Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Pracownicy i emeryci

Ostatnia aktualizacja : 10/2013

Członkowie rodziny z UE

Mój małżonek/dzieci/rodzice

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatele UE Twój mąż lub żona, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać w innym kraju UE na takich samych warunkach jak Ty.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie, jako obywatele UE, mogą przebywać w Twoim nowym kraju UE na takich samych warunkach jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie nie spełniają tych warunków (np. Ty pracujesz, a Twój małżonek pozostaje w domu z dzieckiem), mogą nadal przebywać z Tobą w nowym kraju jako członkowie rodziny na następujących zasadach:

Pracownicy

Jeśli pracujesz w innym kraju – jako pracownik, osoba samozatrudniona lub w delegacji, Twój małżonek, pozostające na Twoim utrzymaniu dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą przebywać tam z Tobą bez spełniania żadnych innych warunków.

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem mieszkającym w innym kraju, Twój małżonek, pozostające na Twoim utrzymaniu dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą również tam mieszkać, jeśli posiadasz (dla siebie i całej swojej rodziny):

 • wystarczające dochody, aby móc żyć bez zasiłku
 • kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju.

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby dochód przekraczał poziom kwalifikujący Twoją rodzinę do podstawowego zasiłku w takim kraju.

Rejestracja

Twój mąż lub żona, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie, jako obywatele UE, mogą przebywać w innym kraju UE na takich samych warunkach administracyjnych jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Jeśli pozostają jako członkowie rodziny, aby uzyskać zaświadczenie o rejestracji Twój mąż lub żona, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie będą potrzebować następujących dokumentów:

 • ważnego krajowego dowodu tożsamości lub paszportu
 • Twojego zaświadczenia o rejestracji lub innego dowodu Twojego pobytu w takim kraju
 • dowodu związku rodzinnego z Tobą (np. świadectwa ślubu lub urodzenia)
 • w przypadku dzieci lub wnuków, dowodu, że mają mniej niż 21 lat i pozostają na Twoim utrzymaniu
 • w przypadku rodziców lub dziadków, dowodu, że pozostają na Twoim utrzymaniu
 • jeśli jesteś emerytem, dowodu wystarczającego dochodu oraz posiadania ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i swojej rodziny w takim kraju.

Żadne inne dokumenty nie mogą być wymagane.

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji dla członków rodziny możesz skorzystać z naszej usługi pomocy.

Zaświadczenie powinno być wydane natychmiast i kosztować nie więcej niż obywatele płacą za dowody tożsamości.

Powinno mieć nieograniczoną ważność (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą mieszkać w nowym kraju dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą takie warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraj mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowią oni bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą im zostać przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jako obywatele UE Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mogą automatycznie uzyskać prawo pobytu stałego po spędzeniu w danym kraju, w sposób zgodny z prawem, pięciu kolejnych lat, na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do Ciebie.

To oznacza, że mogą zostać tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub potrzebują zasiłku. Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom.

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający ich prawo do bezwarunkowego pobytu.

Pracownicy

Jeśli jesteś osobą pracującą lub samozatrudnioną w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa pobytu stałego w takim kraju, Twój małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub dziadkowie mieszkający z Tobą jako członkowie rodziny mogą zostać potraktowani w szczególny sposób. Może to oznaczać zezwolenie na pobyt stały, jeśli:

 • zgon był skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej

lub

 • w chwili zgonu masz za sobą co najmniej dwa lata ciągłego pobytu w danym kraju.
Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami

Footnote

or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.

or national of Iceland, Liechtenstein or Norway

Retour au texte en cours.

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.