Laatste controle: 22/05/2019

Energielabel

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Het energielabel laat op een schaal van A tot G zien hoe hoog het energieverbruik is van een apparaat dat u produceert of verkoopt . Klasse A (groen) is het meest energie-efficiënt, klasse G (rood) het minst. Zodra de meeste apparaten van een bepaald type klasse A halen, kan de schaal met nog drie klassen worden uitgebreid: A+, A++ en A+++.

Doordat de meeste producten steeds energie-efficiënter worden, vallen steeds meer apparaten in de klassen A+, A++ en A+++. Dit is verwarrend gebleken voor de consument. Daarom wordt de oude indeling vanaf 2021 stapsgewijs afgeschaft voor de volgende productgroepen:

De nieuwe indeling bevat alleen de categorieën A tot G (zonder A+, A++ en A+++).

Wat zijn de voordelen?

Dankzij het energielabel kan de consument een product kiezen dat minder energie verbruikt. Hij spaart zo ook geld uit. Het energielabel stimuleert fabrikanten om te investeren in energiezuinig ontwerpenen.

Voor welke producten is zo'n label verplicht?

Het energielabel is verplicht voor alle in de EU verkochte apparaten die onder de wetgeving vallen. Het moet in de winkel duidelijk op elk apparaat worden aangebracht.

Maakt of importeert u huishoudelijke apparaten, controleer dan of zij aan de eisen van de richtlijn en verwante wetgeving voldoen.

Producten waarvoor het energielabel verplicht is:

 • Airconditioners
 • Kooktoestellen (voor huishoudelijk gebruik)
 • Vaatwassers (voor huishoudelijk gebruik)
 • Verwarmingstoestellen (verwarming en warm water)
 • Lampen
 • Lokale ruimteverwarmingstoestellen
 • Koelkasten en vriezers (voor huishoudelijk gebruik)
 • Koelapparatuur (voor professioneel gebruik)
 • Verwarmingsketels voor vaste brandstof
 • Televisies
 • Wasdrogers
 • Banden
 • Ventilatoren (voor huishoudelijk gebruik)
 • Wasmachines (voor huishoudelijk gebruik)

Deze EU-regels gelden voor energiegerelateerde producten, d.w.z. apparaten en andere producten die elektriciteit, gas en water e.d. verbruiken of invloed hebben op het verbruik daarvan. Zij gelden niet voor tweedehandsproducten of voor vervoersmiddelen voor personen of goederen.

Wat moet ik doen?

Bent u:

dan moet u erop toezien dat alle apparaten die u verkoopt en waarvoor een energielabel verplicht is, voorzien zijn van het juiste label met informatie over het energieverbruik. U moet ook de technische documentatie bekendmaken. De labels en productinformatie moeten gratis aan de handelaars worden verstrekt (de labels moeten op het apparaat worden aangebracht en duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn).

Desgewenst kunt u energielabels aanmaken met behulp van de online-energielabelgeneratoren. U kunt ook gebruikmaken van sjablonen van energielabels in InDesign-formaaten.

Uw producten registreren in de EPREL-database 

Alle producten die u op de markt brengt en waarvoor een energielabel verplicht is, moeten sinds 1 januari 2019 worden geregistreerd in de ERPEL-databaseen (Europese productdatabase voor energie-etikettering) voordat zij op de markt worden gebracht. Meer informatie vindt u op de portaalsite over energie-etiketteringen.

Als u tussen 1 augustus 2017 en 1 januari 2019 producten waarvoor een energielabel verplicht is, op de EU-markt heeft gebracht, moet u deze vóór 1 juli 2019 in de EPREL-databank invoeren.

De ERPEL-database bestaat uit twee delen, een openbare website (beschikbaar vanaf april 2019) en de portaalsite over naleving van de regels.

Openbare website

De openbare website biedt informatie over producten waarvoor energielabels verplicht zijn en is voor iedereen toegankelijk. De hier opgeslagen informatie wordt niet gewist.

Nalevingsportaal

Het nalevingsportaal omvat een beveiligde database voor alle producten waarvoor een energielabel verplicht is en waar u uw producten moet registreren. De hier opgeslagen productinformatie zal gedurende 15 jaar worden bewaard.

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u in de workspaceen en de richtsnoeren voor de registratie van organisatiesen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Producten online of op afstand verkopen

Verkoopt u uw producten online of via verkoop op afstand, bijvoorbeeld per telefoon of catalogus, dan moet u uw klanten ook de verplichte productinformatie verstrekken.

Bij verkoop via internet moet u:

De gekleurde pijlen en energielabels kunt u aanmaken met behulp van de energielabelgeneratoren en de InDesign-sjablonenen.

Wat zijn gedelegeerde verordeningen? 

Om ervoor te zorgen dat de EU-voorschriften inzake energie-etikettering worden nageleefd, wordt in gedelegeerde verordeningen voor de etikettering van apparaten uitgelegd aan welke criteria uw product moet voldoen. Deze criteria zijn onder meer:

Voor bepaalde productgroepen mogen betrokken bedrijven ook zelf vrijwillige overeenkomsten sluiten. U moet nagaan of dergelijke overeenkomsten bestaanen.

U moet ook nagaan of uw product onder de Europese normen voor ecologisch ontwerp en energie-etikettering valt. Deze normen zullen u helpen om te voldoen aan de EU-voorschriften inzake energie-etikettering.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Inlichtingenformulier etikettering

Stel uw vraag via het inlichtingenformulier etikettering.

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: