Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 25/06/2014

travel

Οδική ασφάλεια

Οι κανόνες οδικής ασφάλειας και οδικής κυκλοφορίας διαφέρουν στις χώρες της ΕΕ. Δείτε τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα:

  • Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλα τα οχήματα, περιλαμβανομένων και των τουριστικών πούλμαν και μικρών λεωφορείων, σε όλες τις χώρες της ΕΕ·
  • Πρέπει να προβλέπονται ειδικά συστήματα συγκράτησης για τα παιδιά στα αυτοκίνητα/φορτηγά και, όπου είναι δυνατό, σε άλλα οχήματα·
  • Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ απαγορεύεται η χρήση κινητού κατά την οδήγηση χωρίς συσκευή ανοικτής ακρόασης·
  • Το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα ποικίλλει: ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν καθόλου αλκοόλ στο αίμα κατά την οδήγηση·
  • Διαφορετικά όρια ταχύτητας ισχύουν για διάφορους τύπους οδών και οχημάτων·
  • Διαφορετικοί εξοπλισμοί ασφάλειας απαιτούνται για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες·
  • Σε ορισμένες χώρες είναι υποχρεωτική η χρήση φώτων πορείας την ημέρα και/ή η χρήση χειμερινών ελαστικών·
  • Μην ξεχνάτε ότι οδηγείτε από αριστερά στην Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τηλεφορτώστε την εφαρμογή "Ταξίδι στο εξωτερικό" ώστε να λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες για την οδική ασφάλεια σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλειά σας δεν έχει λήξει και σας καλύπτει επαρκώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Δείτε επίσης:

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

και αναλυτικότερα, στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ + την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία

Retour au texte en cours.