Wonen en reizen
Laatste controle: 04/10/2021

Gebruik, opslag en overdracht van gegevens

Als particulier, bedrijf of organisatie mag u niet-persoonsgebonden gegevens gebruiken, verzamelen, doorgeven of beheren met behulp van datacentra of clouddiensten op een willekeurige plek in de EU (In dit geval de 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland).

Zo kunt u onnodige kosten voorkomen. U mag bijvoorbeeld uw IT-infrastructuur in één EU-land centraliseren, terwijl u in meerdere landen actief bent.

Wat zijn niet-persoonsgebonden gegevens?

Niet-persoonsgebonden gegevens zijn gegevens die niet aan tot bepaalde of aanwijsbare persoon kunnen worden herleid, zoals gegevens die:

Persoonsgegevens en gemengde gegevens

De regels voor de verwerking van persoonsgegevens verschillen van die voor niet-persoonsgebonden gegevens. Informatie over de regels ten aanzien van persoonsgegevens vindt u op de AVG-pagina.

Vaak worden persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens samen verzameld en opgeslagen. We spreken dan van gemengde gegevens. Als u gemengde gegevens verwerkt, moet u die even goed beschermen als persoonsgegevens. Meer over gemengde gegevens en hoe u ermee om moet gaan.

U mag uw bedrijfsgegevens overal in de EU opslaan, ook op cloudservers.

Behalve in onderstaande uitzonderingsgevallen mag u zelf bepalen waar u de gegevens opslaat of verwerkt.

Als u uw gegevens in de cloud opslaat, moet u gemakkelijk van cloudprovider kunnen veranderen of de gegevens naar uw eigen IT-omgeving overbrengen.

Verschillende cloudproviders hebben daarom toegezegd zich te zullen houden aan de SWIPO-gedragscode (Cloud Switching and Porting Data). Lees meer over de SWIPO-gedragscodeen.

Beperkingen van het vrije verkeer van gegevens in de EU

In uitzonderlijke gevallen kunnen de EU-landen beperkingen stellen aan de plaats waar u de gegevens mag opslaan, maar alleen als dat nodig is voor de openbare veiligheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens over lopende onderzoeken naar terrorisme en voor gegevens van de luchtverkeersleiding (waarbij dataverlies tot een vliegramp zou kunnen leiden).

Ga na of er in het land waar u gevestigd bent of waar u zich wilt vestigen, beperkingen gelden voor de opslag van gegevens in het buitenland.

Kies een land:

 • Oostenrijk*at
 • België*be
 • Bulgarije*bg
 • Kroatië*cr
 • Cyprus*cy
 • Tsjechiëczcs
 • Denemarkendken
 • Estlandeeeten
 • Finlandfifisven
 • Frankrijk*fr
 • Duitsland*de
 • Griekenland*gr
 • Hongarije*hu
 • IJsland*is
 • Ierland*ie
 • Italië*it
 • Letlandlven
 • Liechtenstein*li
 • Litouwenltlt
 • Luxemburglufr
 • Malta*mt
 • Nederland*nl
 • Noorwegen*no
 • Polenplen
 • Portugal*pt
 • Roemenië*ro
 • Slowakijesksken
 • Sloveniësisl
 • Spanjeeses
 • Zwedensesv
 • Zwitserland*ch

* Informatie nog niet beschikbaar.

Meer vragen?

Wilt u meer weten over andere regels voor het gebruik, de opslag en de doorgifte van gegevens in een bepaald land of over de verordening? Vraag het een van de nationale contactpunten!

Gegevens uitwisselen met bevoegde instanties

U moet op rechtmatig verzoek van een bevoegde instanties toegang tot uw gegevens verlenen, ook als de gegevens in een ander EU-land beheerd of opgeslagen worden. Er kunnen sancties worden opgelegd als u zich daarbij niet aan de nationale wetgeving houdt.

EU-wetgeving

Getroffen door de brexit?

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Choose country

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland ? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Andere ondersteuningsdiensten

Deze bladzijde delen: