Available languages:

Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 01/03/2017

Gépjármű-biztosítás érvényessége az Unióban – Magyarország

Önt is érinti a brexit?

Gépjárműbiztosítás

Amennyiben ideiglenesen Magyarországra költözik egy másik EU-s tagországból (pl. diákként, nyugdíjasként, lakástulajdonosként, határokon át ingázó személyként), a meglévő, más EU-tag országban érvényes biztosítása bizonyos feltételekkel, megkötésekkel, és bizonyos ideig érvényes maradhat.

Amennyiben más EU-tag országból költözik Magyarországra, a biztosítási szerződése részletei, illetve az általános szerződési feltételek tartalmazzák azokat az információkat, amelyek a biztosítás érvényességéről rendelkeznek.

Kártörténeti adatok

Magyarországon a biztosító társaságok a kármentes járművezetést a bónuszfokozat növekedésének megfelelő díjkedvezménnyel jutalmazzák. Az ún. bonus-malus besorolás minden biztosítónál befolyásolja a biztosítási díjat. Ha károkozás történik, a kedvezmény elveszhet, a szerződés bónuszfokozata csökken. A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra kiterjedő több osztályból álló rendszer. A bonus-malus rendszer egy A00 alap, 10 bonus (pozitív, emelkedése estén kedvezmények járnak) és 4 malus (negatív, emelkedése osztályból áll.

Amennyiben Ön EU-s polgár, a biztosítók [Magyarországon] kötelesek a magyar kártörténeti igazolásokkal egyenértékűen a kedvezményeket biztosítani a 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet alapján a más tagországban kiadott kártörténeti igazolás vagy igazolások alapján. Ehhez arra van szükség, hogy a magyar biztosítók által kért adatokat hiánytalanul tartalmazza a más tagállamban kiadott igazolás vagy igazolások.

A legtöbb tagállamban olyan kártörténeti adatokat tartanak nyilván, amelyek elégségesek a magyar jogszabályoknak való megfeleléshez. A kellemetlenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy előzetesen érdeklődjön az elvárt adattartalmakkal kapcsolatban a magyarországon letelepedett biztosítótársaságoknál, így elkerülheti a későbbi kellemetlenségeket, hiánypótlási kényszert.

A magyar biztosítók szintén kötelesek az igény beérkezését követő legfejlebb 15 napon belül kiadni az ügyfél kérésére a kártörténi adatokról írásos igazolást, hogy azt más tagország biztosítója a szerződéskötésnél, vagy akár az után is figyelembe vehesse. Az így akár több biztosítótól összegyűjtott igazolásoknak legalább az elmúlt 5 éves időszakra (amennyiben releváns, lehet rövidebb, pl. ha csak 1-2 éve van érvényes biztosítása az ügyfélnek) visszamenőleg kell tartalmazniuk a nyilvántartott adatokat.

Biztosítási kötelezettség terhel minden magyar gépjármű üzembentartót. Ennek értelmében kötelesek gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kötni, és az után díjat fizetni. Ha a szerződéskötésre a tulajdonjog átszállása miatt kerül sor, az új üzembentartó az átszállás napjától köteles a kötelező felelősségbiztosítást haladéktalanul megkötni. A biztosítási szerződésben a biztosító a biztosítási díj ellenében vállalja, hogy a szerződésben meghatározott kockázatok bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást nyújtja, a biztosított pedig arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díját a biztosítónak határidőre megfizeti.

Fedezetlenségi díj keletkezik, ha a gépjármű üzembentartója egy meghatározott időszakban nem rendelkezett felelősségbiztosítással. Befizetése semmilyen szolgáltatásra nem jogosít, szankcionáló jellege van. Az ügyfélnek lehetősége van a biztosítás szüneteltetésére a gépjármű forgalomból kivonásán keresztül.

2017. január 1-től a kártörténeti igazolásokat a MABISZ (Nemzeti Iroda) mint kárnyilvántartó szerv köteles kiadni.

Vitarendezés

Amennyiben Ön nem ért egyet egy biztosítási káresemény utáni rendezéssel (pl. a kifizetéssel), vagy bármilyen más, az Ön biztosítója által hozott döntéssel, kapcsolatba léphet a következő szervezetekkel:

Magyar Biztosítók Szövetsége

E-mail: info@mabisz.hu

Címünk: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Telefon: (+36 1) 802-8499 Fax: (+36 1) 802-8400

Levelezési cím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297

 

Elkülönített Szervezeti Egység

(2013. december 31-ig Gépjármű Kárrendezési Iroda - GKI)

Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400

Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499

Panaszbejelentés: panasz@mabisz.hu

Címünk: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levelezési cím: 1381 Budapest 62., Pf. 1297

 

vagy a biztosítók felügyeletét gyakorló Magyar Nemzeti Bankkal:

 

Magyar Nemzeti Bank

Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Telefon: (+36 1) 428-2600

Telefon ügyfeleknek: (+36 40) 203-776

Fax: (+36 1) 429-8000

A témával kapcsolatos legfontosabb információk

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: