Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 05/04/2017

Ennalta suunniteltu sairaanhoito: yhteyspisteet

Kansalliset yhteyspisteet

Kaikissa EU-maissa on vähintään yksi kansallinen yhteyspiste (joissakin maissa on myös alueellisia ja paikallisia yhteyspisteitä).

Valitse maa:

Kotimaassa

Saat kansallisesta yhteyspisteestä tietoa oikeudestasi saada terveydenhoitoa muissa EU-maissa. Yhteyspisteet kertovat muun muassa

 • oikeudestasi saada hoitokustannukset tai osa niistä korvatuiksi
 • mitä hoitoja korvataan ja kuinka suuria korvaukset ovat
 • edellyttääkö hoito etukäteislupaa ja miten lupaa haetaan
 • miten voit tehdä valituksen, jos oikeuksiasi ei kunnioiteta.

Maassa, josta hoitoa haetaan

Kansallisesta yhteyspisteestä saa lisätietoa

 • maan terveydenhuoltojärjestelmästä ja seuraavista laadun ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä seikoista:
  • laatu- ja turvallisuusvaatimuksista vastaavat tahot ja vaatimusten soveltamisala
  • valvontaviranomaiset
  • toimenpiteet siinä tapauksessa, että hoitolaitos ei noudata vaatimuksia
 • siitä, onko hoitolaitos rekisteröity ja onko sillä lupa tarjota tiettyä hoitoa, sekä siitä, mihin laadun- ja turvallisuuden varmistusjärjestelmään hoitolaitos kuuluu
 • potilaan oikeuksista kyseisessä maassa – yhteyspisteestä saa neuvoja esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa jokin menee vikaan tai et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon.

Hoitolaitokset

Hoitolaitosten on annettava potilaalle muun muassa seuraavat tiedot:

 • riittävät hoitoa koskevat tiedot (eri hoitovaihtoehdot, hoidon laatu ja turvallisuus, hoitolaitoksen luvat ja rekisteröinti), jotta potilas voi tehdä tietoisia valintoja
 • hoitojen hinnat (ennen hoidon alkua) – hoidon jälkeen hoitolaitoksen on annettava potilaalle selkeä lasku, jonka perusteella hoito voidaan korvata
 • hoitolaitoksen vastuuvakuutusta tai vastaavaa vakuutusta koskevat tiedot
 • tietyissä tapauksissa hoidon eri korvausvaihtoehtoja koskevat tiedot.
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa