Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 29/06/2017

Roaming i EU

Inga roamingavgifter på semestern

EU:s nya roamingregler innebär att du kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra roamingavgifter . Det gäller för både samtal (till mobiltelefon eller fast telefon), sms och datatjänster.

Du betalar exakt samma pris för dessa tjänster när du reser i EU som du skulle ha gjort om du varit hemma. I praktiken drar operatören bara av din förbrukning från potten i ditt vanliga abonnemang, eller drar motsvarande summa från ditt kontantkort.

Om ditt mobilabonnemang omfattar roamingtjänster ingår avgiftsfri roaming automatiskt. Det kommer också att vara standardalternativet för alla nya mobilabonnemang med roamingtjänster.

Villkor

Avgiftsfri roaming är till för dig som tillfälligt reser utanför det land där du bor, jobbar eller studerar och alltså vistas stadigvarande. Det är inte tänkt att användas för permanent roaming. Så länge du tillbringar mer tid hemma än utomlands, eller använder din mobiltelefon mer hemma än utomlands, betalar du inget extra för att använda mobilen i ett annat EU-land. Det här räknas som normal användning av roamingtjänster.

Om du använder mobilen utomlands permanent kan din operatör ta ut en avgift upp till ett visst tak (se avsnittet om normal användning nedan).

När du passerar gränsen till ett EU-land kommer du fortfarande att få ett sms från din operatör som informerar dig om att du använder roaming och påminner om sin policy för normal användning.

Policy om normal användning

Mobiloperatörerna får tillämpa en policy för normal användning för att kunna ge alla kunder möjlighet att använda telefonen utan extra kostnad när de reser i EU. Operatörerna får göra rättvisa, rimliga och proportionerliga kontroller för att förhindra att reglerna missbrukas.

Normal användning och datagränser

När du använder telefonen utomlands finns det inga begränsningar för samtal och sms. Däremot finns det regler och begränsningar för hur mycket surf du får till inrikestaxan beroende på vilket abonnemang du har.

I vissa särskilda fall (se nedan) måste du betala för att surfa utomlands om du använder mer än en viss datamängd. Gränsen är relativt hög och avgiften är samma som pristaket i grossistledet, det vill säga 7,70 euro per GB plus moms (2017). Detta är den högsta roamingavgift som din operatör hemma måste betala operatören i det land där du använder telefonen.

Datagränser för kontantkort

Om du har ett kontantkort (som du alltså har betalt i förväg) kan du använda mobilen utomlands utan extra kostnad. Din operatör får dock begränsa surfmängden om du betalar efter användning och ditt pris för surf hemma är högst 7,70 euro per GB.

Om din operatör begränsar surfmängden bör gränsen vara minst den mängd som du får om du dividerar det belopp du har kvar på kontantkortet med 7,70 euro. Du kommer att få den surfmängd utomlands som du har betalat för i förväg. Naturligtvis kan du ladda kortet även utomlands.

Exempel från verkligheten

Jana bor i Slovakien och har ett kontantkort med 20 euro (inklusive moms) för samtal, sms och data. När hon åker på semester till Spanien har hon 12 euro kvar på kortet (exklusive moms). Det innebär att Jana under semestern kan använda en surfmängd som motsvarar hennes saldo på kontantkortet. Hon kommer alltså att få minst 1,5 GB surf i Spanien (12 euro/7,70 euro = 1,5).

Datagränser för abonnemang med obegränsad surf

Om ditt abonnemang har obegränsad surf till en fast månadskostnad måste din operatör erbjuda dig en stor mängd surf i utlandet utan extra avgift. Exakt hur mycket beror på vad du betalar för abonnemanget. Du ska få minst dubbelt så mycket utlandssurf som den mängd du får om du delar kostnaden för ditt abonnemang (exklusive moms) med operatörernas pristak (7,70 euro 2017).

Exempel: Du betalar 40 euro (exklusive moms) för ditt abonnemang med obegränsat med samtal, sms och surf. När du reser i EU får du för månadsavgiften använda roaming för fria samtal och sms samt minst 10,3 GB surf (2x(40/7,70) = 10,3).

