Sökväg

Vilka frågor kan jag ställa?

 

Vi tar emot frågor från…

 • privatpersoner som är medborgare i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein
 • personer som inte är EU-medborgare, om de är familjemedlemmar till en EU-medborgare eller bosatta i ett EU-land
 • europeiska eller nationella informations- och rådgivningstjänster som kontaktar oss på en privatpersons vägnar
 • företag som är etablerade i EU.

Vi tar emot frågor om…

 • en verklig, alltså inte hypotetisk, situation – även om du bara har planer på att flytta till ett annat EU-land
 • dina rättigheter i ett eller flera EU-länder enligt EU-lagstiftningen.

Vanliga frågor

 • Dina rättigheter när du reser, bor, arbetar, pensionerar dig eller studerar i ett annat EU-land.
 • Konsumenträttigheter i EU.

Det här kan vi inte göra

 • Ge råd i frågor som endast regleras i nationell lagstiftning (vi svarar bara på frågor om EU-lagstiftning).
 • Ge ingående juridisk rådgivning, analysera handlingar eller träffa dig personligen.
 • Ersätta juridisk rådgivning från jurister eller agera juridiskt ombud
 • Driva ett ärende på dina vägnar eller vidta åtgärder mot företag eller myndigheter.

Vi svarar på nästan alla frågor

Men ibland faller de utanför vårt område, t.ex.

 • enkla frågor om EU, där svaren lätt går att hitta på nätet
 • frågor om ett enda land
 • frågor som endast gäller nationell lagstiftning
 • frågor om bidrag och finansiering genom EU-program
 • frågor från vinstdrivande organisationer, t.ex. advokatbyråer
Ditt Europa – Rådgivning
svarar på frågor som
Jag är polack och arbetar i Österrike. Kan jag få familjeförmåner i Österrike trots att min fru och mina fyra barn bor i Polen?
Jag försökte registrera mig vid Greklands tekniska nämnd för att kunna arbeta som maskiningenjör, men fick avslag därför att nämnden inte ville erkänna min brittiska examen. Kan ni ge mig råd om vad jag ska göra?
 
Ditt Europa – Rådgivning
svarar inte på frågor som
"Jag har två gånger ansökt hos myndigheterna i min lilla stad i… om att de ska dra en väg fram till min tomt. (gäller endast nationell lagstiftning)
Jag är italienare och studerar vid Edinburghs universitet (…) Finns det något EU-bidrag som jag kan söka? (bidragsansökningar)