Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 06/12/2018

Inkomstenbelasting in het buitenland – België

Getroffen door de brexit?

Ik ben een werknemer

Welke inkomsten worden in België belast?

  • Woont u minstens zes maanden van het kalenderjaar in België? Dan wordt u er belast op uw inkomsten, van waar ter wereld ze ook afkomstig zijn.
  • Woont u minder dan zes maanden van het kalenderjaar in België? Dan wordt u niet geacht er uw fiscale woonplaats te hebben en wordt u er alleen belast op uw Belgische inkomsten.
  • Hebt u inkomsten uit andere EU-landen? Controleer dan of dezelfde inkomsten niet meer dan één keer worden belast.

Hoeveel belasting moet u betalen?

Online uw belastingen berekenen – België

De inkomstenbelasting is progressief: hoe meer u verdient, hoe zwaarder u belast wordt.

U moet bij uw belastingaangifte rekening houden met:

  • Belastingverminderingen (beschikbaar voor alle belastingplichtigen, maar het bedrag ervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie)
  • Aftrekbare uitgaven

Belastingtarieven voor de inkomsten van 2016 (aangegeven in 2017)

Schijf

Jaarinkomen (2016)

Belastingvoet

1

up to €10 860 

25%

2

€10 860  – €12 470

30%

3

€12 470  – €20 780 

40%

4

€20 780  – €38 080 

45%

5

meer dan €38 080 

50%

Belastingtarieven voor de inkomsten van 2017 (aangegeven in 2018)

Schijf

Jaarinkomen (2017)

Belastingvoet

1

tot €11 070 

25%

2

€11 070 – €12 720

30%

3

€12 720 – €21 190 

40%

4

€21 190 – €38 830 

45%

5

over €38 830 

50%

Waar en wanneer moet u betalen?

De inkomstenbelasting (personenbelasting) wordt jaarlijks geheven op basis van uw belastingaangifte.

Werkgevers houden echter een percentage van het maandsalaris in, waardoor de belastingen aan het eind van het jaar lager uitvallen. Dit is de "bedrijfsvoorheffing".

Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u contact opnemen met de belastingsdienst.

Neem het aanslagbiljet nauwkeurig door om na te gaan met welke dienst u contact moet opnemen en welke procedure u moet volgen.

Links

Belgische overheid – Inkomstenbelasting

Ik ben zelfstandige

Welke inkomsten worden in België belast?

  • Woont u (minstens zes maanden van het kalenderjaar) in België? Dan wordt u er belast op uw inkomsten, van waar ter wereld ze ook afkomstig zijn.
  • Woont u minder dan zes maanden van het kalenderjaar in België? Dan wordt u niet geacht er uw fiscale woonplaats te hebben en wordt u er alleen belast op uw Belgische inkomsten.
  • Hebt u inkomsten uit andere EU-landen? Controleer dan of dezelfde inkomsten niet meer dan één keer worden belast.

Hoeveel belasting moet u betalen?

Online uw belastingen berekenen – België

Inkomstenbelastingen zijn progressief: hoe meer u verdient, hoe zwaarder u belast wordt.

U hebt belastingvrijstelling voor een bedrag dat van uw persoonlijke situatie afhangt, en u kunt sommige uitgaven misschien aftrekken.

Belastingtarieven voor de inkomsten van 2016 (aangegeven in 2017)

Schijf

Jaarinkomen (2016)

Belastingvoet

1

up to €10 860 

25%

2

€10 860  – €12 470

30%

3

€12 470  – €20 780 

40%

4

€20 780  – €38 080 

45%

5

meer dan €38 080 

50%

Belastingtarieven voor de inkomsten van 2017 (aangegeven in 2018)

Schijf

Jaarinkomen (2017)

Belastingvoet

1

tot €11 070 

25%

2

€11 070 – €12 720

30%

3

€12 720 – €21 190 

40%

4

€21 190 – €38 830 

45%

5

over €38 830 

50%

Waar en wanneer moet u betalen?

De inkomstenbelasting (personenbelasting) wordt jaarlijks geheven op basis van uw belastingaangifte.

Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u contact opnemen met de belastingsdienst.

Neem het aanslagbiljet zorgvuldig door om na te gaan met welke dienst u contact moet opnemen en welke procedure u moet volgen.

Meer informatie

Belgische overheid – Inkomstenbelasting

Algemene informatie hierover

Deze bladzijde delen: