Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/06/2016

vehicles

Αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Σύγκριση τιμών

Μπορείτε ελεύθερα να αγοράσετε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Όταν συγκρίνετε την τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου σε διαφορετικές χώρες, βεβαιωθείτε ότι συγκρίνετε αυτοκίνητα με τον ίδιο εξοπλισμό και το ίδιο εσωτερικό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (κλιματισμός, θέρμανση κ.λπ.) πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πωλείται το αυτοκίνητο.

Ενημερωθείτε για τους κανόνες ΦΠΑ προτού αγοράσετε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Ο ΦΠΑ για την αγορά αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ διαφέρει από  τον ΦΠΑ για την αγορά άλλων αγαθών. Διαφέρει επίσης ανάλογα με το αν το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο ή καινούργιο ή αν ο πωλητής είναι ιδιώτης ή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Ιδιωτική πώληση

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών δεν ισχύει στην περίπτωση ιδιωτικής πώλησης, γι' αυτό πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αγοράζετε αυτοκίνητο από ιδιώτη.

Όταν συναλλάσσεστε με ιδιώτη, προσπαθήστε να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε γι' αυτόν, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Σύμφωνα με τον νόμο, το αυτοκίνητο πρέπει να πληροί τα εξής:

  • η ποιότητά του να είναι ικανοποιητική
  • να είναι ακριβώς όπως έχει διαφημιστεί
  • να είναι κατάλληλο προς χρήση.

Το επίπεδο "ποιότητας" των καινούργιων αυτοκινήτων είναι ωστόσο υψηλότερο από αυτό των μεταχειρισμένων. Ο νόμος αναγνωρίζει ότι ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να έχει κάποια ελαττώματα.

Μεταφορά καινούργιου αυτοκινήτου

Εάν αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά με ποιον τρόπο θα το μεταφέρετε στο σπίτι σας, επειδή δεν έχει ακόμη ταξινομηθεί στη χώρα στην οποία διαμένετε:

  • Μπορείτε να το ρυμουλκήσετε με όχημα που είναι δεόντως ασφαλισμένο και ταξινομημένο.
  • Μπορείτε να προσλάβετε εξειδικευμένη μεταφορική εταιρεία.
  • Μπορείτε να το οδηγήσετε ο ίδιος. Όμως, στην περίπτωση αυτή χρειάζεστε έγκυρη ασφάλεια (που θα ισχύει σε όλες τις χώρες από τις οποίες θα περάσετε) και προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτές χορηγούνται από τη χώρα στην οποία αγοράσατε το αυτοκίνητό σας - ο πωλητής θα πρέπει να σας ενημερώσει σχετικά. Όμως, ελέγξτε αν οι προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας γίνονται αποδεκτές από όλες τις χώρες από τις οποίες θα περάσετε .

Οι οριστικές πινακίδες κυκλοφορίας χορηγούνται από τη χώρα στην οποία θα το ταξινομήσετε.

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

 

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.