Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 14/05/2018

Οικολογικός σχεδιασμός

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Απαιτήσεις οικολογικά σχεδιασμένων προϊόντων

Ορισμένα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που στοχεύουν στη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Προτού διαθέσετε στην αγορά της ΕΕ τέτοιου είδους προϊόντα, πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες.

Τα είδη προϊόντων που καλύπτονται επί του παρόντος από αυτούς τους κανόνες είναι εκείνα που καταναλώνουν ενέργεια (λέβητες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οικιακές συσκευές, κ.λπ.). Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο παρακάτω.

Προϊόντα που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

Προϊόντα οικιακού και βιομηχανικού φωτισμού

 • Κατευθυντικοί και μη κατευθυντικοί λαμπτήρες (συμπεριλαμβανομένης της υπεριώδους ακτινοβολίας)
 • Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο
 • Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης
 • Τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες

Ηλεκτρικές συσκευές

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξυπηρετητές
 • Κονσόλες παιχνιδιών
 • Απλοί/σύνθετοι μετατροπείς- αποκωδικοποιητές
 • Κατάσταση αναμονής δικτυωμένου εξοπλισμού
 • Τηλεοράσεις

Οικιακές συσκευές

 • Συσκευές μαγειρικής
 • Πλυντήρια πιάτων
 • Καταψύκτες
 • Ψυγεία
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Πλυντήρια ρούχων
 • Ηλεκτρικές σκούπες

Συσκευές θέρμανσης και ψύξης

 • Κλιματιστικά
 • Θερμαντήρες
 • Ανεμιστήρες
 • Θερμαντήρες
 • Βιομηχανικοί ανεμιστήρες
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο
 • Λέβητες στερεού καυσίμου
 • Μονάδες εξαερισμού
 • Θερμαντήρες νερού

Άλλα προϊόντα

 • Κυκλοφορητές
 • Ηλεκτρικοί κινητήρες
 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας
 • Εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος
 • Εξοπλισμός απεικόνισης
 • Μετασχηματιστές ισχύος
 • Επαγγελματική ψύξη
 • Αντλίες νερού

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στα έγγραφα αναφοράς στο κάτω μέρος της σελίδας.

Είδη απαιτήσεων

Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού προβλέπει δύο είδη απαιτήσεων.

Ειδικές απαιτήσεις

Οι ειδικές απαιτήσεις αφορούν τη μέτρηση ακριβών τιμών ή τον καθορισμό ενός ορίου. Για παράδειγμα, τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ή τις ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή.

Γενικές απαιτήσεις

Οι γενικές απαιτήσεις δεν καθορίζουν οριακές τιμές, αλλά ενδεχομένως απαιτούν:

 • το προϊόν να είναι «ενεργειακά αποδοτικό» ή «ανακυκλώσιμο»
 • να παρέχετε πληροφορίες για τον καλύτερο τρόπο χρήσης και συντήρησης του προϊόντος προκειμένου να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος
 • να πραγματοποιείτε ανάλυση του κύκλου ζωής του προϊόντος προκειμένου να εντοπίζετε εναλλακτικές δυνατότητες σχεδιασμού και βελτιώσεις.

Η καθιέρωση νέων ελάχιστων απαιτήσεων οδηγεί στην απαγόρευση της πώλησης όλων των μη συμμορφούμενων προϊόντων στις χώρες της ΕΕ. Παράδειγμα: οι λαμπτήρες πυράκτωσης που καταργήθηκαν σταδιακά από το 2009.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι κανόνες που έχουν εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ( CENELECEnglish και CENEnglish).

Η χρήση εναρμονισμένων προτύπων συμβάλλει στην παροχή τεκμηρίου συμμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις των μέτρων εφαρμογής όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με τη χρήση εναρμονισμένου προτύπου.

 

Πρόσθετα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ καταρτίζονται σταδιακά, ώστε να στηριχθούν τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής.

Εθνικά σημεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στα εθνικά σημεία επικοινωνίαςEnglish που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

Φιλικά προς το περιβάλλον

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ο οικολογικός σχεδιασμός μπορεί να ωφελήσει το περιβάλλον θα βρείτε στο έντυπο για τον οικολογικό σχεδιασμόEnglish.

 

Παραπομπές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Εθνικά σημεία επαφής για τον οικολογικό σχεδιασμόEnglish

Πληροφορίες για την οδηγία, τα μέτρα εφαρμογής και τα εναρμονισμένα πρότυπα που ισχύουν σε συγκεκριμένες χώρες.