Cesta

Aktualizováno : 15/09/2014

work

Pracovní kvalifikace

V této části se dozvíte, jak dosáhnout uznání odborné kvalifikace, abyste mohli pracovat v zahraničí. Uvedené informace se nevztahují na studium v zahraničí. Hledáte-li informace o uznávání diplomů pro akademické účely, obraťte se na některé ze středisek NARIC English .

Chcete-li pracovat v zahraničí a vaše profese patří v hostitelské zemi k regulovaným povoláním, budete možná potřebovat úřední uznání své odborné kvalifikace (vzdělání a praxe).

Chcete-li v pracovat v jiné členské zemi a dočasně zde poskytovat služby, budete to možná muset předem oznámit na příslušném úřadě. Patří-li vaše profese k regulovaným povoláním, jejichž výkon má důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost, může se na vás vztahovat povinnost nechat si svou odbornou kvalifikaci nejdříve ověřit.

Nevíte, zda vaše profese patří k regulovaným povoláním?

Chcete-li vědět, zda vaše profese patří v ostatních členských státech k regulovaným, můžete se podívat do databáze regulovaných povolání English . V databázi najdete, která povolání jsou v jednotlivých státech regulována a které úřady to mají na starosti. Chcete-li například pracovat jako pekař v Německu, klikněte na „ Bäcker (DE)". Pro vyhledávání v databázi musíte znát název svého povolání v daném jazyce.

Pokud své povolání v databázi nenajdete, můžete se obrátit na kontaktní místa pro uznávání odborných kvalifikací English v zemi, ve které chcete pracovat. Zde vám mohou rovněž pomoci najít příslušný úřad a poradit, jaké doklady máte předložit.

Vzorové situace

Ve vaší zemi není vaše povolání regulováno, ale v hostitelské zemi ano

Jestliže u vás doma vaše povolání a požadavky na vzdělání regulaci nepodléhají, ale v zemi, ve které chcete pracovat, ano, budete možná muset před zahájením výkonu své profese nebo dočasného poskytování služeb v hostitelské zemi prokázat, že za posledních 10 let jste svou profesi ve vaší zemi vykonávali pod dobu minimálně 2 let.

Obraťte se na kontaktní místo pro odborné kvalifikace English v zemi, ve které chcete pracovat. Zde vám poradí, jak si připravit složku a jaké doklady k ní připojit.

Ve vaší zemi vaše povolání regulováno je, ale v hostitelské zemi nikoli

Pokud není vaše povolání v hostitelské zemi regulováno, můžete jej vykonávat za stejných podmínek jako státní příslušníci této země.

Buďte však obezřetní. I když název vaší profese mezi regulovanými povoláními hostitelské země nefiguruje, může se stát, že je považováno za součást jiného regulovaného povolání. Vždy se informujte na příslušných úřadech dané země, zda je vaše profese regulována či nikoli. Kontaktní místa pro odborné kvalifikace v jednotlivých státech English vám mohou poradit, který úřad vám tyto informace poskytne.

Ukázkový příběh

Zjistěte si podmínky předem a vyhněte se tak pozdějším problémům

Moritz, který působil jako lyžařský instruktor v Rakousku, se rozhodl, že bude učit lyžování ve francouzském horském středisku Ventron. Před odjezdem do Francie si zkontroloval v  databázi regulovaných povolání English , zda mezi ně lyžařský instruktor ve Francii patří či nikoli. Jelikož tuto profesi v databázi nenašel, domníval se, že regulovaná není, a začal dávat hodiny lyžování ve Francii.

K jeho překvapení mu bylo během kontroly řečeno, že nemůže ve Francii vyučovat, dokud nedosáhne uznání své odborné kvalifikace. Lyžařský instruktor totiž ve Francii spadá do obecnějšího povolání s názvem „učitel sportu".

Úřední formality a požadované dokumenty

Fyzioterapeuti

Po zvolení státu, v němž chcete pracovat, se zobrazí informace o dokumentech a formalitách, které jsou pro povolání fyzioterapeuta příslušnými úřady požadovány:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Ostatní regulovaná povolání

Přehled informací, které nyní uvádíme pro povolání fyzioterapeuta, připravujeme i pro ostatní profese. Zatím můžete vyhledávat v databázi regulovaných povolání English , abyste zjistili, které profese jsou v jednotlivých zemích a jednotlivými úřady považovány za regulované. Chcete-li například pracovat jako pekař v Německu, klikněte na „ Bäcker (DE)". Pro vyhledávání v databázi musíte znát název svého povolání v daném jazyce.

Lhůty a postupy

Jakmile podáte žádost o uznání kvalifikace, musí úřady ve lhůtě 1 měsíce potvrdit její přijetí a případně si vyžádat další dokumentaci.

Rozhodnutí musí vydat do 4 měsíců od data, kdy od vás obdržely úplnou žádost. V případě zamítnutí žádosti musí sdělit důvod.

Pokud v dané časové lhůtě o vaší žádosti nerozhodnou, můžete se v daném státě obrátit na soud. Také můžete využít naší asistenční služby English nebo se obrátit na kontaktní místa pro odborné kvalifikace v jednotlivých státech English .

Ověřený překlad

Úřady po vás mohou chtít ověřené kopie (dokazující pravost předložených dokladů) a/nebo ověřený překlad některých dokumentů nezbytných pro vaši žádost, např. osvědčení potvrzující vaši kvalifikaci. (Ověřený překlad je opatřen doložkou soudního překladatele, která osvědčuje přesnost překladu.)

Úřady však musí uznat ověřený překlad zhotovený v jiném státě EU. Zároveň by neměly požadovat ověřený překlad:

  • kvalifikací pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, veterináře, stomatochirurgy, farmaceuty nebo architekty — i když některé země mohou i nadále požadovat neověřený překlad těchto dokumentů
  • průkazů totožnosti, cestovních dokladů a dalších dokumentů, které se vaší kvalifikace netýkají.

Ukázkový příběh

Díky znalosti svých práv se můžete vyhnout zbytečné byrokracii

Slovenka Katarina je lékárnice a chtěla by pracovat v Rakousku. Rakouské úřady po ní chtějí, aby předložila soudní překlady všech dokumentů přiložených k žádosti a aby byl překlad vyhotoven rakouským soudním překladatelem.

Správně ale nemají právo po Katarině požadovat soudní překlady jejích diplomů. U určitých kategorií diplomů — pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, veterináře, stomatochirurgy, farmaceuty, architekty — není nutné předkládat jejich ověřené překlady.

Jazyková zkouška

Hostitelská země po vás může požadovat, abyste prokázali určitý stupeň znalosti jazyka dané země.

Jakékoli jazykové znalosti musí být vyžadovány pouze pro jediný účel: zajistit, že vaše znalost vám umožňuje vykonávat zvolené povolání v hostitelské zemi.

Tituly a profesní sdružení

Jakmile úřady vaši kvalifikaci uznají, musí vám také povolit používat akademický titul, který jste měli ve své zemi, případně jeho zkrácenou podobu, jakož i profesní titul (lékař, advokát, apod.), kterým se vaše povolání označuje v hostitelské zemi.

Je-li vaše povolání regulováno ze strany sdružení nebo organizace v zemi, v níž chcete pracovat, budete se muset stát členem tohoto sdružení či organizace, abyste mohli profesní titul označující vaše povolání používat.

Před tím, než o uznání kvalifikace zažádáte, přečtěte si [387 KB] , kterou vydala Evropská komise.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem