Navigációs útvonal

Frissítve 11/2015

Frissítve 11/2015

Vegyi anyagok (REACH-szabályozás)

A REACH-rendelet (a betűszó a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" angol kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze) a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatos előírásokat rögzíti. Új szabályokat vezet be a vegyi anyagok, valamint az azokat tartalmazó keverékek és árucikkek forgalmazására vonatkozóan, és előírja, hogy a vállalkozásoknak kezelniük kell az általuk gyártott/forgalmazott vegyi anyagok egészségügyi és környezeti kockázatait.

Tilos olyan vegyi anyagokat előállítani, forgalmazni vagy felhasználni az EU-ban, illetve importálni az EU-ba, amelyek nem szerepelnek a REACH-adatbázisban.

A REACH-szabályozás elvileg minden vegyi anyagra vonatkozik: nemcsak az ipari folyamatok során felhasznált anyagokra, hanem a háztartásokban használt termékekre is, így például a tisztítószerekre, a festékekre, valamint a különböző árucikkekben (ruházati termékekben, bútorokban, elektromos berendezésekben) található vegyi anyagokra is. A rendelet ezért az EU-ban tevékenykedő vállalkozások legnagyobb részét érinti.

A REACH-rendelet hatálya

A REACH-rendelet előírásai Önre is vonatkoznak, ha Ön:

  • gyártó, vagyis vegyi anyagokat állít elő közvetlen értékesítés vagy más cégek számára történő beszállítás céljából;
  • importőr, azaz továbbértékesítés céljából vegyi anyagokat vagy keverékeket, illetve késztermékeket, pl. ruházati termékeket, bútorokat vagy műanyag termékeket vásárol az EU-n kívül és hoz be valamelyik uniós országba;
  • forgalmazó/kiskereskedő, azaz további feldolgozás vagy közvetlenül a fogyasztók részére történő értékesítés céljából - magában vagy készítmény formájában - vegyi anyagot, illetve veszélyes vegyi anyagot tartalmazó árucikket tárol és hoz forgalomba;
  • továbbfelhasználó, vagyis ipari vagy más foglalkozásszerű tevékenység során vegyi anyaggal foglalkozik.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség Navigátor eszközének segítségével Ön meg tudja állapítani, hogy cégének - a szállítói láncban elfoglalt helyének megfelelően - milyen jogai és kötelezettségei vannak, és hogy vállalkozása adott esetben milyen mentességekben részesülhet.

A REACH-szabályozás a gyakorlatban

A REACH-rendelet előírja, hogy elsősorban a vegyi anyagokkal foglalkozó gazdasági szereplők felelősek az általuk gyártott/forgalmazott/importált vegyi anyagok kockázatainak kezeléséért. Egyebek mellett megfelelő biztonsági információkkal kell ellátniuk a vegyi anyagok felhasználóit. A rendelet egyúttal úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió további intézkedéseket hozhat, amennyiben szükség van kiegészítő EU-szintű fellépésre.

A rendelet emellett létrehozta az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), melyet központi koordinációs és végrehajtó szerepkörrel látott el.

Minden olyan anyagot regisztrálni kell, amelyből évente és vállalkozásonként egy tonnánál többet gyártanak vagy importálnak. Azokat az anyagokat, melyek már hosszabb ideje piaci forgalomban vannak, és amelyeket határidőre előzetesen regisztráltak, három fázisban - 2010. december 1-jéig, 2013. május 31-ig, illetve 2018. május 31-ig - kell regisztrálni.

Az értékelés során az Európai Vegyianyag-ügynökség megvizsgálja a regisztrációs dokumentációban szereplő információkat és az összes vizsgálati javaslatot azért, hogy ne kerüljön sor szükségtelen - különösen állatokon végzett - vizsgálatokra. A tagállamok feladata kiértékelni a vegyi anyagok emberi egészségre és környezetre gyakorolt esetleges kockázatait.

Engedélyezési eljárásnak български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français English italiano lietuvių latviešu Malti polski português română slovenčina slovenščina svenska kell alávetni az ún. különös aggodalomra okot adó anyagokat a felhasználásukban rejlő kockázatok megfelelő ellenőrzése érdekében. Ezeket az anyagokat a gazdasági szereplők fokozatosan olyan anyagokkal váltják ki - ha ez gazdaságilag és technikailag megvalósítható -, amelyek biztonságosabb alternatívát kínálnak.

A korlátozás bizonyos vegyi anyagok, illetve készítmények előállításának, piaci forgalomba hozatalának (értékesítésének) vagy felhasználásának a korlátozását vagy tilalmát jelenti. Olyan anyagok vonhatók korlátozás hatálya alá, amelyek elfogadhatatlanul nagy kockázatot jelentenek az emberi egészség és a környezet szempontjából.

A REACH-szabályozásnak való megfelelés

Az, hogy az Ön cégének a REACH-rendelet mely követelményeit kell teljesítenie, elsősorban attól függ, hogy a vállalkozás az ellátási lánc mentén hol helyezkedik el: vegyi anyagokat vagy bizonyos vegyi anyagokból készült árucikkeket gyártó, importáló, forgalmazó vagy felhasználó cégről van-e szó. A rendeletnek való megfelelés érdekében Önnek azonosítania és kezelnie kell azokat a kockázatokat, amelyeket a cége által az EU-ban, illetve az Európai Gazdasági Térségben előállított és/vagy forgalmazott anyagok jelentenek.

Amikor Ön gyártóként vagy importőrként vegyi anyagot regisztráltat, igazolnia kell az Európai Vegyianyag-ügynökség felé, hogy a szóban forgó anyag használata biztonságos, és közölnie kell, hogy milyen kockázatkezelési intézkedésekre van szükség az ellátási lánc mentén. Ha az Ön vállalkozása továbbfelhasználó, nem kell regisztráltatnia a vegyi anyagot, bizonyos kötelezettségeknek azonban ekkor is meg kell felelnie.

A legfontosabb az, hogy végrehajtsa a biztonsági adatlapon feltüntetett kockázatkezelési intézkedéseket, ügyeljen arra, hogy az anyagok felhasználása megfeleljen a regisztrációs dokumentációban foglaltaknak, valamint gondoskodnia kell a megfelelő kommunikációról a vegyi anyagokat vagy készítményeket Önnek szállító, illetve Öntől átvevő vállalkozásokkal.

A rendeletnek való megfelelés költségei

A REACH-rendelet értelmében a vegyi anyagok regisztrálásáért díjat kell fizetni. A díj összege és a díjfizetés határideje a regisztrálási kérelem típusától függ. A kkv-kra kedvezményes díjszabás vonatkozik. A fizetendő díjak mellett az Ön cégének egyéb (közvetlen és közvetett) költségekkel is számolnia kell a REACH-rendeletben foglaltak végrehajtása kapcsán: kiadásokkal jár például az adatok megosztása, a társadalmi-gazdasági elemzés, a kémiai biztonsági értékelés, valamint a helyettesítő anyagokra irányuló kutatás. A gazdasági szereplők közötti jó együttműködés költségmegtakarítást eredményezhet minden együttműködő fél számára. Ez alapos előkészítést és elegendő időt igényel.

 

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs kapcsolattartó pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, valamint azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség információs szolgálata

Az Európai Vegyianyag-ügynökség információs szolgálata