Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 02/03/2017

Inkomstskatt utomlands – Sverige

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Jag är anställd

Vilken inkomst ska beskattas i Sverige?

 • Har du bott i Sverige i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod? Då måste du betala skatt där på alla dina inkomster, oavsett ursprungsland.
 • Bor du i Sverige, men mindre än 183 dagar per år? Då anses du inte vara skattskyldig där, utan behöver bara betala skatt på den inkomst du tjänat i Sverige.
 • Inkomster från andra EU-länder? Du ska aldrig behöva betala skatt två gånger på samma inkomst.

Hur mycket ska du betala?

Vad blir kvar av din bruttoinkomst i Sverige efter skatt och sociala avgifter?

Skattesatser för 2015 (2016 års deklaration)

Klass

Årsinkomst (i kronor)

Skattesats

1

430 200–625 799

20 %

2

Över 625 800

25 %

Räkna ut din skatt i Sverige

Skattesatser i Sverige

Räkna med eventuella

 • skattereduktioner
 • avdrag du kan göra för vissa typer av utgifter.

När och hur ska du betala?

Din arbetsgivare drar preliminär inkomstskatt och sociala avgifter från din bruttolön. Du måste lämna in en inkomstdeklaration varje år.

Viktiga skattedatum

Så överklagar du

Om du inte är nöjd med taxeringsbeslutet kan du begära omprövning hos det skattekontorsom fattat beslutet.

Läs noga igenom beslutet för att se vilket skattekontor du ska klaga hos och exakt hur du ska gå tillväga.

Länkar

Skatteverket

Broschyrer om skatt i Sverige

Ta också reda på vilka rättigheter du har i EU

Jag är egenföretagare

Vilken inkomst ska beskattas i Sverige?

 • Har du bott i Sverige i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod? Då måste du betala skatt där på alla dina inkomster, oavsett ursprungsland.
 • Bor du i Sverige , men mindre än 183 dagar per år? Då anses du inte vara skattskyldig där, utan behöver bara betala skatt på den inkomst du tjänat i Sverige.
 • Har ditt företag sitt säte i Sverige? Då måste du betala skatt på inkomst från all affärsverksamhet som bedrivs därifrån.
 • Inkomster från andra EU-länder? Du ska aldrig behöva betala skatt två gånger på samma inkomst.

Hur mycket ska du betala?

Vad blir kvar av din bruttoinkomst i Sverige efter skatt och sociala avgifter?

Skattesatser för 2015 (2016 års deklaration)

Klass

Årsinkomst (i kronor)

Skattesats

1

430 200–625 799

20 %

2

Över 625 800

25 %

Räkna ut din skatt i Sverige

Skattesatser i Sverige

Räkna med eventuella

 • skattereduktioner
 • avdrag du kan göra för vissa typer av utgifter.

När och hur ska du betala?

Du måste ansöka hos Skatteverket om att få betala F-skatt.

I allmänhet måste du då själv betala in din preliminärskatt, som baseras på den slutskatt du betalade föregående år. Du betalar in lika stora belopp varje månad under pågående skatteår (februari–januari).

Du måste lämna in en inkomstdeklaration.

Du får ditt slutskattebesked, som visar om du får restskatt eller pengar tillbaka.

Viktiga skattedatum

Så överklagar du

Om du inte är nöjd med taxeringsbeslutet kan du begära omprövning hos det skattekontorsom fattat beslutet.

Läs noga igenom beslutet för att se vilket skattekontor du ska klaga hos och exakt hur du ska gå tillväga.

Länkar

Skatteverket

Broschyrer om skatt i Sverige

Ta också reda på vilka rättigheter du har i EU

Läs mer på huvudsidan
Inkomstskatt utomlands
Offentliga samråd
  Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
  Fråga myndigheterna