Forretninger
Senest tjekket: 13/05/2020

Kontaktpersoner

Hjælpetjenester

Spørgsmål om EU

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-mailen

Informationscentre i dit landen

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Dit Europa – Råd & Vink / Solvit

Hjælp og rådgivning til virksomheder

Få erhvervsstøtteen

Forbrugerspørgsmål

Det Europæiske Netværk af Forbrugercentreen

Passagerrettigheder

Passagerrettigheder ved flyrejseren

Passagerrettigheder ved togrejseren

Problemer med forsikringsselskaber eller banker i udlandet

Udenretslige klager over forsikringsselskaber eller banker

Arbejds- og socialsikringsrettigheder

Kontakt en europæisk beskæftigelsesrådgiver

Ansvarlig afdeling

Europa-Kommissionen
GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'e
Single Market Service Center
B-1049 Bruxelles
Belgien