Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 05/09/2016

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Ως υπήκοος της ΕΕ, δικαιούστε να αναζητήσετε εργασία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ εξακολουθείτε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας ενόσω αναζητάτε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Δημόσιες διαβουλεύσεις

ή υπήκοοι της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας

Retour au texte en cours.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία

Retour au texte en cours.