Navigointipolku

Päivitetty 11/2015

Päivitetty 11/2015

Kemikaalit (REACH)

REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Se sisältää uusia kaupan pitämistä koskevia sääntöjä, joita sovelletaan erilaisiin aineisiin, seoksiin ja tuotteisiin, ja sillä annetaan yrityksille vastuuta riskeistä, joita kemikaalit saattavat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle.

EU:ssa ei saa valmistaa, myydä, maahantuoda tai käyttää mitään sellaista kemiallista ainetta, jota ei ole rekisteröity REACH-tietokantaan.

REACH-asetusta sovelletaan periaatteessa kaikkiin aineisiin eli ei pelkästään teollisuudessa vaan myös kotitalouksissa käytettäviin aineisiin, kuten puhdistusaineisiin ja maaleihin, sekä erilaisiin tuotteisiin, kuten vaatteisiin, huonekaluihin ja sähkölaitteisiin. Siksi asetus vaikuttaa valtaosaan EU:ssa toimivista yrityksistä.

REACH koskee yritystäsi, jos yrityksesi on

  • valmistaja, joka valmistaa kemikaaleja myytäväksi suoraan kuluttajille tai muille yrityksille
  • maahantuoja, joka ostaa joko yksittäisiä kemikaaleja/seoksia myytäväksi edelleen tai valmiita tuotteita, kuten vaatteita, huonekaluja tai muovituotteita EU:n ulkopuolelta
  • jakelija/vähittäismyyjä, joka varastoi ja saattaa markkinoille vaarallisia aineita sisältäviä kemikaaleja tai tuotteita jatkojalostukseen tai myytäväksi suoraan kuluttajille
  • jatkokäyttäjä, joka käyttää kemikaaleja teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa.

Euroopan kemikaaliviraston Navigator-työkalun avulla voit tarkistaa REACH-asetuksen mukaisen roolisi ja vastuusi sekä yritystäsi mahdollisesti koskevat poikkeukset.

Miten REACH toimii?

REACH siirtää teollisuudelle suurimman vastuun kemikaalien riskien hallinnassa ja turvallisuutta koskevassa tiedottamisessa. Samalla se valtuuttaa EU:n ryhtymään lisätoimiin, jos EU:n tason täydentävät toimet ovat tarpeen.

REACH-asetuksella perustettiin myös Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), jolle on annettu keskeinen koordinointi- ja täytäntöönpanorooli.

Yrityksen on rekisteröitävä aine, jos se valmistaa tai tuo sitä maahan vähintään tonnin vuodessa. Pitkään markkinoilla olleiden ja ajoissa esirekisteröityjen aineiden osalta rekisteröinti tapahtuu kolmessa vaiheessa, joiden määräajat ovat 1.12.2010, 31.5.2013 ja 31.5.2018.

Arviointimenettelyssä kemikaalivirasto tutkii rekisteröintiaineiston tiedon laadun sekä kaikki testausehdotukset, jotta voitaisiin välttää tarpeeton testaus (erityisesti eläinkokeet). Jäsenmaat arvioivat aineita tiettyjen terveellisyyttä ja ympäristöä koskevien riskien näkökulmasta.

Lupaa edellytetään erityistä huolta aiheuttavilta aineilta riskien hallinnan varmistamiseksi; tällaiset aineet korvataan ajan mittaan turvallisemmilla vaihtoehdoilla, kun se on taloudellisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoista.

Rajoituksella voidaan rajoittaa tai kieltää sellaisen aineen tuotanto, markkinoille saattaminen tai käyttö, joka aiheuttaa kohtuuttoman riskin terveydelle tai ympäristölle.

Kuinka noudatan REACH-asetusta?

Tämä riippuu pitkälti yrityksesi roolista: onko se kemiallisten aineiden tai niitä sisältävien tuotteiden valmistaja, maahantuoja, toimittaja vai käyttäjä. Asetuksen noudattaminen edellyttää, että kartoitat riskit, joita liittyy EU-/ETA-maissa valmistamiisi tai myymiisi aineisiin, ja hallitset ne.

Kun rekisteröit aineita valmistajan tai maahantuojan ominaisuudessa, sinun on näytettävä kemikaalivirastolle, miten ainetta käytetään turvallisesti, ja tiedotettava riskinhallintatoimista toimitusketjun jäsenille. Jos yrityksesi on jatkokäyttäjä, rekisteröintiä ei vaadita, mutta sillä on muita velvoitteita.

Tärkeintä on toteuttaa käyttöturvallisuustiedotteiden mukaiset riskinhallintatoimet, huolehtia siitä, että aineen käyttötavat vastaavat rekisteröintiasiakirjoja, ja varmistaa tiedonvälitys toimittajien ja käyttäjien kanssa toimitusketjussa.

Mitkä ovat kustannukset?

REACH-asetuksessa säädetään tietyistä maksuista. Niiden määrä ja maksuaika riippuvat kulloinkin kyseessä olevista toimenpiteistä. Pk-yritykset saavat maksuista alennuksia. Yrityksesi on otettava huomioon myös kaikki muut REACH-asetuksen aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset, joita tuottavat esimerkiksi tietojen jakaminen, sosioekonomiset analyysit, kemikaaliturvallisuusarvioinnit sekä korvaavien aineiden tutkimus.  Hyvä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa voi alentaa kustannuksia huomattavasti. Tämä edellyttää hyvää valmistelua ja riittävästi aikaa.

 

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

Paikalliset yritystukipalvelut

Apua ja neuvoja

Pyydä asiantuntija-apua

Apua ja neuvoja

Ota yhteyttä paikalliseen yritystukipalveluun

Kysymyksesi lähetetään Enterprise Europe Network -verkoston jäsenorganisaatiolle. Vastaamista helpottaa, jos annat mahdollisimman tarkat tiedot. Palvelu on maksuton.

EEN-logo

Yhteydenottolomake

(Kaikki kentät ovat pakollisia.)
Kiitos! Viestisi on lähetetty.
Teknisten ongelmien vuoksi viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Anna sähköpostiosoite oikeassa muodossa.

Henkilötiedot

Yrityksen tiedot

Alankomaat

Den Haag

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaria

Sofia

Espanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Irlanti

Dublin

Islanti

Reykjavík

Italia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Itävalta

Wien

Kreikka

Athens

Kroatia

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Liettua

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norja

Oslo

Portugali

Lisboa

Puola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Ranska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Romania

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Ruotsi

Stockholm

Saksa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Ljubljana

Suomi

Helsinki

Tanska

Copenhagen

Tšekin tasavalta

Praha

Unkari

Budapest

Viro

Tallinn

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Tämän lomakkeen tiedot lähetetään suoraan Enterprise Europe Network -verkostoon kuuluvalle organisaatiolle. Henkilötietoja kysytään vain vastaamisen helpottamiseksi, eikä niitä säilytetä.

Apua ja neuvoja

Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspiste tarjoaa tietoa kansallisesta tuotelainsäädännöstä ja opastaa pääsyssä jonkin toisen EU-maan kansallisille markkinoille.

ECHA-neuvontapalvelu

ECHA-neuvontapalvelu