Laatste controle : 29/10/2018

Energie-etikettering

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Het energielabel laat zie hoe hoog het energieverbruik van een apparaat is op een schaal van A tot G. Klasse A (groen) is het meest energie-efficiënt, klasse G (rood) het minst. Zodra de meeste apparaten van een bepaald type klasse A halen, kan de schaal met nog drie klassen worden uitgebreid: A+, A++ en A+++.

Doordat de meeste producten steeds energie-efficiënter worden, vallen steeds meer apparaten in de klassen A+, A++ en A+++. Dit blijkt consumenten te verwarren. Daarom is besloten deze klassen in de komende jaren stapsgewijs af te schaffen. Het nieuwe systeem zal weer de klassen A tot G gebruiken (dus zonder A+, A++ en A+++), maar het oude systeem zal nog enige tijd tegelijk met het nieuwe gebruikt worden

Wat zijn de voordelen?

Dankzij het energielabel kan de consument een product kiezen dat minder energie verbruikt. Hij spaart zo ook geld uit. Het energielabel stimuleert fabrikanten om te investeren in energiezuinig ontwerpenen.

Voor welke producten is zo'n label verplicht?

Het energielabel is verplicht voor alle in de EU verkochte apparaten die onder de wetgeving vallen. Het moet in de winkel duidelijk op elk apparaat worden aangebracht.

Maakt of importeert u huishoudelijke apparaten, controleer dan of zij aan de eisen van de richtlijn en verwante wetgeving voldoen (zie "Wat moet ik doen?" hieronder).

Producten waarvoor het energielabel verplicht is

 • Airconditioners
 • Kooktoestellen (voor huishoudelijk gebruik)
 • Vaatwassers (voor huishoudelijk gebruik)
 • Verwarmingstoestellen (verwarming en warm water)
 • Gerichte lampen en ledlampen
 • Lampen voor huishoudelijk gebruik
 • Fluorescentielampen
 • Lokale ruimteverwarmingstoestellen
 • Koelkasten en vriezers (voor huishoudelijk gebruik)
 • Koelapparatuur (voor professioneel gebruik)
 • Verwarmingsketels voor vaste brandstof
 • Tv's
 • Wasdrogers
 • Stofzuigers
 • Ventilatoren (voor huishoudelijk gebruik)
 • Wasmachines (voor huishoudelijk gebruik)

De richtlijn geldt voor energiegerelateerde producten, d.w.z. apparaten en andere producten die elektriciteit, gas en water e.d. verbruiken of invloed hebben op het verbruik daarvan. Zij geldt niet voor tweedehandsproducten of voor vervoersmiddelen voor personen of goederen.

Wat moet ik doen?

Op elk apparaat dat u te koop aanbiedt en waarvoor een energielabel bestaat, moet u dat energielabel met vermelding van het energieverbruik aanbrengen. U moet ook de technische documentatie bekendmaken (zie "Wat zijn gedelegeerde verordeningen?" hieronder).

De winkeliers moeten de labels en de productinformatie gratis ontvangen. Als winkelier moet u ervoor zorgen dat het etiket goed zichtbaar en leesbaar wordt aangebracht.

Desgewenst kunt u energielabels aanmaken met behulp van de online-energielabelgeneratoren. U kunt ook gebruikmaken van sjablonen van energielabels in InDesign-formaaten .

Wat als ik mijn producten aanbied via internet, catalogusverkoop enz.?

Bij verkoop op afstand, bijvoorbeeld via internet, moet u uw klanten alle verplichte productinformatie op een andere geschikte manier aanbieden.

Bij verkoop via internet moet u zich aan de volgende regels houden:

De gekleurde pijlen en energielabels kunt u aanmaken met behulp van de hierboven genoemde tools (de Energielabelgenerator en de InDesign-sjablonen).

Wat zijn gedelegeerde verordeningen?

In de gedelegeerde verordeningen voor huishoudelijke apparaten worden de criteria waaraan uw product moet voldoen om aan de energie-etiketteringsrichtlijn te voldoen, toegelicht. Dit omvat bijvoorbeeld:

Op dezelfde webpagina vindt u ook de sjablonen voor het printen van uw energielabels.

Soms neemt de industrie het initiatief om voor een bepaalde productgroep een convenant te sluiten. Met zo'n convenant worden de beleidsdoelstellingen vaak sneller en met minder kosten bereikt dan via bindende wetgeving.

U dient ook na te gaan of uw product onder de Europese normen voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering valt. Die normen helpen u om aan de richtlijn te voldoen.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Inlichtingenformulier etikettering

Stel uw vraag via het inlichtingenformulier etikettering.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: