Навигационна пътека

Актуализация : 05/09/2016

Работа в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа.

Изключение - гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС.

Когато работите в дадена страна, имате право да живеете там при определени условия.

Ако живеете и работите в друга страна от ЕС, важно е да сте запознати с последствията от това за:

  • вашите обезщетения ( болнични , майчинство / бащинство , пенсии , обезщетения при трудови злополуки и заболявания , обезщетения при смърт , безработица , ранно пенсиониране , семейни обезщетения и др .),
  • мястото , където трябва да плащате данъци.

Повече за:

Вижте също:

Обществени консултации
Търсите работа в чужбина?
Потърсете тук – работни места

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.