Sökväg

Uppdaterat : 01/03/2017

Bilregistrering – handlingar och formaliteter

Oavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du vanligtvis bor eller där du är bosatt.

Det är normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad.

Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering. Vi redogör här för gällande praxis i flertalet medlemsländer.

Välj land
 • Rumänienenro
 • Slovakien *
 • Slovenien *
 • Spanienenes
 • Sverigeensv
 • Tjeckiencsen
 • Tyskland *
 • Ungernenhu
 • Österrike *

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

 

För att registrera din bil krävs följande handlingar:

Intyg om överensstämmelse för nya bilar

Intyget utfärdas av tillverkaren och visar att fordonets tekniska egenskaper motsvarar säkerhets- och miljönormerna. Intyget kan antingen vara ett europeiskt intyg ( EC-intyg) eller ett nationellt intyg.

Ett EC-intyg om överensstämmelse är giltigt i alla EU-länder.

Om din bil har ett giltigt EC-intyg får de nationella myndigheterna inte begära ytterligare teknisk dokumentation, om inte din bil har ändrats sedan den lämnade fabriken (då får de kräva att bilen genomgår ett nytt godkännande).

Ett nationellt intyg om överensstämmelse gäller bara i det land som utfärdade det.

De utfärdas vanligen för bussar, lastbilar, skåpbilar, släpvagnar och specialbyggda fordon före maj 2009 samt veteranbilar.

Om din bil redan är registrerad och du flyttar till ett annat EU-land, kräver myndigheterna i ditt nya land ofta ytterligare tekniska kontroller eller intyg före registreringen.

Registreringsbevis för bilar som redan är registrerade

Om du vill registrera en bil som redan är registrerad (av dig eller en tidigare ägare) i ett annat EU-land, ska du skicka in det tidigare registreringsbeviset till registreringsmyndigheterna.

Det innehåller viktiga uppgifter om bilen och därför kan registreringen göras snabbare och effektivare.

Försäkringsbevis

När du registrerar bilen måste du bevisa att du är försäkrad.

Myndigheterna ska normalt godta försäkringar från alla försäkringsbolag

 • som har sitt säte eller en filial i landet
 • som inte har någon filial i landet men som får tillhandahålla sina tjänster där.

Bevis på äganderätt

Du kan få bevisa att du är bilens lagliga ägare. Om du använder en faktura som bevis ska bilhandlarens momsregistreringsnummer tydligt framgå.

Bevis på momsbetalning

Innan de nationella myndigheterna registrerar en bil får de kontrollera att momsen är betald.

Momsreglerna skiljer sig åt beroende på om din bil är ny eller begagnad och beroende på om du köpt den av en bilhandlare eller privatperson.

I momssammanhang anses ett fordon vara begagnat om minst sex månader har gått sedan det togs i trafik och det har kört minst 600 mil.

Om du köper en ny bil från en bilhandlare i ett EU-land, men tänker registrera den i ett annat EU-land som du bor i eller ska flytta till, ska du betala moms i ditt bosättningsland.

Berätta för bilhandlaren att du tänker registrera bilen i ett annat EU-land, så slipper du betala moms två gånger och kräva tillbaka den senare.

Om du köper en begagnad bil från en privatperson, behöver du inte betala någon moms alls.

Om du köper en begagnad bil från en bilfirma får du betala moms men bara på den vinst som försäljningen leder till. Momsen framgår inte av fakturan. Köpet är inte momsbelagt i landet dit du tar bilen.

Bevis på trafiksäkerhet

Myndigheterna i det land där du vill registrera bilen kan kräva att den genomgår en trafiksäkerhetsprovning.

De är dock skyldiga att godta intyg om trafiksäkerhet från ett annat EU-land.

Betalning av avgift för bilregistrering och fordonsskatt

Det finns inga gemensamma EU-regler om avgifter för fordonsregistrering och fordonsskatt. Du ska betala de skatter som tas ut enligt lagen i det land där du bor eller som du ska flytta till.

Du kan vara berättigad till en skattebefrielse för fordonsregistreringen  om du flyttar utomlands och uppfyller vissa villkor och tidsfrister.

Kontakta de nationella myndigheternaEnglish i ditt nya land innan du flyttar.

Var ute i god tid och spara pengar!

Exempel från verkligheten

Alex och Flora har just gått i pension efter att ha arbetat i Tyskland de senaste 30 åren. Nu vill de flytta till Portugal och ta bilen med sig.

I Portugal behöver de inte betala den portugisiska registreringsavgiften (ISV) om de registrerar sin bil senast sex månader efter flytten från Tyskland. De portugisiska myndigheterna efterfrågar endast ett intyg från de tyska myndigheterna som anger vilken dag de lämnade landet.

Eftersom registreringsavgiften i Portugal kan vara mycket hög ska Alex och Flora definitivt se till att registrera sin bil i tid.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd