Ścieżka nawigacji

Czy wiesz, jakie masz prawa w UE? Sprawdź, czy wszystko już wiesz, rozwiązując nasz quiz.

Ostatnia aktualizacja : 04/05/2015

vehicles

Rejestracja samochodów a podatki

Pobyt czasowy

Jeżeli nadal masz miejsce zamieszkania w swoim państwie członkowskim, a w innym kraju UE przebywasz przez okres krótszy niż 6 miesięcy, nie musisz rejestrować tam samochodu ani płacić podatków − samochód pozostanie zarejestrowany w Twoim kraju zamieszkania.

Jeśli przebywasz w innym kraju UE przez okres krótszy niż 6 miesięcy i nie zarejestrowałeś tam samochodu, nie możesz legalnie wypożyczyć ani wynająć swojego samochodu osobie zamieszkałej w tym kraju na stałe. Osoba ta może prowadzić Twój samochód wyłącznie w Twojej obecności.

Możesz jednak pożyczyć auto rodzinie czy znajomym, którzy przyjechali Cię odwiedzić, pod warunkiem że nie mieszkają oni na stałe w Twoim nowym kraju.

Jeżeli pozostajesz w nowym kraju ponad 6 miesięcy, zasadniczo powinieneś przenieść tam miejsce swojego stałego zamieszkania i musisz zarejestrować tam swój samochód .

Pobyt dłuższy niż 6 miesięcy

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE i zabierzesz ze sobą samochód, będziesz musiał zarejestrować go tam i zapłacić wszelkie związane z tym podatki.

Samochód trzeba zarejestrować zasadniczo przed upływem 6 miesięcy.  Zanim wyjedziesz, skontaktuj się z urzędem w kraju, do którego się przeprowadzasz, i dowiedz się, czy ten sześciomiesięczny okres zaczyna się w dniu, kiedy opuszczasz poprzedni kraj zamieszkania, czy też w dniu, w którym przyjeżdżasz do nowego kraju.  Zapytaj również, jakie dokumenty będą potrzebne, aby potwierdzić tę datę.

Niektóre państwa członkowskie wymagają przerejestrowania samochodu przed upływem 6 miesięcy od zamieszkania w danym kraju. Przed przeprowadzką za granicę skontaktuj się z odpowiednim urzędem w danym kraju i zapytaj, czy nie obowiązują w nim krótsze terminy.

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

 

Jeśli przeprowadzisz się z innego kraju UE, w niektórych krajach możesz kwalifikować się do zwolnienia z podatkuod rejestracji pojazdu, jeśli spełnisz odpowiednie warunki i dopełnisz formalności w wymaganych terminach. Przed przeprowadzką do nowego kraju skontaktuj się z odpowiednim urzędem krajowym.

Prawdziwa historia

Znajomość przepisów się opłaca!

Hiszpanka Cristina znalazła pracę w Portugalii, więc się tam przeprowadziła. Nie wiedziała o sześciomiesięcznym terminie i rozpoczęła rejestrację po 8 miesiącach pobytu w Portugalii.

Powiedziano jej, że gdyby zarejestrowała auto wcześniej, nie musiałaby płacić żadnych podatków od rejestracji.  Trzeba również wiedzieć, że w Portugalii ten sześciomiesięczny termin jest liczony od chwili opuszczenia kraju rodzinnego, a nie od chwili przyjazdu do Portugalii.

Wyjątki od zasady obowiązkowej rejestracji w terminie 6 miesięcy

Studenci

Jeżeli przebywasz w innym kraju wyłącznie po to, aby studiować, nie musisz rejestrować tam samochodu, którym jeździsz, pod warunkiem że jesteś studentem instytucji oświatowej w tym kraju.

Wyjątek ten nie dotyczy osób studiujących w Danii.

Prawdziwa historia

Mathieu jest Francuzem i mieszka w Belgii, gdzie odbywa dwuletnie studia podyplomowe. Po tym jak ktoś uszkodził mu samochód, Mathieu poszedł na policję, żeby otrzymać protokół potrzebny do ubezpieczenia. Kiedy policjanci zorientowali się, że Mathieu mieszka w Belgii od ponad roku, a nie zarejestrował tam samochodu, powiedzieli mu, że to niezgodne z prawem i będzie musiał zapłacić karę.

Mathieu był w stanie udowodnić, że jest studentem Uniwersytetu w Antwerpii, a jako student pochodzący z innego kraju UE nie musi płacić w Belgii opłat rejestracyjnych ani podatku drogowego.

Pracownicy transgraniczni

Pracownik transgraniczny (zatrudniony lub pracujący na własny rachunek) to osoba, która pracuje po jednej stronie granicy, a mieszka po drugiej i wraca do domu przynajmniej raz w tygodniu.

Jeżeli regularnie dojeżdżasz do pracy w innym kraju, korzystając ze swojego samochodu, musisz zarejestrować go i zapłacić wymagane podatki w kraju, w którym mieszkasz - a nie w kraju, w którym pracujesz.

Jeżeli korzystasz z samochodu służbowego (zarejestrowanego w kraju, w którym pracujesz), możesz używać go do celów prywatnych w kraju, w którym mieszkasz, i nie musisz go tam rejestrować. Możesz więc w swoim kraju jeździć z zagranicznymi tablicami. Może to budzić zainteresowanie lokalnej policji, której zadaniem jest również sprawdzanie, czy kierowcy z podlegającego jej obszaru zapłacili krajowe opłaty rejestracyjne.

W razie problemów możesz skontaktować się z jednym z naszych serwisów doradczych.

Prawdziwa historia

Kirył mieszka w Bułgarii, a pracuje w Grecji dla greckiej firmy. Jeździ zarejestrowanym w Grecji samochodem służbowym, którego używa też do celów prywatnych w Bułgarii.

Kiedyś zatrzymała go bułgarska policja i musiał zapłacić mandat, ponieważ samochód nie był zarejestrowany w Bułgarii. Kirył tłumaczył policjantom, że pracownicy transgraniczni mają prawo korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych w swoim kraju rodzinnym, ale policjanci nie wiedzieli o tym przepisie i mimo wszystko wypisali mandat. Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.

Pracownicy transgraniczni prowadzący własną działalność

Jeżeli mieszkasz w kraju A i pracujesz na własny rachunek w kraju B, masz prawo do korzystania z pojazdu służbowego w kraju A bez dokonywania tam jego rejestracji wyłącznie wówczas, gdy:

  • samochód został kupiony na Twoją firmę
  • w kraju A korzystasz z niego głównie do celów zawodowych, a tylko okazjonalnie do celów prywatnych
  • Twoja działalność jest zarejestrowana w innym kraju.

Należy pamiętać o tym, że samochód służbowy musi być kupiony na Twoją firmę. Jeżeli korzystasz z samochodu, który został kupiony na Ciebie, musisz zarejestrować go w kraju, w którym mieszkasz.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy