Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Uppdaterat : 29/03/2017

Roamingavgifter

När du använder din mobil i andra EU-länder – för att ringa, skicka sms eller surfa – finns det en gräns för hur höga avgifter din operatör får ta ut.

I EU finns en särskild eurotaxa för roamingEnglish , dvs. ett maxpris för dessa tjänster.

Maxpriser för samtal, sms och nedladdning av data

 

30 april 2016**

15 juni 2017***

Ringa (per minut, exkl. moms)

samma som nationell avgift + max 5 cent

ingen extra roamingavgift, samma som nationell avgift 

Ta emot samtal (per minut, exkl. moms)

1.14 cent

Skicka sms (per sms, exkl. moms)

samma som nationell avgift + max 2 cent

Ladda ner data (per megabyte*, exkl. moms)

samma som nationell avgift + max 5 cent

* Taket gäller per megabyte, men du får betala för antalet kilobyte.

** Roamingavgiften är samma som den nationella avgiften + 5 cent och får inte vara högre än 19 cent för utgående samtal och 20 cent för data. För sms är roamingavgiften samma som den nationella avgiften + 2 cent och får inte vara högre än 6 cent.
*** Inga roamingavgifter längre när du tillfälligt använder mobilen utomlands. Operatörerna kan fortfarande ta ut en avgift om du permanent använder ditt SIM-kort i ett annat land.

De här pristaken gäller alla utom om du har valt särskilda tjänster eller paket. Operatörerna får naturligtvis ta ut lägre avgifter, så det kan löna sig att jämföra olika erbjudanden.

Om du vill veta mer om vad som gäller i ett land, kan du vända dig till den nationella tillsynsmyndigheten English.

Meddelande om priser

När du passerar gränsen till ett EU-land måste din operatör skicka ett sms med avgifterna för att ringa och ta emot samtal, skicka sms och ladda ner och skicka data.

Skydd mot chockräkningar

För att skydda dig från skyhöga räkningar för dataroaming kan du bara ladda ner data till mobilen för högst 50 euro i månaden världen över (eller motsvarande summa i en annan valuta), om du inte kommit överens om ett annat pristak med din operatör. Du får ett varningsmeddelande när du har nått 80 procent av det överenskomna pristaket.

Exempel från verkligheten

Stopp för skyhöga räkningar

Ungerska Aniko använder många appar på sin smarttelefon. Hon lyssnar på musik, håller kontakt med vänner på sociala nätverk och tittar på kartor för att hitta butiker och restauranger. Under semestern i Grekland glömmer hon att stänga av sina automatiska uppdateringar på mobilen. Hon behöver dock inte oroa sig för att oavsiktligt dra på sig en stor räkning: Om hon inte kommit överens om annat med sin operatör, får hon som mest betala 50 euro (plus moms) för dataroamingen.

Om du får problem

Vad ska jag göra om operatören bryter mot reglerna för roamingtjänster?

 • Du bör kontakta operatören eller säljaren, förklara dina rättigheter och deras skyldigheterEnglish och be dem lösa problemet innan du driver ärendet vidare.
 • Om du inte är nöjd med operatörens svar kan du vända dig till den nationella tillsynsmyndigheten English som kan ha befogenhet att lösa tvisten. Myndigheten har ofta särskilda förfaranden och kan snabbt och rättvist lösa tvister. Du kan klaga hos myndigheten när det gäller avtalsvillkor, tjänstens kvalitet, tillträde till nät och tjänster och roamingtjänster.

Exempel från verkligheten

Du ska inte betala för mycket

Efter sin semester i Italien fick danska Birgit en skyhög mobilräkning. Hon kontaktade operatören, förklarade vilka pristak som gäller enligt EU-reglerna och bad om en ny räkning. Operatören ändrade sig och skickade en ny, lägre räkning.

EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  Få hjälp och råd

  Nationella tillsynsmyndigheter

  Kontakta tillsynsmyndigheten i det EU-land där din operatör är etablerad om du har problem eller frågor som rör de nya reglerna.