Available languages:

Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/09/2018

Gäller min bilförsäkring i hela EU? – Finland

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Trafikförsäkring

Om du kommer från ett annat EU-land och vistas tillfälligt i Finland (som studerande, pensionär, stugägare eller gränsarbetare) gäller din utländska försäkring under hela avtalsperioden.

Om du bosätter dig i Finland kan du använda din försäkring från ett annat EU-land i högst 30 dagar efter flytten.

Om du vill använda ditt fordon innan du registrerar om det, tänk då på att det finns andra skyldigheter som gäller t.ex. försäkring och skatter.

Skadehistorik

När du tecknar en bilförsäkring i Finland hamnar du i en viss bonusklass beroende på antalet skadefria år.

Alla försäkringsbolag är skyldiga att ha en lista över tariffer som visar hur försäkringspremien beräknas på grundval av ett antal riskfaktorer. De är också skyldiga att ha en tabell som visar hur din bonus utvecklas om du kör skadefritt.

Kriterierna varierar ofta mellan försäkringsbolagen.

Om du är EU-medborgare har de finska försäkringsbolagen ingen lagstadgad skyldighet att erkänna dina skadefria år i utlandet och ta hänsyn till dem när de räknar ut din premie.

Handlingar om din skadehistorik som utfärdats i ett annat EU-land kan godtas på vissa villkor.

Försäkringsbolagen får själva avgöra om de godtar/erkänner skadefria år från ett annat EU-land.

Du måste ge det finska försäkringsbolaget ett intyg om överföring av skadehistorik när du tecknar din nya försäkring.

Tvistlösning

Om du inte håller med om försäkringsbolagets beslut om t.ex. ersättning kan du vända dig till:

  • Trafikskadenämndenen ger utlåtanden i ärenden som gäller ersättningar för trafikskador.

  • Försäkringsnämnden samarbetar med Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnden kan bara ge utlåtanden om ärenden som gäller trafikförsäkring där Trafikskadenämnden inte är behörig. Försäkringsnämnden handlägger inte ersättningsfrågor i trafikförsäkringen.

  • Försäkringsdomstolen handlägger bara ärenden som gäller rehabilitering enligt trafikförsäkringslagen efter trafikolyckor.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få hjälp och råd från ditt lands europeiska konsumentcentrumen

Dela denna sida: