Available languages:

Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 16/06/2020

Ważność ubezpieczenia samochodu w UE – Polska

Skutki brexitu

Ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

Ważność ubezpieczenia samochodu w Polsce

Po tymczasowej przeprowadzce do Polski z innego kraju UE (jako student, emeryt, właściciel drugiego domu, osoba podróżująca transgranicznie), istniejące ubezpieczenie w innym kraju UE jest nadal ważne na okres, na który zostało zawarte, jeżeli tak stanowi prawo kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Historia roszczeń (szkód)

System oceny ryzyka zazwyczaj stosowany przez ubezpieczycieli pojazdów w Polsce nazywa się bonus-malus. I opiera się na następujących kryteriach – brak jednolitych kryteriów.


Jeśli jesteś obywatelem UE, ubezpieczyciele prowadzący działalność w Polsce nie są zobowiązani przez prawo uznać historię braku szkód w innym kraju UE i czynnik ten wziąć pod uwagę w swoich programach premiujących (za bezszkodową jazdę).

Rozwiązywanie sporów

Jeśli nie zgadzasz się z wypłatą z ubezpieczenia lub każdą inną decyzją podjętą przez ubezpieczyciela, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Udostępnij tę stronę: