Navigációs útvonal

Frissítve : 15/11/2016

work

Európai szakmai kártya - EPC

Az európai szakmai kártya (European Professional Card, EPC) kibocsátására irányuló elektronikus eljárás lehetővé teszi, hogy Ön elismertesse szakmai képesítését más EU-országokban. Az elektronikus eljárás egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb, mint a hagyományos képesítéselismerési eljárások: a kérelem útját nyomon lehet követni online, és a már feltöltött dokumentumokat újra fel lehet használni más országokra vonatkozó új kérelmezési eljárások megindításához.

Jelenleg csak azok a szakemberek igényelhetnek európai szakmai kártyát, akik az alábbi szakmák valamelyikét űzik:

 • általános ápoló,
 • gyógyszerész,
 • gyógytornász,
 • hegyi túravezető,
 • ingatlanügynök.

A többi szakma képviselői a hagyományos eljárások segítségével ismertethetik el szakmai képesítésüket. Elképzelhető, hogy a jövőben az európai szakmai kártya alkalmazási köre további szakmákkal bővül majd.

Az európai szakmai kártya igénylésére irányuló eljárást azok vehetik igénybe, akik:

 • egy másik EU-országban átmeneti és alkalmi jelleggel szeretnék gyakorolni a szakmájukat ( ideiglenes mobilitás), VAGY
 • le akarnak telepedni egy másik EU-országban és ott állandó jelleggel szeretnék a szakmájukat gyakorolni ( letelepedés).

Az európai szakmai kártya nem egy tényleges kártya, hanem elektronikus igazolás, mely tanúsítja, hogy Ön átesett az adminisztratív ellenőrzéseken, és szakmai képesítését elismerte az az ország, ahol munkát szeretne vállalni (az ún. fogadó ország), vagy hogy megfelel az adott országban történő ideiglenes szolgáltatásnyújtás feltételeinek.

Amikor kérelmét elfogadják, Ön PDF formátumban létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást. Az okiraton feltüntetett hivatkozási szám segítségével az Ön leendő munkáltatója ellenőrizni tudja majd online az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

Ha Ön azt tervezi, hogy letelepedik az adott országban, elképzelhető, hogy felvételét kell kérnie valamelyik helyi szakmai szervezetbe vagy testületbe, vagy hogy további ellenőrzéseken kell átesnie, mielőtt megkezdhetné szakmája gyakorlását. Érdeklődje meg a tagállami hatóságoktól English , hogy pontosan mi a teendő az Ön esetében.

Az Európai Unión kívül szerzett képesítések

Amennyiben az Európai Unión kívül szerezte szakmai képesítését, Ön akkor kérelmezhet európai szakmai kártyát, ha:

 • képesítését már elismerte valamelyik európai uniós tagország,
 • és ha a képesítés elismerése óta legalább 3 éve gyakorolja szakmáját az adott tagországban.

Az európai szakmai kártya előnyei

 • Az Ön saját országában működő illetékes hatóságok segítenek a kérelmezés során, és ellenőrzik, hogy beadványa hiánytalan és pontos-e. Ezen túlmenően tanúsítják az Ön dokumentumainak érvényességét és hitelességét.
 • Ha Ön a jövőben kérelmezni szeretné, hogy letelepedjen, vagy hogy átmeneti jelleggel szolgáltatásokat nyújtson egy másik országban, aktája már létezni fog a rendszerben, így nem lesz szükség arra, hogy újra feltöltse az összes szükséges dokumentumot. Ezáltal időt takaríthat meg a későbbi kérelmezési eljárások során.
 • Ha a fogadó ország hatóságai a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem hoznak végleges döntést a kérelmével kapcsolatban, akkor a képesítését feltétel nélkül el kell ismerni, és Ön létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást.

Az elismertetési eljárás menete és a határidők

Melyik helyzet igaz Önre?

Ideiglenes mobilitás: átmeneti és alkalmi jelleggel szeretné gyakorolni a szakmáját külföldön

Erre számíthat a kérelem benyújtását követően:

Egy héten belül: az Ön saját országának illetékes hatósága visszaigazolja a kérelem beérkezését, adott esetben hiánypótlást kér, és tájékoztatja Önt az általa felszámolt esetleges díjakról.

Ezenfelül a fogadó ország hatóságai is ellenőrzik az Ön aktáját, ha az Ön által gyakorolt szakmának közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásai lehetnek, és ha az Ön képesítése nem részesülhet feltétel nélkül elismerésben.

Ha nincs szükség arra, hogy a fogadó ország ellenőrizze a beadványt, akkor az Ön saját országának hatósága megvizsgálja a kérelmet, és legfeljebb 3 héten belül végleges döntést hoz az ügyben.

Ha szükség van arra, hogy a fogadó ország ellenőrizze a beadványt, akkor az Ön saját országában működő illetékes hatóságnak 1 hónap áll a rendelkezésére arra, hogy megvizsgálja a kérelmet, majd továbbítsa azt a fogadó ország hatóságának.

A fogadó ország nem több mint 3 hónap alatt (2 hónap + két 2 hetes hosszabbítás) végleges döntést hoz a kérelmet illetően.

Ha a fogadó ország hatóságai úgy ítélik meg, hogy az Ön iskolázottsága, képzettsége és szakmai tapasztalata nem felel meg a helyi normáknak, előírhatják, hogy Ön alkalmassági vizsgát tegyen, vagy hogy – ún. alkalmazkodási időszak során – szakmai gyakorlaton vegyen részt.

Letelepedés: le szeretne telepedni külföldön, és a szakmáját állandó jelleggel szeretné gyakorolni az adott országban

Erre számíthat a kérelem benyújtását követően:

Egy héten belül: az Ön saját országának illetékes hatósága visszaigazolja a kérelem beérkezését, adott esetben hiánypótlást kér, és tájékoztatja Önt az általa felszámolt esetleges díjakról.

Az Ön saját országában működő illetékes hatóságnak 1 hónap áll a rendelkezésére arra, hogy ellenőrizze a kérelmet, majd továbbítsa azt a fogadó ország hatóságának.

Ha Ön gyógyszerész vagy ápoló, és képesítését feltétel nélküli elismertetheti, akkor a fogadó ország a végső döntést nem több mint 2 hónap alatt (1 hónap + két 2 hetes hosszabbítás ) meghozza.

Ha az Ön képesítése nem részesülhet feltétel nélküli elismerésben, akkor a fogadó ország a végső döntést nem több mint 3 hónap alatt (2 hónap + két 2 hetes hosszabbítás ) meghozza.

Ha a fogadó ország hatóságai úgy ítélik meg, hogy az Ön iskolázottsága, képzettsége és szakmai tapasztalata nem felel meg a helyi normáknak, előírhatják, hogy Ön alkalmassági vizsgát tegyen, vagy hogy – ún. alkalmazkodási időszak során – szakmai gyakorlaton vegyen részt.

Ha a fogadó ország hatóságai nem hoznak döntést a kérelmével kapcsolatban a jogszabályban rögzített határidőn belül, azzal hallgatólagosan elismerik az Ön képesítését, és Ön a kérelem benyújtására szolgáló online fiókból létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást.

Ha a hatóságok elutasítják a kérelmét, döntésüket meg kell indokolniuk, és tájékoztatniuk kell Önt a fellebbezési lehetőségekről.

Mennyi idegi használhatja az európai szakmai kártyát?

Az európai szakmai kártya:

 • letelepedés esetén határozatlan ideig érvényes lesz;
 • ideiglenes szolgáltatásnyújtás esetén legtöbbször 18 hónapig őrzi meg az érvényességét, azoknak a szakmáknak az esetében pedig, amelyeknek közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásai vannak, 12 hónapig.

