Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 11/02/2019

Uw auto inschrijven in een ander EU-land – België

Inschrijvingsplicht

Als u als EU-burger naar België verhuist, moet u uw auto inschrijven als u:

Uitzonderingen op de inschrijvingsplicht

Als EU-onderdaan mag u ook nog enige tijd na uw verhuizing naar België een auto gebruiken die is ingeschreven in het land waar u vandaan komt.

Dat mag u maximaal zes maanden doen. Daarna moet de auto in België zijn ingeschreven.

Studenten

Gaat u als student uit een ander EU-land tijdelijk in België studeren?

Om voor deze vrijstelling van inschrijving in aanmerking te komen, moet u een geldig bewijs van inschrijving aan een universiteit (of andere onderwijsinstelling) in uw voertuig hebben en bij controle aan de autoriteiten overleggen.

Zo'n bewijs van inschrijving kunt u aanvragen bij uw universiteit (of andere onderwijsinstelling).

Zelfs als u als buitenlandse student ook werkt in België, hoeft u uw auto niet in te schrijven en hoeft u de bijbehorende belastingen niet te betalen.

Gepensioneerden, eigenaars van een tweede huis, grensarbeiders, zelfstandigen met een onderneming in het buitenland (bedrijfsauto's)

Als EU-onderdaan met een tweede huis in België (dat u niet meer dan zes maanden per jaar gebruikt) hoeft u uw auto niet in België in te schrijven.

Termijn voor het inschrijven van uw auto

Verhuist u naar België, dan heeft u vanaf de dag van uw inschrijving nog zes maanden de tijd om een eerder in een ander EU-land ingeschreven auto in België te registeren.

U moet het kentekenbewijs aanvragen bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen(DIV).

Tijdelijke nummerplaat

Als u een auto in het buitenland heeft gekocht, mag u met tijdelijke buitenlandse kentekenplaten uit een ander EU-land naar uw woonplaats in België rijden.

In België kunt u tijdelijke kentekenplaten aanvragen bij de DIV in Brussel voor 30 euro.

Belastingen

Als EU-onderdaan moet u bij de inschrijving van uw voertuig in België de volgende belastingen betalen:

Inverkeersstellingsbelasting

Als eigenaar van een motorvoertuig dat bestemd is voor gebruik op de openbare weg, moet u inverkeersstellingsbelasting betalen.

Deze belasting moet betaald worden voor alle soorten nieuwe of tweedehandsvoertuigen (auto's, motoren, enz.).

Schrijft u uw auto in Wallonië in, dan wordt de belasting op inverkeerstelling verhoogd met een eco-malus als de CO2-uitstoot van uw auto meer dan 145g/km bedraagt.

Meer informatie over de belasting op inverkeerstelling in: Vlaanderen, Walloniëfr, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verkeersbelasting

Als eigenaar van een motorvoertuig dat bestemd is voor gebruik op de openbare weg, moet u elk jaar verkeersbelasting betalen. Deze belasting is gebaseerd op het vermogen, de cilinderinhoud of de maximaal toegestane massa van het voertuig.

Meer informatie over de verkeersbelasting in: Vlaanderen, Walloniëfr, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Andere belastingen

Als uw voertuig volledig op lpg rijdt, moet u ook aanvullende lpg-verkeersbelasting betalen.

De volgende categorieën voertuigen zijn vrijgesteld van de belasting op inverkeersstelling:

Vlaanderen:

Wallonië:

De volgende categorieën voertuigen zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting:

Vlaanderen:

De vrijstelling van de aanvullende verkeersbelasting geldt enkel voor de voertuigen:

Wallonië:

Voor een ontheffing kunnen voorwaarden gelden.

Als u uw voertuig niet in België inschrijft, zijn deze belastingen:

NB: een Belgische inwoner heeft de verplichting om zijn voertuig in te schrijven in België en mag niet rondrijden met buitenlandse nummerplaten, enkel onder bepaalde strikte voorwaarden.

Woont u niet in België en gebruikt u het voertuig voortdurend in België, dan moet u de jaarlijkse verkeersbelasting en de eventuele aanvullende verkeersbelasting wel betalen.

Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de aanvullende verkeersbelasting wordt toegestaan:

Belastingen op voertuigen

Vlaanderen:

Voertuigen die tijdelijk worden ingevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.

De vrijstelling geldt alleen voor:

Deze periode van zes maanden kan worden gewijzigd:

Voor voertuigen moet verkeersbelasting worden betaald totdat ze worden uitgeschreven bij de DIV door de kentekenplaat te schrappen of door dezelfde kentekenplaat te gebruiken voor een ander voertuig. U moet belasting betalen tot de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand van schrapping/vervanging.

U hoeft geen verkeersbelasting of, indien van toepassing, aanvullende verkeersbelasting, te betalen over de maanden van het belastbare tijdvak die niet volledig zijn verstreken. In beginsel blijft de eenmalige belasting op de inverkeersstelling verschuldigd, tenzij het gaat om een voertuig (personenauto, auto voor tweeërlei gebruik, minibus of motorrijwiel) dat binnen zes maanden na registratie naar een ander land van de Europese Economische Ruimte wordt overgebracht en daar definitief wordt ingeschreven.

Meer informatie: https://belastingen.vlaanderen.be/belasting-op-inverkeerstelling

Brussel

Meer informatie: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/inschrijving_en_belastingen/belasting_op_de_inverkeerstelling

Wallonië:

Meer informatie: http://www.wallonie.be/fr/taxe-de-mise-en-circulationfr

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: