Τελευταίος έλεγχος: 11/07/2019

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Ως υπήκοος της ΕΕ (ή υπήκοοι της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας), δικαιούστε να αναζητήσετε εργασία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ (Σ΄ αυτήν την περίπτωση, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία)

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ εξακολουθείτε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας ενόσω αναζητάτε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: