Navigációs útvonal

Utolsó frissítés: 15/03/2018

Vegyi anyagok (REACH-szabályozás)

Az uniós jogszabályok hatálya 2019. március 30-tól nem terjed ki az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a megerősített kilépési megállapodás más időpontról rendelkezik vagy ha az Európai Tanács és az Egyesült Királyság egyhangúlag úgy dönt, hogy meghosszabbítja a kétéves tárgyalási időszakot. Arról, hogy a kilépés milyen jogi következményekkel jár a vállalkozásokra nézve, itt olvashat bővebben:

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek évente legalább egy tonna vegyi anyagot állítanak elő az Európai Gazdasági Térségben (EGT: az Európai Unió országai + Izland, Liechtenstein és Norvégia), illetve legalább egy tonna vegyi anyagot hoznak be az EGT területére, a szóban forgó anyagokat be kell jegyeztetniük a REACH-adatbázisban. A REACH-rendelet (a betűszó a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" angol kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze) a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.

A REACH-szabályozás az összes vegyi anyagra vonatkozik: az ipari eljárásokban használt anyagokra éppúgy, mint a háztartási termékekben (pl. festékekben, tisztítószerekben, ruházati termékekben, bútorokban, illetve elektromos berendezésekben) megtalálható vegyi anyagokra. A rendelet ezért az Európai Gazdasági Térségben működő vállalkozások túlnyomó többségét érinti.

Olyan anyagokat, amelyek nincsenek regisztrálva, tilos forgalomba hozni vagy felhasználni.

A REACH-rendelet előírásai Önre is vonatkoznak, ha Ön:

 • gyártó, vagyis vegyi anyagokat állít elő közvetlen értékesítés vagy más cégek számára történő beszállítás céljából;
 • importőr, azaz továbbértékesítés céljából vegyi anyagokat vagy vegyianyag-keverékeket, illetve késztermékeket, pl. ruházati termékeket, bútort vagy műanyag termékeket vásárol az EU-n kívül és hoz be valamelyik uniós országba;
 • forgalmazó, azaz vegyi anyagokat vagy vegyianyag-keverékeket tárol és hoz forgalomba;
 • továbbfelhasználó, vagyis ipari vagy más foglalkozásszerű tevékenység során vegyi anyaggal foglalkozik.

A rendeletnek való megfelelés érdekében Önnek azonosítania és kezelnie kell azokat a kockázatokat, amelyekkel a cége által az EU-ban, illetve az Európai Gazdasági Térségben előállított és/vagy forgalmazott anyagok használata jár.

Amikor Ön gyártóként vagy importőrként vegyi anyagot regisztráltat, be kell mutatnia az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) , hogyan lehet a szóban forgó anyagot biztonságosan használni, és az ellátási lánc egészére vonatkozóan közölnie kell biztonsági adatlapon a potenciális felhasználókkal, hogy mit kell esetlegesen tenniük a kockázatok kezelése érdekében.

Ha az Ön vállalkozása továbbfelhasználó, más kötelezettségeknek kell eleget tennie. A legfontosabb az, hogy végrehajtsa a biztonsági adatlapon ismertetett kockázatkezelési intézkedéseket. Ügyeljen arra, hogy az anyagok felhasználása megfeleljen a regisztrációs dokumentációban foglaltaknak, és lépjen kapcsolatba a vegyi anyagokat vagy készítményeket Önnek szállító, illetve Öntől átvevő vállalkozásokkal.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség Navigátor eszközének segítségével Ön meg tudja állapítani, hogy cégének – az ellátási láncban elfoglalt helyének megfelelően – milyen feladatai és kötelezettségei vannak, és hogy vállalkozása adott esetben milyen mentességekben részesülhet.

A kémiai biztonság az Ön vállalkozásában című kiadvány összefoglalja a szabályozással kapcsolatos tudnivalókat a kis- és középvállalkozások számára.

A REACH-szabályozás a gyakorlatban

A REACH-rendelet új szabályokat vezetett be a vegyi anyagok forgalomba hozatalára vonatkozóan. Ezek a szabályok az önmagukban, keverék részeként, illetve termék összetevőjeként forgalomba hozni kívánt anyagokat egyaránt lefedik. A szabályozás értelmében az ágazati szereplőknek:

 • kezelniük kell azokat a kockázatokat, amelyeket a vegyi anyagok jelenthetnek az egészségre és a környezetre;
 • megfelelően tájékoztatniuk kell a felhasználókat a forgalomba hozott anyagok biztonságos használatáról.

A rendelet ezen túlmenően felhatalmazza az Európai Uniót arra, hogy szükség esetén kiegészítő intézkedéseket hozzon uniós szinten. A helsinki székhelyű Európai Vegyianyag-ügynökség segít összehangolni és végrehajtani a szükséges lépéseket, melyek a következők:

 • Minden olyan anyagot előzetesen regisztrálni kell, amelyből évente és vállalkozásonként legalább egy tonna mennyiséget terveznek gyártani vagy importálni. Azokat az anyagokat, amelyek már hosszabb ideje piaci forgalomban vannak, és amelyeket határidőre előzetesen regisztráltak, legközelebb 2018. május 31-ig kell regisztrálni. További információkért kérjük, látogasson el az ECHA REACH 2018 weboldalára.
 • Az értékelés során az Európai Vegyianyag-ügynökség megvizsgálja a regisztrációs dokumentációban szereplő információkat és az összes vizsgálati javaslatot azért, hogy ne kerüljön sor szükségtelen – különösen állatokon végzett – vizsgálatokra. A tagállami hatóságok feladata kiértékelni a vegyi anyagok esetleges egészségügyi és környezeti kockázatait.
 • Engedélyezési eljárásnak kell alávetni az ún. különös aggodalomra okot adó anyagokat a felhasználásukban rejlő kockázatok megfelelő kezelése érdekében. Ezeket az anyagokat a gazdasági szereplők fokozatosan olyan anyagokkal váltják ki – ha ez gazdaságilag és technikailag megvalósítható –, amelyek biztonságosabb alternatívát kínálnak.
 • A korlátozás bizonyos vegyi anyagok, illetve készítmények előállításának, piaci forgalomba hozatalának vagy felhasználásának a korlátozását vagy tilalmát jelenti. Olyan anyagok vonhatók korlátozás hatálya alá, amelyek elfogadhatatlanul nagy kockázatot jelentenek az emberi egészség és a környezet szempontjából.

Díjak

A REACH-rendelet értelmében a vegyi anyagok regisztrálásáért díjat kell fizetni. A díj összege és a díjfizetés határideje a regisztrálási kérelem típusától függ. A kkv-kra kedvezményes díjszabás vonatkozik. A fizetendő díjak mellett az Ön cégének egyéb költségekkel is számolnia kell a REACH-rendeletben foglaltak végrehajtása kapcsán, így például az alábbiakkal kapcsolatos költségekkel:

 • az adatok megosztása,
 • kémiai biztonsági értékelés,
 • helyettesítő anyagokra irányuló kutatás.

A gazdasági szereplők közötti jó együttműködés – például az időben történő előkészítés – jelentős költségmegtakarítást eredményezhet minden együttműködő fél számára.

Lásd még:

 • A vegyipari termékekre vonatkozó uniós szabályok – az első lépésekEnglish

Hasznos linkek

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg, hogy az Enterprise Europe Network helyi tanácsadója rövid időn belül megfelelő választ tudjon Önnek adni.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

IgenNem

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Tagállami ügyfélszolgálatok a vegyi anyagok témájában

Ha felvilágosítást szeretne kérni azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségei vannak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet, illetve a REACH-rendelet alapján, azt tanácsoljuk, hogy első körben forduljon az illetékes tagállami ügyfélszolgálathoz.