Laatste controle: 26/03/2021

Over deze website

Uw Europa is een EU-site die u helpt problemen en onnodige rompslomp te vermijden als u iets wilt doen in een ander EU-land , zoals er wonen, werken, studeren, winkelen of simpelweg reizen. Of er als bedrijf zakendoen.

Als EU-burger (en als onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen) heeft u bepaalde rechten op deze terreinen. Maar soms worden de EU-wetten niet goed toegepast.

Welke informatie vindt u op deze site?

Op Uw Europa vindt u:

Voor welke landen gelden onze adviezen?

De informatie op deze site is in eerste instantie bedoeld voor EU-burgers en hun gezin (waaronder ook mensen uit landen buiten de EU).

In de meeste gevallen gelden de op deze site omschreven EU-rechten voor alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

In sommige gevallen gelden zij ook voor Zwitserland, maar niet altijd, omdat Zwitserland sommige overeenkomsten met de EU wel, en andere niet heeft ondertekend.

Op elke pagina van Uw Europa staat precies vermeld voor welke landen of nationaliteiten de informatie geldt.

Wie verstrekt de informatie?

De informatie op Uw Europa wordt verstrekt door de betrokken afdelingen van de Europese Commissie en aangevuld door de autoriteiten van de desbetreffende EU-landen.

De site bestaat uit twee delen:

Het deel voor burgers bevat echte praktijkvoorbeelden, maar alle namen zijn gefingeerd.

Talen

Uw Europa is beschikbaar in alle officiële EU-talen, behalve het Iers.

Sommige pagina's zijn misschien nog niet vertaald naar de taal van uw keuze, maar daar wordt aan gewerkt.

Informatie over een specifiek land is meestal in de officiële taal of talen van dat land en in het Engels.

De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het taalbeleid op externe websites.

Linken naar Uw Europa

U mag linken naar Uw Europa, mits u zich aan de volgende regels houdt:

Wij controleren regelmatig of uw links aan onze regels voldoen.

Promotie van Uw Europa

Als u bekendheid wilt geven aan Uw Europa, kunt u ons meertalige promotiemateriaal gebruiken.

Privacybeleid

Uw Europa respecteert de regels inzake gegevensbescherming die gelden op de Europa-website.

Als u gebruikmaakt van de hulpdiensten die via Uw Europa beschikbaar zijn, krijgt u meer informatie over hun privacybeleid.