Cesta

Aktualizováno : 27/10/2016

travel

Práva cestujících v letecké dopravě

Při cestování letadlem v EU máte určitá práva, která platí ještě před odletem letadla:

  • Při koupi letenky máte právo na stejnou cenu za letenku bez ohledu na vaši státní příslušnost či místo bydliště. Totéž platí, pokud nakupujete letenku online.
  • Během celého procesu rezervace letenky musí její celková cena zahrnovat veškeré daně a poplatky. To usnadňuje porovnání cen s nabídkou ostatních leteckých společností. U koho si nakonec letenku zakoupíte, se tak můžete rozhodnout na základě dostatečného množství informací. 

Veškeré další položky (např. cestovní pojištění) musí být jako takové zřetelně označené s tím, že nejsou povinnou součástí ceny letenky. Případ nejasného uvádění ceny letenky při nákupu online můžete nahlásit příslušnému vnitrostátnímu orgánu v zemi vašeho bydliště.

Vaše práva v případě odepření nástupu na palubu, zpoždění nebo zrušení letu, změny třídy na vyšší nebo nižší

Jestliže vám byl odepřen nástup do letadla, váš let je zpožděn či zrušen nebo jste-li zařazeni do vyšší nebo nižší třídy, než která je uvedena na letence, vztahují se na vás určitá práva – pokud tedy odlétáte z kteréhokoli letiště v EU s kteroukoli leteckou společností nebo přilétáte do EU letadlem, které provozuje letecký dopravce z EU nebo z Islandu, Norska či Švýcarska.

Ve všech těchto situacích má letecká společnost povinnost vás o vašich právech informovat – ta se totiž mohou podle vaší konkrétní situace lišit.

Zpoždění v délce od 2 do 5 hodin či více

Pokud je váš let při odletu zpožděn o 2 hodiny, máte právo na určité služby – tzv. asistenci (občerstvení, strava, umožnění základní komunikace), případně máte nárok na ubytování v hotelu (včetně přepravy mezi letištěm a místem ubytování), a to v závislosti na délce plánovaného letu a délce zpoždění.

Pokud je váš let při odletu zpožděn o 5 hodin nebo více, máte nárok na vrácení peněz. Jestliže s touto možností souhlasíte, nemá letecký dopravce povinnost obstarat vám náhradní dopravu ani poskytnout jinou pomoc.

Pokud je váš let zpožděn a do vaší cílové destinace doletíte minimálně o 3 hodiny později, máte kromě asistence rovněž nárok na finanční náhradu (viz níže).

Odškodnění při zpoždění letu v závislosti na délce plánovaného letu

Zpoždění při příletu Délka letu Odškodnění
V rámci EU
Minimálně 3 hodiny Maximálně 1 500 km 250 EUR
  Více než 1 500 km 400 EUR
Spoj mezi letištěm v EU a destinací mimo EU
Minimálně 3 hodiny Maximálně 1 500 km 250 EUR
  1 500 km – 3 500 km 400 EUR
  Více než 3 500 km 600 EUR

Zrušení letu či odepření nástupu na palubu

Pokud byl váš let zrušen a vy jste o tom byli informováni méně než 2 týdny před plánovaným datem nebo je vám odepřen nástup na palubu, máte nárok:

  • na dopravu do cílové destinace náhradním způsobem za srovnatelných podmínek
  • nebo na vrácení peněz
  • nebo na bezplatnou dopravu do výchozího bodu v případě navazujících letů
  • a na peněžitou náhradu ve výši 250 až 600 eur v závislosti na délce plánovaného letu. Pokud vám přepravce nabídne náhradní let a vy do cílové destinace dorazíte se zpožděním v délce 2, 3 nebo 4 hodin v závislosti na délce letu, může být peněžitá náhrada snížena o 50 % (viz níže).

V případě přesměrování letu máte rovněž nárok na asistenci (občerstvení, strava, umožnění základní komunikace) a případně na ubytování v hotelu (včetně přepravy mezi letištěm a místem ubytování), a to v závislosti na délce zpoždění.

Odškodnění v případě zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu s přesměrováním letu

Zpoždění při příletu Délka letu Odškodnění
V rámci EU
2 hodiny Maximálně 1 500 km 125 EUR
3 hodiny Více než 1 500 km 200 EUR
Spoj mezi letištěm v EU a destinací mimo EU
3 hodiny 1 500 km – 3 500 km 200 EUR
4 hodiny Více než 3 500 km 300 EUR

Změna třídy na vyšší nebo nižší

Pokud budete zařazeni do vyšší třídy, než která je uvedena na letence, nemůže po vás letecký dopravce požadovat žádnou dodatečnou platbu.

Pokud budete zařazeni do nižší třídy, máte nárok na náhradu ve výši 30 %, 50 % nebo 75 % ceny letenky, a to v závislosti na délce letu.

Jestliže vaše letenka obsahuje dva nebo více navazujících letů, bude vám náhrada poskytnuta pouze za let, během něhož jste byli zařazeni do nižší třídy, a nikoli za celou cestu.

Vaše práva v případě mimořádných okolností

V případě zrušení letu z důvodu tzv. mimořádných okolností, jako je špatné počasí nebo stávka řídících letového provozu, vám letecká společnost žádné odškodění nevyplatí. Musí vám však během čekání na náhradní dopravu poskytnout přiměřenou pomoc. Máte také nárok:

  • na vrácení peněz do 7 dnů
  • nebo na náhradní přepravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu
  • nebo na změnu rezervace na jiný termín dle vašeho výběru
  • nebo na dopravu na letiště a z něj, jestliže letadlo přilétá či odlétá z jiného letiště, než které je uvedeno v rezervaci.

Jak podat stížnost (prostředky nápravy)

Lety z EU

Pokud vám byl odepřen nástup do letadla nebo byl váš let zpožděn či zrušen a vy se domníváte, že došlo k porušení vašich práv cestujících v letecké dopravě, můžete u dotyčné letecké společnosti podat stížnost. K tomu slouží speciální formulář EU pro podání stížnosti [119 KB] . Nezapomeňte si ponechat kopii stížnosti.

Odpověď letecké společnosti byste měli obvykle obdržet do 2 měsíců. Pokud odpověď neobdržíte nebo s ní nejste spokojeni, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgán pdf English v zemi EU, kde k incidentu došlo.

Co se týče finančního odškodnění, jestliže má letecká společnost sídlo v EU a podílí se na tzv. systému alternativního řešení sporů English, můžete podat stížnost příslušnému subjektu, který se těmito spory zabývá. Pokud jste letenku zakoupili online, můžete podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů online English.

Lety do EU (provozované dopravcem z EU)

Pokud k incidentu došlo na letišti mimo EU, ale týkal se leteckého dopravce z EU, můžete zaslat stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánu pdf English v prvním členském státě Unie, na jehož území vstoupíte.

Ztráta, poškození nebo zpoždění zavazadel

Odbavená zavazadla

Pokud se vaše odbavené zavazadlo ztratilo, bylo poškozeno nebo se zpozdilo, je za to odpovědný letecký dopravce a vy máte nárok na odškodné ve výši přibližně 1 220 eur. Jestliže však ke škodě došlo kvůli skryté závadě zavazadla, na odškodnění nárok nemáte.

Příruční zavazadla

V případě poškození příručního zavazadla je za škodu odpovědný letecký dopravce, pokud ji způsobil on.

Cestovní pojištění

Pokud s sebou převážíte cenné věci, můžete zdarma požádat o vyšší limit odškodnění (nad 1 220 eur). Příslušné prohlášení byste měli u letecké společnosti učinit nejpozději při odbavení. Doporučujeme vám však sjednat si spíše soukromé cestovní pojištění, abyste byli dostatečně kryti.

Jak podat stížnost

Chcete-li požádat o náhradu za ztracené nebo poškozené zavazadlo, měli byste tak učinit písemně ve lhůtě 7 dnů, nebo do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo vráceno, pokud bylo zpožděno. Pro podání žádosti neexistuje žádný jednotný formulář.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství