Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 28/02/2017

Anmäl anhörigas bosättning i ett annat EU-land – Sverige

Familjemedlemmar till EU-medborgare kan flytta till Sverige utan att ansöka om något tillstånd om de själva är EU-medborgare. De behöver inte heller anmäla sin närvaro efter tre månader.

Mer information på Migrationsverkets webbplats

Men om du ska stanna längre än ett år så behöver du folkbokföra dig. Mer information på Skatteverkets webbplats .

 

Offentliga samråd
    Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
    Fråga myndigheterna
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd