Navigációs útvonal

Frissítve : 05/04/2016

living-abroad

A munkavállalókat és a nyugdíjasokat megillető tartózkodási jog

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Európai uniós tagország állampolgáraként Önt megilleti a jog, hogy más EU-tagállamban tartózkodjon. Ha 3 hónapnál rövidebb ideig akar az adott országban tartózkodni, mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szüksége.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott élők mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket.

Ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni ezeket a dokumentumokat, az illetőket pénzbüntetetéssel lehet sújtani, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is lehet venni - kiutasítani viszont nem lehet őket az országból.

Nézzen utána, hogy a fogadó országban előírás-e, hogy mindig Önnél legyen személyi igazolványa vagy útlevele:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok - megérkezésüket követően - kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy Önt - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból - területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Munkavállalók

Minden uniós polgárnak joga van abban az EU-országban élni, ahol alkalmazottként, önálló vállalkozóként vagy kiküldött munkavállalóként dolgozik.

Mi történik, ha elveszti az állását?

Ha Ön külföldön dolgozik, és elveszti az állását, továbbra is jogosult lehet arra, hogy az adott uniós országban éljen, és ott munkát vállaljon, feltéve hogy:

 • betegség vagy baleset miatt átmenetileg munkaképtelenné vált;
 • önhibáján kívül lett munkanélküli, és ebben a minőségében regisztrálták az illetékes azt követően, hogy
  • határozatlan időre szóló szerződéssel több mint egy évig alkalmazotti munkaviszonyban állt;
     vagy
  • egy évnél rövidebb ideig alkalmazottként dolgozott (ebben az esetben Önnek joga van még legalább hat hónapig ugyanolyan elbánásban részesülni, mint ami az adott ország saját állampolgárait megilleti);
 • szakképzési tanulmányokba kezd (ha nem önhibáján kívül lett munkanélküli, akkor a képzésnek kapcsolódnia kell korábbi munkaköréhez).

Nyugdíjasok esetében:

Ön nyugdíjasként az EU bármelyik országában élhet, ha:

 • van teljes körű egészségbiztosítása az adott országban;
 • (valamilyen forrásból) elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra.

Bejelentkezés a hatóságoknál

A kinntartózkodás első három hónapja során Ön nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoknál bejelentkezzen (azaz tartózkodási jogosultságát igazoló okmányt szerezzen be az illetékes hatóságoktól), de természetesen bejelentheti ott-tartózkodását, ha valamilyen okból ezt jónak látja.

Az adott tagállam azonban megkövetelheti Öntől, hogy a kinttartózkodás első három hónapjának elteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál (ez gyakran az önkormányzati hivatal vagy a helyi rendőrőrs).

Tartózkodás bejelentése külföldön - tudnivalók.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik - alkalmazottként, nyugdíjasként vagy önfoglalkoztatóként - valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy addig maradhat az országban, ameddig csak akar.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek nem haladják meg évente a hat hónapot),
 • a kötelező katonai szolgálat teljesítéséhez szükséges hosszabb távollétek,
 • fontos okból - pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés - szükségessé váló és legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Ha azonban Ön egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

Már nem aktív, korábban alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként dolgozó személyek

Ön rövidebb idő elteltével is jogosulttá válhat huzamos tartózkodásra, ha azért hagyta abba a munkát, mert:

 • nyugdíjba vonult, és az utolsó évben a kérdéses országban dolgozott, vagy a nyugdíjba vonulást megelőzően legalább három évig ott élt megszakítás nélkül;
 • munkaképtelenné vált, és előtte legalább két évig megszakítás nélkül az országban élt;
 • munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált - ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az országban maradjon, függetlenül attól, mennyi ideje él ott.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló okmány

Nézzen utána, hogyan igényelheti a huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentumot, amely tanúsítja, hogy Ön feltétel nélkül jogosult az országban maradni.

Kiutasítás

A lakhely szerinti ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy - közrendi vagy közbiztonsági okokból - kiutasítja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük az összes indokot, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  vagy izlandi, liechtensteini vagy norvég állampolgár

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

  Retour au texte en cours.