Available languages:

Viimati ajakohastatud: 12/11/2018

Alaealiste reisidokumendid – Eesti

Lisaks oma kehtivale reisidokumendile (pass või isikutunnistus), on sellistel alaealistel, kes sisenevad Eestisse või lahkuvad sealt kas üksi või koos mõne muu isikuga, kui tema vanem või seaduslik esindaja, soovitav omada vanema kirjalikku nõusolekut.

Kontaktandmed

Eestisse saabumisel lubatakse alaealistel, kes on Eesti kodanikud, kuid kellel ei ole kehtivat reisidokumenti, ületada riigipiir, kui nad suudavad tõendada oma isikusamasust ja kodakondsust muude dokumentidega.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: