Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/06/2017

Bilregistrering och skatter

Tillfälliga vistelser

Om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller betala någon registreringsavgift för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland. Du kan däremot behöva betala andra skatter för att du använder bilen i det nya landet (vägtrafikskatter).

Om du vistas i ett annat EU-land i högst sex månader och bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen.

Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.

Om du planerar att vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där så fort som möjligt.

Vad händer om jag flyttar utomlands?

Om du flyttar till ett annat EU-land (dvs. planerar att vistas där i över sex månader) och tar med dig bilen måste du registrera den och betala skatter och avgifter i det nya landet.

Du måste registrera din bil så fort som möjligt och under inga omständigheter senare än sex månader efter ankomstdatumet. Du bör också kontrollera vilka handlingar och formaliteter som krävs för att registrera bilen.

I vissa länder kan du vara berättigad till en avgiftsbefrielse för din fordonsregistrering när du flyttar från ett annat EU-land om du uppfyller vissa villkor och tidsfrister. Läs de nationella reglerna i ditt nya land innan du flyttar.

Exempel från verkligheten

Ta reda på reglerna på förhand och spar pengar!

Spanska Cristina fick jobb i Portugal och flyttade dit. Hon kände inte till tidsfristen på sex månader och åkte därför i väg för att registrera sin bil efter åtta månader.

Då fick hon veta att om hon hade registrerat sin bil tidigare hade hon inte behövt betala någon registreringsavgift. Dessutom börjar sexmånadersperioden att löpa från den dag man lämnar sitt hemland och inte när man anländer till Portugal.

 

Undantag från den obligatoriska registreringen efter sex månader

Studerande

Om du vistas i ett annat land enbart för dina studiers skull kan du köra din bil utan att behöva registrera den där eller betala skatt och avgifter. Det gäller så länge som du är inskriven vid en skola i det landet. Men om du som student börjar jobba under din vistelse måste du registrera bilen i landet.

Innan du flyttar bör du ta reda på vilka regler som gäller i det land där du tänker studera, t.ex. om det krävs några administrativa formaliteter (i vissa länder måste du ha ett studieintyg från universitetet eller skolan med dig i bilen) eller andra villkor för att undvika problem vid eventuella poliskontroller.

För studerande i Danmark gäller särskilda regler. Där måste du registrera din bil om du vistas där mer än 365 dagar under en tvåårsperiod. Annars kan du söka tillstånd hos de danska myndigheterna om att få köra din bil som är registrerad i ett annat EU-land.

Exempel från verkligheten

Mathieu är från Frankrike men bor i Belgien där han går en tvåårig masterutbildning. Mathieus bil fick en skada, så han gick till polisen för att göra en polisanmälan som han behövde för sin försäkring. När polisen förstod att Mathieu hade bott i Belgien i över ett år utan att registrera sin bil där, fick han veta att det var olagligt och att han skulle få böta.

Mathieu kunde dock styrka att han var inskriven vid universitetet i Antwerpen som student från ett annat EU-land, och behövde därför inte betala fordonsskatt i Belgien.

Gränsarbetare

Du är gränsarbetare (anställd eller egenföretagare) om du arbetar i ett land men bor i ett grannland dit du återvänder minst en gång i veckan.

Om du använder din egen bil för att regelbundet pendla från ditt bosättningsland till din arbetsplats i grannlandet, ska du registrera bilen och betala skatt i landet där du bor, inte i landet där du arbetar.

Om du kör en tjänstebil (som är registrerad i landet där du arbetar), får du också använda den i landet där du bor utan att behöva registrera den där. Kontrollera villkoren för att använda tjänstebil i EU.

 

Läs mer om bilregistrering och skatter:

Välj land
 • Italienenit
 • Kroatien *
 • Lettland *
 • Liechtensteinen
 • Litauenenlt
 • Luxembourgdeenfr
 • Maltaenmt
 • Nederländernaennl
 • Norgeen
 • Polen *
 • Portugal *

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd