Navigációs útvonal

Frissítve : 10/05/2016

work

Rövid idejű (legfeljebb 2 éves) külföldi kiküldetés

Ha Ön valamelyik EU-ország állampolgáraként ideiglenesen (legfeljebb két évig) egy másik tagállamban végzi a munkáját, vagyis kiküldetésben van, lehetősége van arra, hogy a kiküldetés időtartama alatt hazája társadalombiztosítási rendszerében maradjon.

Két eset lehetséges: Önt vagy munkaadója küldte ki, vagy pedig önfoglalkoztatóként (önálló vállalkozóként) dolgozik külföldön.

A kiküldetésre vonatkozó alábbi szabályok a rövid ideig tartó külföldi munkavégzést hivatottak megkönnyíteni:

 • Nem kell munkavállalási engedélyt beszereznie - kivéve, ha kiküldetése Horvátországból Ausztriába szól, ahol bizonyos ágazatokra munkavállalási korlátozások vonatkoznak.
 • Nincs szükség a szakképesítések elismertetésére, viszont bizonyos foglalkozások esetében előfordulhat, hogy a fogadó ország hatóságai előzetes írásbeli nyilatkozatot kérnek.
 • A társadalombiztosítási járulékokat továbbra is a származási országban kell megfizetni.
 • A kiküldetésben lévő munkavállalók vagy önálló vállalkozók a származási országuk társadalombiztosítási rendszerébe tartoznak.
 • A fogadó ország szabályai azonban az ott kiküldetésben lévő munkavállalókra/vállalkozókra is vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a külföldi kiküldetést teljesítőknek esetleg fizetniük kell olyan szolgáltatásokért, amelyek hazájukban ingyenesek. További információk: szociális ellátórendszerek az EU-ban.
 • Amikor Ön nyugdíjba vonul, nincs szükség arra, hogy a különböző országok nyugdíjbiztosítási hatóságaihoz forduljon: a fogadó ország intézményei nem illetékesek az ország területén kiküldetést teljesítő munkavállalók/önálló vállalkozók nyugdíjbiztosítása ügyében.

Az uniós szabályok értelmében a kiküldetést teljesítők hazájuk társadalombiztosítási rendszerében maradhatnak, de nincsenek EU-szerte egységes szabályok arra nézve, hogy a külföldi kiküldetés során szerzett jövedelem után melyik országban kell adót fizetni. Ebben a kérdésben a nemzeti jogszabályok vagy az országok közötti adóügyi megállapodások az irányadók, de ezek a megállapodások nem térnek ki minden eshetőségre és egymástól nagymértékben különböznek.

Ha hazája szociális ellátórendszerében marad

Mielőtt kiküldetését megkezdené, mindenképpen kérjen A1-es nyomtatványt ( ez a korábbi E101-es nyomtatvány). Ez a nyomtatvány feljogosítja Önt és eltartott családtagjait arra, hogy kiküldetésének időtartama alatt - maximum két évig - hazájuk szociális ellátórendszerének biztosítottjai maradjanak.

 • Ha Ön alkalmazott, az A1-es nyomtatványt munkáltatójától kell megkapnia;
 • Ha Ön önálló vállalkozó, szerezze be az A1-es nyomtatványt attól a társadalombiztosítási szervtől, amelynél nyilvántartásba van véve saját országában. A formanyomtatvány megszerzéséhez igazolnia kell, hogy Ön külföldön a hazájában folytatott tevékenységhez „hasonló" tevékenységet kíván folytatni. Hogyan? Ezt megtudhatja a kiküldetési szabályok uniós útmutatójából.

Külföldi tartózkodása alatt Önnek bármikor be kell tudnia mutatni a hatóságoknak az A1-es nyomtatványt. Ha nem tudja azt a hatóságoknak bemutatni, előfordulhat, hogy a fogadó országban társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Ha Önt ellenőrzik, és Ön érvényes A1-es nyomtatványt mutat be, akkor azt a fogadó országnak el kell fogadnia.

Konkrét eset

A fogadó országnak el kell fogadnia az érvényes A1-es nyomtatványt

Alan a cseh építőiparban dolgozik. Munkáltatója Írországba küldte kiküldetésbe. Az építkezésen ellenőrzést tartottak. Az ellenőrök kijelentették, hogy Alan A1-es nyomtatványa nem érvényes. Ha ez így van, Alannak Írországban kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie.

