Kruimelpad

Bijgewerkt : 08/12/2016

Inkomstenbelasting in het buitenland – België

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Ik ben een werknemer

Welke inkomsten worden in België belast?

 • Woont u minstens zes maanden van het kalenderjaar in België? Dan wordt u er belast op uw inkomsten, van waar ter wereld ze ook afkomstig zijn.
 • Woont u minder dan zes maanden van het kalenderjaar in België? Dan wordt u niet geacht er uw fiscale woonplaats te hebben en wordt u er alleen belast op uw Belgische inkomsten.
 • Hebt u inkomsten uit andere EU-landen? Controleer dan of dezelfde inkomsten niet meer dan één keer worden belast.

Hoeveel belasting moet u betalen?

Wat blijft er in België over van uw bruto inkomsten, na aftrek van belastingen en sociale bijdragen?

Online uw belastingen berekenen – België English

De inkomstenbelasting is progressief: hoe meer u verdient, hoe zwaarder u belast wordt.

U moet bij uw belastingaangifte rekening houden met:

 • Belastingverminderingen (beschikbaar voor alle belastingplichtigen, maar het bedrag ervan is afhankelijk van uw persoonlijke situatie)
 • Aftrekbare uitgaven

Belastingtarieven voor de inkomsten van 2015 (aangegeven in 2016)

Schijf

Jaarinkomen

Belastingvoet

1

tot €8,710

25%

2

€8,710 – €12,400

30%

3

€12 400 – €20,660

40%

4

€20,660 – €37,870

45%

5

meer dan €37,870

50%

Waar en wanneer moet u betalen?

De inkomstenbelasting ( personenbelasting) wordt jaarlijks geheven op basis van uw belastingaangifte.

Werkgevers houden echter een percentage van het maandsalaris in, waardoor de belastingen aan het eind van het jaar lager uitvallen. Dit is de "bedrijfsvoorheffing".

Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u contact opnemen met de belastingsdienst.

Neem het aanslagbiljet nauwkeurig door om na te gaan met welke dienst u contact moet opnemen en welke procedure u moet volgen.

Links

Belgische overheid – Inkomstenbelasting

Kijk ook wat uw EU-rechten zijn.
 

Ik ben zelfstandige

Welke inkomsten worden in België belast?

 • Woont u (minstens zes maanden van het kalenderjaar) in België? Dan wordt u er belast op uw inkomsten, van waar ter wereld ze ook afkomstig zijn.
 • Woont u minder dan zes maanden van het kalenderjaar in België? Dan wordt u niet geacht er uw fiscale woonplaats te hebben en wordt u er alleen belast op uw Belgische inkomsten.
 • Hebt u inkomsten uit andere EU-landen? Controleer dan of dezelfde inkomsten niet meer dan één keer worden belast.

Hoeveel belasting moet u betalen?

Wat blijft er in België over van uw bruto inkomsten, na aftrek van belastingen en sociale bijdragen?

Online uw belastingen berekenen – België English

Inkomstenbelastingen zijn progressief: hoe meer u verdient, hoe zwaarder u belast wordt.

U hebt belastingvrijstelling voor een bedrag dat van uw persoonlijke situatie afhangt, en u kunt sommige uitgaven misschien aftrekken.

Belastingtarieven voor de inkomsten van 2015 (aangegeven in 2016)

Schijf

Jaarinkomen

Belastingvoet

1

tot €8,710

25%

2

€8,710 – €12,400

30%

3

€12 400 – €20,660

40%

4

€20,660 – €37,870

45%

5

meer dan €37,870

50%

Waar en wanneer moet u betalen?

De inkomstenbelasting (personenbelasting) wordt jaarlijks geheven.

Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u contact opnemen met de belastingsdienst.

Neem het aanslagbiljet zorgvuldig door om na te gaan met welke dienst u contact moet opnemen en welke procedure u moet volgen.

Meer informatie

Belgische overheid – Inkomstenbelasting

Kijk ook wat je EU-rechten zijn.

Openbare raadpleging
  Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?
  Vraag het aan de nationale instanties