Available languages:

Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 14/10/2019

Auto ostmine ja liisimine – Eesti

Mida Brexit mõjutab?

Kas auto eest saab maksta sularahas?

Sularahamaksed on lubatud. Euroopa Liidu piires reisides ei pea te kaasasolevat sularaha tollis deklareerima. Euroopa Liitu sisenedes või sealt lahkudes peate tollis deklareerimaen sularaha alates 10 000 eurost, kasutades selleks ettenähtud vormi.

Mida peate teadma käibemaksu kohta?

ELi-sisese tehingu puhul müüakse uus auto käibemaksuta. Auto loetakse uueks, kui selle esmasest registreerimisest on möödunud alla 6 kuu või kui selle läbisõit on alla 6000 km. Mõned automüüjad võivad nõuda käibemaksu sissemaksuna, mis tagastatakse pärast auto registreerimist ostja koduriigis. Küsige müüjalt enne auto ostmist, kuidas käibemaksu tagasi nõuda, st milliseid dokumente peate müüjale esitama. Pidage meeles, et teil ei ole võimalik esitada nõuet otse maksuametile. Peate selle esitama müüjale, mis tähendab, et peaksite käibemaksu tagasinõude esitama võimalikult kiiresti. Kõik muud autod (esmasest registreerimisest on möödunud üle 6 aasta või läbisõit on üle 6000 km) loetakse kasutatud autodeks. Neid müüakse tavaliselt koos käibemaksuga (20%), kui müüja on kaubandusettevõte (käibemaksu ei pea maksma eraisikute vahelise tehingu puhul). Oma elukohariigis ei pea te käibemaksu maksma.

Kas müüja peab tegema sõidukile ülevaatuse?

Eelmiste ülevaatuste kuupäevad tuleb esitada registreerimistunnistuses. Ülevaatuse tegemise tähtajad sõltuvad eri teguritest, nagu auto liik ja vanus. Enne auto ostmist saate selle kohta taustteavet otsida Maanteeameti veebisaidilt , kus on muu hulgas kirjas, millal tehti viimane ülevaatus, millal tuleb teha järgmine, auto tehnilised andmed, millal kanti auto Eesti registrisse, millises riigis oli see enne registreeritud jne.

Kas Eestis tehtud ülevaatus kehtib ka minu koduriigis?

On riike, kus sama ülevaatus jääb kehtima. Uurige oma riiklikult asutuselt, kas see on nii ka teie koduriigis, et vältida tarbetuid kulusid.

Kas saan lasta spetsialistil autot kontrollida müüja valdustes?

Soovitatav on enne ostu kontrollida auto tehnilist seisundit ametlikest allikatest või selleks määratud teeninduskeskuses (nende nimekiri on esitatud Maanteeameti veebisaidil ).

Millele peaksin müügilepingus tähelepanu pöörama?

Lugege leping hoolikalt läbi ja kirjutage alla ainult siis, kui olete kõigest aru saanud. Mõned automüüjad üritavad jätta lepingust välja seadusjärgset garantiid ettekäändel, et tegemist on äriühingutevahelise lepinguga või et auto müüakse ilma garantiita. Ettevõtja ja tarbija vahelises lepingus oleks selline klausel aga õigustühine. Kontrollige, et lepingus ja auto registreerimisdokumendis on märgitud sama müüja nimi või et müüjal on volitus müüa autot registreeritud omaniku nimel. Kui ostate auto kaubandusettevõttelt, kontrollige, et selle nimi on lepingusse märgitud ja et leping sisaldab ka punkte käibemaksu tasumise kohta.

Kas mul on õigus allkirjastatud lepingust taganeda?

Millised dokumendid peab müüja esitama?

Kontrollige, kas riigis, kus teil on kavas auto registreerida, on vaja esitada veel muid dokumente.

Kas peaksin auto koduriiki viimiseks tellima ajutise numbrimärgi?

Küsige teavet pädevalt asutuselt: Maanteeamet, Pärnu mnt 463a, 10916, Tallinn, e-post: info@mnt.ee, hind: 60 eurot, väljastamisaeg: kohe, kehtivus: 30 päeva. Ajutise numbrimärgi tellimine võib olla võimalik ka teie koduriigist. Uurige seda võimalust oma riikliku ametiasutuse käest.

Kas pean tegema ajutise liikluskindlustuse?

Auto oma koduriiki viimise ajal peab teil olema kehtiv liikluskindlustus, mis lubab sõita avalikel teedel. Küsige teavet müüjalt või oma kindlustusandajalt. Transiitnumbrimärgi tellimiseks peate esitama tõendi (ajutise) kindlustuskatte kohta. Vastavalt Eesti liikluskindlustuse seaduse 4. paragrahvile kindlustuskohustusega hõlmatud sõidukite kohta tuleb kindlustus sõlmida Eestis väljastatud transiitmärgiga sõidukitele ja sõidukitele, mille põhiasukoht on välisriigis (välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonna riigid ja Šveits), ning millega kahju tekitamisest tulenev vastutus ei ole kindlustatud.

Kelle poole peaksin pöörduma, kui mul on vaja esitada kaebus piiriülese ostu kohta?

Võtke ühendust . Euroopa tarbijakeskuse kohaliku esindusega

Millised asutused tegelevad Eestis vaidluste kohtuvälise lahendamisega?

Tarbijakaitseamet (info@tarbijakaitseamet.ee)

Kellele tuleb pettusest teatada?

Pettusest tuleks teatada politseile (Politsei- ja Piirivalveamet) või Riigiprokuratuurile. Kontaktandmed ja kaebuse esitamise juhised on avaldatud politsei veebisaidil ja prokuratuuri veebisaidilen .

Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuen märtsis 2016 esitatud teave – lugege meie õigusteavet.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: