

Jest kilka powodów, dla których warto wziąć pod uwagę utworzenie spółki europejskiej:

 • Prostsze i tańsze prowadzenie działalności gospodarczej w różnych krajach UE. Można na przykład prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej pod jedną marką.
 • Większa mobilność w obrębie jednolitego rynku. Siedzibę statutową swojej firmy można na przykład przenieść do innego kraju UE bez konieczności rozwiązywania spółki.
 • Odpowiednie ramy dla operacji międzynarodowych. Można współpracować z pracownikami z różnych krajów i prowadzić firmę bez potrzeby zakładania filii.

Jak założyć spółkę europejską?

W zależności od formy przedsiębiorstwa istnieją cztery możliwości:

 • połączenie spółek − w przypadku spółek akcyjnych z co najmniej dwóch różnych krajów UE
 • utworzenie spółki dominującej − w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mających swoją statutową siedzibę w różnych krajach UE lub posiadających jednostki zależne/oddziały w krajach UE innych niż kraj, w którym są zarejestrowane od co najmniej 2 lat
 • utworzenie wspólnej spółki zależnej - warunki takie same, jak w przypadku spółki dominującej (powyżej)
 • zwykłe przekształcenie spółki akcyjnej, jeśli posiada ona swoją siedzibę statutową w jednym kraju UE oraz jednostkę zależną w innym kraju UE od co najmniej 2 lat.

Więcej informacji o tworzeniu spółki europejskiej i zarządzaniu nią można znaleźć w dziale „Najczęściej zadawane pytania" français Deutsch English .

Cechy spółki europejskiej

 • Forma prawna: spółka akcyjna.
 • Spółka europejska posiada osobowość prawną.
 • Kapitał - minimum 120 tys. euro - musi być podzielony na udziały.
 • Siedziba statutowa i siedziba główna muszą się znajdować w tym samym kraju. Kwestie związane z rozwiązaniem, likwidacją lub niewypłacalnością regulują przepisy krajowe w tym kraju.

Wymogi mogą być różne w poszczególnych krajach français Deutsch English . W niektórych krajach wymagany jest wyższy kapitał, w innych − siedziba główna i statutowa muszą znajdować się w tym samym miejscu.

Siedzibę statutową swojej firmy można przenieść z jednego kraju UE do drugiego bez potrzeby rozwiązywania spółki i zakładania nowej. Jednak aby przenieść siedzibę statutową swojej firmy do kraju spoza UE, trzeba spółkę rozwiązać.

Jak przenieść siedzibę statutową

Trzeba w tym celu napisać plan przeniesienia i opublikować go w Dzienniku Urzędowym UE. Kraj, z którego zamierzasz przenieść siedzibę statutową i siedzibę główną, ma dwa miesiące na wyrażenie sprzeciwu (liczba powodów jest ograniczona), więc przeniesienie może nastąpić dopiero po upływie tego okresu.

Przepisy krajowe w państwie UE, z którego przenosisz siedzibę, nadal mają zastosowanie do wszystkich działań podjętych przez Twoją firmę przed przeniesieniem.

Partycypacja warunkiem rejestracji

Aby zarejestrować spółkę europejską, musisz osiągnąć porozumienie ze swoimi pracownikami co do tego, w jaki sposób będą zaangażowani w nadzorowanie działalności firmy. Udział pracowników w zarządzaniu spółką może przybierać różne formy:

 • pracownicy mogą mieć swoich przedstawicieli w zarządzie
 • pracowników może reprezentować osobny organ
 • możesz ustalić z pracownikami inny model.

Przedstawicielom swoich pracowników należy zapewnić pomieszczenia biurowe i wsparcie finansowe potrzebne do wypełniania powierzonych im zadań.

Jeśli Twoja spółka europejska powstała w wyniku połączenia, możesz ją zarejestrować, nawet jeśli negocjacje z pracownikami nie zakończą się porozumieniem. Dotyczy to również sytuacji, w której pracownicy łączących się firm przed połączeniem nie posiadali praw w zakresie partycypacji pracowniczej.

 

 

 

Konsultacje publiczne

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Państwa zapytanie zostanie wysłane do naszych partnerów z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Aby umożliwić doradcy wykonanie tej usługi szybko i adekwatnie, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.

Pomoc i porady

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z wyspecjalizowanymi służbami!

Uzyskaj poradę na temat swoich praw w UE – rozwiązywanie problemów z urzędami

Pojedyncze punkty kontaktowe

Pojedyncze punkty kontaktowe online we wszystkich krajach UE pomagają na każdym etapie rozpoczynania działalności usługowej za granicą.