Az uniós jog szerint azonban az ír hatóságok nem ítélhetik meg, hogy Alan kiküldetése érvényes-e, vagy sem. Csak Alan hazájának (vagyis az állandó munkahely szerinti országnak) a hatóságai nyilváníthatják érvénytelennek Alan A1-es nyomtatványát. Miután ez tisztázódott, az ír hatóságok elismerték, hogy Alannak nem kell Írországban járulékot fizetnie.

Előzetes nyilatkozat

Előfordulhat, hogy a fogadó ország hatósága előzetes nyilatkozatot követel meg Öntől a tervezett kiküldetésről. Ha Ön alkalmazott, a munkaadójának kell elkészítenie ezt a nyilatkozatot.

Részletesebb tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a kiküldött munkavállalókkal foglalkozó összekötő hivatallal vagy az egyablakos ügyintézési ponttal a kiküldetés országában.

Két évnél hosszabb tartózkodás

Ha már a külföldi munkavégzés kezdetekor tudni lehet, hogy az két évnél tovább fog tartani, akkor Ön mentességet kérhet, amely lehetővé teszi, hogy kiküldetése teljes időtartamára hazája társadalombiztosítási rendszerében maradjon biztosítottként.

A mentességi kérelem elbírálása esetfüggő. A mentesség megszerzéséhez valamennyi érintett ország hatóságának a beleegyezésére szükség van. A mentesség csak meghatározott időre szól.

Ha nem kap mentességet, Ön csak két évig maradhat hazájának társadalombiztosítási rendszerében. A két év letelte után Ön továbbra is dolgozhat külföldön, de át kell lépnie az ottani társadalombiztosítási rendszerbe, és ott kell járulékot fizetnie.

Ha nem akar átlépni a másik ország társadalombiztosítási rendszerébe, akkor legalább két hónapra be kell szüntetnie a munkavégzést.

Kivétel - amennyiben Ön előre nem látott körülmények (betegség, időjárás, késedelmes szállítások stb.) miatt nem tudta elvégezni az Ön részére kibocsátott A1-es nyomtatványban leírt munkát, akkor Ön vagy munkáltatója kérheti az eredeti kiküldetési időszaknak a munka befejezéséig történő meghosszabbítását, hogy Önnek ne kelljen két hónapos munkaszünetet tartania.

Ebben az esetben is azonban Ön összesen két évig dolgozhat a fogadó országban úgy, hogy közben hazája társadalombiztosítási rendszerében marad biztosított.

A kiküldetés meghosszabbítását az eredeti kiküldetési időszak lejárta előtt az A1-es nyomtatványt kiállító hatóságnál kell kérvényeznie.

Szakmai képesítések

Ha Ön átmenetileg egy másik uniós országban akar dolgozni, nem kell kérvényeznie szakmai képesítéseinek elismerését. Bizonyos szabályozott szakmák esetében azonban előfordulhat, hogy a munka megkezdése előtt (papíron vagy elektronikus formában) írásbeli nyilatkozatot kell tennie a fogadó országban.

A munkáltató kötelezettségei

A munkáltatónak kötelessége, hogy a kiküldetés időtartama alatt megfeleljen a fogadó országban a munkavállalók védelmére vonatkozóan hatályban lévő alapvető szabályoknak, többek között a következők tekintetében:

 • minimálbér (az Ön fizetése nem lehet alacsonyabb a helyi minimálbérnél),
 • maximális munkaidő és minimális pihenőidő,
 • a munkaórák maximális száma (Ön nem dolgozhat többet bizonyos számú munkaóránál),
 • az éves fizetett szabadság minimuma (joga van szabadsághoz),
 • a munkahelyi egészségvédelem és biztonság,
 • várandós nők és fiatalok foglalkoztatásának feltételei,
 • a gyermekmunkát tiltó szabályozás.

Konkrét eset

Külföldi kiküldetés során Önt ugyanazok a jogok illetik meg, mint helyi munkatársait.

Andrea egy német takarítóvállalatnál dolgozik 6,50 eurós órabérért. Kiküldetésbe küldik Franciaországba, Strasbourgba. Órabére változatlan marad, amíg munkatársai nem figyelmeztetik, hogy legalább 8,82 eurós órabért kellene kapnia (ez a francia minimálbér).

Andrea munkáltatója a franciaországi munkavégzés idejére köteles Andrea órabérét legalább 8,82 euróra felemelni. A megemelt fizetéshez való jog mellett Andreát számos más jog is megilleti franciaországi kiküldetése alatt.

Tájékozódjon munkavállalói jogairól a fogadó ország kiküldött munkavállalókkal foglalkozó összekötő hivatalában.

Nyilvános konzultációk
  Külföldön szeretne dolgozni?
  Válogasson állásajánlat között!
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

  Retour au texte en cours.