Hogyan lehet európai szakmai kártyát kérelmezni?

Ha európai szakmai kártyát szeretne kérelmezni, először is be kell jelentkeznie az Európai Bizottság EU Login English nevű felhasználóazonosítási rendszerébe. Ha még nincs felhasználói fiókja, létre kell azt hoznia.

Ezt követően személyes és elérhetőségi adatainak feltüntetésével ki kell alakítania az európai szakmai kártyával kapcsolatos profilját. A folyamat néhány percet vesz igénybe.

A profiladatok megadását követően létrehozhatja a kérelmet, feltöltheti a szükséges igazoló dokumentumok beszkennelt példányait, és kérelmét benyújthatja saját országának illetékes hatóságához.

Minden egyes igazoló dokumentumot külön fájl formájában kell beszkennelni és feltölteni.

Ön bármikor frissítheti a profiljában megadott elérhetőségi adatait (e-mail címét, telefonszámát). Az első kérelem benyújtását követően arra már nem lesz lehetősége, hogy saját maga módosítsa személyes adatait (személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számát, vezetéknevét, illetve állampolgárságát – vagyis azokat az adatokat, amelyek szerepelni fognak az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazoláson), de kérheti, hogy az aktáját kezelő hatóság frissítse a kérdéses adatokat.

Minden egyes kérelem esetén mind a saját ország, mind a fogadó ország hatóságai díjat számíthatnak fel azért, hogy megvizsgálják a beadványt. Az általuk felszámított díjakról minden hatóság külön számlát állít ki az Ön számára.

Ha az ellenőrzés során a hatóságok nem tudják megállapítani a benyújtott dokumentumok érvényességét, hiteles másolatokat kérhetnek be Öntől.

Tájékozódjon az igényléshez szükséges dokumentumokról és a befizetendő díjakról

Szimulátor

Ha a szimulátor egyes opciókat nem kínál fel, az azt jelenti, hogy az érintett országok még nem bocsátották rendelkezésre a szükséges információkat. Ön ennek ellenére benyújthat európai szakmai kártya iránti kérelmet az EPC-eljárás révén; a hatóságok tájékoztatni fogják a dokumentumokkal kapcsolatos követelményekről és a felszámolt díjakról.

Az Ön szakmája nincs szabályozva a fogadó országban
A tagállami hatóságok által szolgáltatott információk feldolgozása folyamatban van

EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYA IGÉNYLÉSE

Érdemes lehetővé tennie munkáltatója számára, hogy ellenőrizze az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

A kártyán feltüntetett hivatkozási szám segítségével a munkáltatók, a szakmai szervezetek és más érdekelt felek ellenőrizni tudják online az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

A kártya ellenőrzéséhez az Ön személyes azonosító adataira (személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számára) is szükségük lesz, melyeket Ön a kérelem benyújtásakor adott meg.

AZ EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

Nyilvános konzultációk
Külföldön szeretne dolgozni?
Válogasson állásajánlat között!
Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?
Forduljon az illetékes tagállami szervhez
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

Ebben az esetben: a 28 uniós tagállam

Retour au texte en cours.

Indokolt esetben a hatóságok a kéthónapos határidőt két alkalommal – egyenként 2 héttel – meghosszabbíthatják. Legkésőbb 3 hónapon belül döntést kell hozni az ügyben.

Retour au texte en cours.

Indokolt esetben a hatóságok a kéthónapos határidőt két alkalommal – egyenként 1 héttel – meghosszabbíthatják. Legkésőbb 2 hónapon belül döntést kell hozni az ügyben.

Retour au texte en cours.

Indokolt esetben a hatóságok a kéthónapos határidőt két alkalommal – egyenként 2 héttel – meghosszabbíthatják. Legkésőbb 3 hónapon belül döntést kell hozni az ügyben.

Retour au texte en cours.