Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 21/09/2016

vehicles

Rejestracja samochodu i podatki

Pobyt tymczasowy

Jeżeli nadal masz miejsce zamieszkania w swoim państwie członkowskim, a w innym kraju UE przebywasz przez okres krótszy niż 6 miesięcy, nie musisz rejestrować tam samochodu ani płacić opłat rejestracyjnych − samochód pozostanie zarejestrowany w Twoim kraju zamieszkania. Możliwe jednak, że zostaniesz wezwany do zapłacenia innych podatków związanych z używaniem samochodu w tym kraju (takich jak podatki drogowe).

Jeśli w innym kraju UE przebywasz przez okres krótszy niż 6 miesięcy i nie zarejestrowałeś tam samochodu, nie możesz legalnie wypożyczyć ani wynająć swojego samochodu osobie, która mieszka w tym kraju na stałe. Osoba taka może prowadzić Twój samochód wyłącznie w Twojej obecności.

Możesz jednak pożyczyć auto rodzinie czy znajomym, którzy przyjechali Cię odwiedzić, pod warunkiem że nie mieszkają oni na stałe w Twoim nowym kraju.

Jeżeli planujesz pozostać w nowym kraju ponad 6 miesięcy, zasadniczo powinieneś przenieść tam miejsce swojego stałego zamieszkania i bezzwłocznie musisz zarejestrować tam swój samochód .

Przeprowadzka do innego kraju

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE (zamierzasz zostać tam dłużej niż 6 miesięcy) i zabierzesz ze sobą samochód, w nowym kraju będziesz musiał go zarejestrować i dokonać wszelkich związanych z tym opłat (w tym zapłacić podatki).

Samochód musisz zarejestrować jak najszybciej i w żadnym wypadku nie później niż 6 miesięcy od daty swojego przybycia. Powinieneś również dowiedzieć się, jakie dokumenty i formalności będą wymagane, aby zarejestrować samochód.

Jeśli przeprowadzisz się z innego kraju UE, w niektórych krajach możesz kwalifikować się do zwolnienia z podatku od rejestracji pojazdu, jeśli spełnisz odpowiednie warunki i dopełnisz formalności w wymaganych terminach. Przed przeprowadzką do nowego kraju dowiedz się, jakie przepisy krajowe mają tam zastosowanie.

Prawdziwa historia

Znajomość przepisów się opłaca!

Hiszpanka Cristina znalazła pracę w Portugalii, więc się tam przeprowadziła. Nie wiedziała o sześciomiesięcznym terminie i rozpoczęła rejestrację po 8 miesiącach pobytu w Portugalii.

Powiedziano jej, że gdyby zarejestrowała auto wcześniej, nie musiałaby płacić żadnych podatków od rejestracji. Trzeba również wiedzieć, że w Portugalii ten sześciomiesięczny termin jest liczony od chwili opuszczenia kraju rodzinnego, a nie od chwili przyjazdu do Portugalii.

 

Wyjątki od zasady obowiązkowej rejestracji w terminie 6 miesięcy

Studenci

Jeżeli przebywasz w innym kraju tylko i wyłącznie po to, aby studiować, nie musisz rejestrować tam samochodu, którym jeździsz, pod warunkiem że jesteś studentem instytucji oświatowej w tym kraju. Jednak jeśli przebywając tam jako student, podejmiesz pracę, musisz zarejestrować swój samochód w tym kraju.

Przed opuszczeniem swojego kraju rodzinnego powinieneś dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują w kraju, w którym zamierzasz studiować Sprawdź, czy musisz dopełnić formalności administracyjnych (np. w niektórych krajach musisz otrzymać zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów sporządzone przez uniwersytet lub szkołę itp., które musisz mieć przy sobie, kiedy prowadzisz pojazd) albo spełnić szczególne warunki, aby uniknąć problemów podczas kontroli policyjnych.

Specjalne zasady mają zastosowanie w Danii, gdzie jako student z UE musisz zarejestrować swój samochód, chyba że mieszkasz tam krócej niż 365 dni w okresie 2 lat. W takim przypadku możesz ubiegać się u w duńskich urzędach o zgodę na prowadzenie samochodu zarejestrowanego w innym kraju UE.

Prawdziwa historia

Mathieu jest Francuzem i mieszka w Belgii, gdzie odbywa dwuletnie studia podyplomowe. Po tym jak ktoś uszkodził mu samochód, Mathieu poszedł na policję, żeby otrzymać protokół potrzebny do ubezpieczenia. Kiedy policjanci zorientowali się, że Mathieu mieszka w Belgii od ponad roku, a nie zarejestrował tam samochodu, powiedzieli mu, że to niezgodne z prawem i będzie musiał zapłacić karę.

Mathieu był w stanie udowodnić, że jest studentem Uniwersytetu w Antwerpii, a jako student pochodzący z innego kraju UE nie musi płacić w Belgii opłat rejestracyjnych ani podatku drogowego.

Pracownicy transgraniczni

Pracownik transgraniczny (zatrudniony lub pracujący na własny rachunek) to osoba, która pracuje po jednej stronie granicy, a mieszka po drugiej i wraca do domu przynajmniej raz w tygodniu.

Jeżeli regularnie dojeżdżasz swoim samochodem do pracy w innym kraju, musisz zarejestrować go i zapłacić wymagane podatki w kraju, w którym mieszkasz – a nie w kraju, w którym pracujesz.

Jeżeli korzystasz z samochodu służbowego (zarejestrowanego w kraju, w którym pracujesz), możesz używać go do celów prywatnych w kraju, w którym mieszkasz, i nie musisz go tam rejestrować. Możesz więc w swoim kraju zamieszkania jeździć na zagranicznych tablicach. Może to budzić zainteresowanie lokalnej policji, której zadaniem jest również sprawdzanie, czy kierowcy z podlegającego jej obszaru zapłacili krajowe opłaty rejestracyjne.

W razie problemów możesz skontaktować się z jednym z naszych serwisów doradczych.

Prawdziwa historia

Kirył mieszka w Bułgarii, a pracuje w Grecji dla greckiej firmy. Jeździ zarejestrowanym w Grecji samochodem służbowym, którego używa też do celów prywatnych w Bułgarii.

Kiedyś zatrzymała go bułgarska policja i musiał zapłacić mandat, ponieważ samochód nie był zarejestrowany w Bułgarii. Kirył tłumaczył policjantom, że pracownicy transgraniczni mają prawo korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych w swoim kraju rodzinnym, ale policjanci nie wiedzieli o tym przepisie i mimo wszystko wypisali mandat. Kirył odwołał się od tej decyzji i ostatecznie mandat został anulowany.

Pracownicy transgraniczni prowadzący własną działalność

Jeśli mieszkasz w kraju A i pracujesz na własny rachunek w kraju B, masz prawo korzystać z pojazdu służbowego w kraju A bez dokonywania tam jego rejestracji wyłącznie wówczas, gdy:

  • samochód został kupiony na Twoją firmę
  • w kraju A korzystasz z niego głównie do celów zawodowych, a tylko okazjonalnie do celów prywatnych
  • Twoja działalność jest zarejestrowana w innym kraju.

Należy pamiętać o tym, że samochód służbowy musi być kupiony na Twoją firmę. Jeżeli korzystasz z samochodu, który został kupiony na Ciebie, musisz zarejestrować go w kraju, w którym mieszkasz.

W razie problemów możesz skontaktować się z jednym z naszych serwisów doradczych.

Prawdziwa historia

Rok temu Jacob przeprowadził się do Holandii, jednak nadal prowadzi swoją klinikę dentystyczną w Belgii. Podczas standardowych kontroli drogowych w Holandii tutejsza policja zauważyła, że Jacob ma miejsce zamieszkania w tym kraju. Musiał zapłacić mandat i dostał nakaz zarejestrowania samochodu w Holandii.

Jacob odwołał się od decyzji policji i wyjaśnił, że jego samochód został zakupiony specjalnie na potrzeby działalności gospodarczej (na dowód czego przedstawił faktury) i że zarejestrował go na swoją firmę w Belgii. Dodał też, że w Holandii najczęściej korzysta z niego do celów zawodowych.

Po sprawdzeniu okazanych dokumentów holenderskie władze cofnęły mandat.

 

Więcej informacji o rejestracji samochodów i odpowiednich podatkach oraz linki do stron organów krajowych:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy