Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja 06/12/2017

Nieuczciwe postanowienia umowne

Prawo UE ustanawia wymogi w zakresie uczciwości i przejrzystości umów zawieranych z konsumentami.

O jakie postanowienia umowne chodzi?

Podane poniżej informacje dotyczą jedynie umów sprzedaży zawieranych z konsumentami, dokonującymi zakupu niezwiązanego ze swoją działalnością zawodową. Nie dotyczą one umów sprzedaży zawieranych z innymi firmami.

Wymogi unijne dotyczą wszystkich warunków umowy, które nie zostały wynegocjowane z klientem indywidualnym, czyli standardowych warunków umowy, przygotowanych z wyprzedzeniem. Główny przedmiot umowy oraz aspekty stosunku jakości do ceny są wyraźnie wyłączone.

Pamiętaj, że jeśli będziesz chciał użyć argumentu, że warunki umowy zostały wynegocjowane indywidualnie, będziesz musiał to udowodnić.

Warunki umowy muszą być uczciwe

Standardowe postanowienia umowne stosowane przez firmy, zarówno w formie „warunków umowy", jak i części szczegółowej umowy, muszą być uczciwe.

Zgodnie z przepisami UE, standardowe warunki umowy nie mogą:

  • stać w sprzeczności z wymogami dobrej wiary
  • stawiać konsumentów w mniej korzystnej sytuacji (pod względem praw i obowiązków stron) niż sprzedawców lub dostawców.

Musisz działać w dobrej wierze, biorąc pod uwagę uzasadnione interesy konsumentów, współpracując z nimi w sposób sprawiedliwy i uczciwy.

Nieuczciwe warunki umów nie są wiążące

Jeżeli konkretne warunki umowy są nieuczciwe, nie są obowiązujące dla konsumentów i nie możesz się na nie powoływać, nawet jeśli konsument podpisał umowę.

Jeżeli nieuczciwy zapis nie jest podstawowym elementem umowy, pozostała część umowy (ale nie nieuczciwy zapis) nadal obowiązuje Ciebie i konsumenta.

Umowy muszą być przejrzyste

Warunki umowy muszą być napisane prostym i zrozumiałym językiem. Muszą być jasne nie tylko pod względem językowym, lecz również napisane w taki sposób, by konsument mógł zrozumieć ich skutki ekonomiczne.

Pamiętaj, że wszelkie niejasności będą interpretowane na korzyść konsumenta.

Przykłady nieuczciwych warunków umowy

W prawie UE zapisano ogólne wymogi dotyczące „dobrej wiary" i „równowagi", jak również wykaz konkretnych warunków, które można uznać za nieuczciwe.

Oto niektóre sytuacje, w których postanowienia umowne mogą być uznane za nieuczciwe na podstawie przepisów unijnych:
 

1. Odpowiedzialność w przypadku gdy konsument umiera lub zostaje ranny

Postanowienia, które wyłączają lub ograniczają Twoją odpowiedzialność, w przypadku gdy konsument umiera lub zostaje ranny z powodu Twojego działania lub zaniechania.

2. Odszkodowania, jeśli nie wywiążesz się z umowy

Postanowienia, które niesłusznie wyłączają lub ograniczają prawa klientów do odszkodowania, w przypadku gdy nie dotrzymasz swoich zobowiązań wynikających z umowy.

3. Klauzula umożliwiająca Ci wycofanie się z umowy

Postanowienia, które pozwalają Ci na wycofanie się ze świadczenia usługi jedynie dlatego, że Ci to nie odpowiada, ale są wciąż wiążące dla konsumenta.

4. Jednostronne odszkodowanie za odwołanie usługi

Postanowienia, na mocy których możesz zatrzymać zaliczkę, jeżeli konsument odstąpi od umowy, natomiast nie ma on prawa do odpowiedniej rekompensaty, jeżeli to Ty odstąpisz od umowy.

5. Nadmierne odszkodowanie

Postanowienia, na podstawie których konsument niewywiązujący się z konkretnego punktu umowy musi zapłacić nieracjonalnie wysokie odszkodowanie.

6. Jednostronne anulowanie umowy

Postanowienia, które uprawniają Cię do jednostronnego odstąpienia od umowy, przy czym konsument nie ma takiego samego prawa.

7. Anulowanie w krótkim terminie

Postanowienia umożliwiające Ci wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony w krótkim terminie z wyjątkiem przypadków, w których wypowiedzenie jest bezwzględnie uzasadnione.

8. Automatycznie przedłużenie umowy na czas określony

Postanowienia zobowiązujące konsumenta do zgłoszenia zamiaru wypowiedzenia umowy, lecz w przypadku których termin na wysłanie takiego zgłoszenia jest stanowczo za krótki.

9. Warunki ukryte

Postanowienia, które wiążą konsumenta, mimo że nie poinformowano go o nich bezpośrednio przed podpisaniem umowy.

10. Jednostronne zmiany do umowy

Postanowienia, które umożliwiają Ci jednostronną zmianę umowy, z wyjątkiem przypadków, w których w umowie określono ważny powód, dla którego możesz tak postąpić.

11. Jednostronne zmiany produktu lub usługi

Postanowienia, które uprawniają Cię do podjęcia jednostronnej decyzji o wprowadzeniu zmian do produktu lub usługi bez uzasadnionego powodu.

12. Zmiany cen

Postanowienia umożliwiające Ci ustalenie ceny ostatecznej w chwili realizacji dostawy lub podwyższenie jej bez umożliwienia konsumentowi odstąpienia od umowy, gdy cena końcowa jest o wiele wyższa od kwoty ustalonej początkowo.

13. Jednostronna interpretacja warunków umowy

Postanowienia, zgodnie z którymi tylko Ty masz prawo do interpretowania postanowień umowy oraz decydowania o tym, czy produkt lub usługa są zgodne z umową.

14. Niedotrzymanie oświadczeń złożonych przez Twoich pracowników

Postanowienia, na podstawie których starasz się obejść oświadczenia złożone przez Twoich pracowników, lub gdy tego rodzaju oświadczenia podlegają innym warunkom.

15. Jednostronna zgodność z wymogami

Postanowienia zobowiązujące konsumentów do wypełnienia wszystkich zobowiązań i niezobowiązujące Ciebie do wypełnienia Twoich.

16. Przeniesienie umowy do innych podmiotów gospodarczych na mniej korzystnych warunkach

Postanowienia zezwalające Ci na przeniesienie umowy do innego podmiotu bez zgody konsumenta, przy czym po przeniesieniu umowy warunki te mogą się pogorszyć.

17. Ograniczone prawa do wystąpienia na drogę sądową

Warunki ograniczające sposób i miejsce podejmowania przez konsumentów działań prawnych oraz zobowiązujące ich do przedstawienia dowodu, co leży w zakresie obowiązków drugiej strony zawierającej umowę.

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów krajowych

Pamiętaj, że przepisy UE dotyczące nieuczciwych warunków umownych wyznaczają wymogi minimalne, które mogą zostać zaostrzone i rozszerzone przepisami krajowymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z punktem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w swoim kraju.

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.