Din operatör måste informera dig om hur stor datamängd du kan använda. Om du använder en större mängd utomlands får du betala en avgift som motsvarar pristaket i grossistledet, det vill säga 7,70 euro per GB data plus moms under 2017 och 6 euro per GB plus moms under 2018. Taket kommer att sänkas ytterligare efter 2018.

Datagränser för abonnemang med begränsad surf

Om du har begränsad eller mycket billig surf (mindre än 3,85 euro per GB 2017), får operatören sätta en datagräns för "normal användning" i utlandet. Gränsen beräknas utifrån detaljhandelspriset för ditt vanliga abonnemang precis som i fallet med obegränsad surf (se ovan). Din operatör måste informera dig om begränsningen i förväg och måste meddela dig när du når gränsen. Du kan alltid fortsätta att surfa utomlands, men operatören kommer att ta ut en avgift. Avgiften motsvarar operatörernas pristak, det vill säga 7,70 euro per GB data under 2017 och 6 euro per GB under 2018 (plus moms). Taket kommer att sänkas ytterligare efter 2018.

Andra abonnemang

Operatörerna får också erbjuda abonnemang utan roamingtjänster eller särskilda roamingavtal med prislistor som inte omfattas av roamingreglerna (t.ex. om du reser utanför EU), men du ska själv ha valt dessa alternativ. Mobiloperatörerna får erbjuda lägre priser om de vill, så det kan löna sig att leta efter det bästa erbjudandet som passar just dina behov.

Kontroll av normal användning

Din operatör kan kontrollera din roaminganvändning under fyra månader för att se om den verkar normal. Om du under den här perioden har varit mer utomlands än hemma och använt mobilen mer utomlands än hemma kan din operatör be dig att klargöra situationen. Du har 14 dagar på dig att göra det. Om du fortsätter att använda telefonen mer utomlands än hemma kan din operatör börja ta ut en avgift för din roaminganvändning. Operatören kan högst ta ut följande avgifter (exklusive moms):

  • 3,2 cent per minut för samtal som du själv ringer
  • 1 cent per sms
  • 7,70 euro per GB data (pristak för 2017)

Pristaket för data kommer successivt att sänkas den 1 januari varje år mellan 2018 och 2022 enligt följande trappa: 6 euro – 4,50 euro – 3,50 euro – 3 euro – 2,50 euro. Pristaken kan komma att ändras efter 2019 då man ska göra en översyn av roamingmarknaden för operatörerna.

Gränspendlare – vad är normal användning?

Om du bor i ett EU-land men jobbar i ett annat kan du välja en operatör i något av länderna som din "hemmaoperatör" och alltså utnyttja gratis roaming utomlands med ett sim-kort från antingen landet där du jobbar eller landet där du bor. Policyn för normal användning gäller. Så länge du kopplar upp dig till ditt hemmanät minst en gång om dagen räknas det som att du varit hemma den dagen (även om du är utomlands samma dag).

Ringa från hemlandet och utanför EU

Att ringa från hemlandet till ett annat EU-land eller ett land utanför EU räknas inte som roaming, så roamingreglerna gäller inte. Sådana samtal är inte reglerade och kan bli dyra.

Att använda telefonen utanför EU kan också bli dyrt, särskilt om du surfar. Ta reda på priserna i förväg så slipper du chockräkningar.

Roaming när du reser med båt eller flyg

Vid resor med båt eller flyg i EU kan du använda mobilen utan extra kostnad så länge du är uppkopplad till ett markbundet mobilnät. Om trafiken i stället går via satellitsystem gäller inte roamingreglerna utan du måste betala för roamingen (utan några pristak).

Skydd av personuppgifter

Din operatör måste följa dataskyddsreglerna och får bara använda dina uppgifter (som de redan har för att kunna skicka räkningar) för att kontrollera och jämföra din roaminganvändning med din användning i hemlandet.

Dina rättigheter som konsument

Om du tror att din operatör har brutit mot reglerna och du har fått betala för roamingtjänster när du har rest inom EU ska du klaga hos operatören.

Om du inte är nöjd med svaret kan du kontakta tillsynsmyndighetenEnglish i ditt land, vanligen telekommyndigheten, som kan hjälpa dig.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd