Cesta

Aktualizováno : 13/06/2016

travel

Práva cestujících v letecké dopravě

Při nákupu jízdenky vám nesmí být účtována vyšší cena jen proto, že ji kupujete ze zahraničí, nebo z důvodu vaší státní příslušnosti.

Určitá práva máte také v případě, že vaše cesta neprobíhá podle dohodnutých podmínek. Týká se to zpožděných letů, zrušených letů a případů, kdy nemůžete letět z toho důvodu, že společnost zarezervovala více míst, než je k dispozici.

Svá práva můžete uplatnit v případě, že:

 • odlétáte z letiště v EU, nebo
 • přilétáte do EU s dopravcem registrovaným v EU (případně na Islandu, v Norsku nebo Švýcarsku)

Vrácení peněz a náhradní doprava

Pokud vám byl odepřen nástup do letadla nebo pokud byl váš let zrušen či došlo k prodeji více míst, než je k dispozici, máte nárok:

 • na dopravu do cílové destinace náhradním způsobem za srovnatelných podmínek nebo
 • na vrácení peněz za letenku a dále případně na bezplatnou dopravu do výchozího bodu vaší cesty.

Významné zpoždění - pokud bude váš let zpožděn o 5 hodin a více, máte rovněž nárok na finanční náhradu. (Pokud však budete souhlasit s vrácením ceny letenky, přepravce vám již nemusí zajišťovat náhradní dopravu ani poskytovat žádnou jinou pomoc).

Letecká společnost má povinnost vás o vašich právech informovat a sdělit vám důvod odepření nástupu do letadla, zrušení letu nebo jeho zpoždění (pokud přesáhne 2 hodiny, respektive 4 hodiny, jedná-li se o let do destinace vzdálené více než 3500 km).

Občerstvení

V závislosti na délce plánovaného letu a délce zpoždění mají cestující také nárok na občerstvení, komunikaci (např. na bezplatný telefonický hovor) a v případě potřeby nocleh.

Finanční kompenzace

Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, let byl zrušen nebo došlo ke zpoždění o 3 hodiny a více oproti údaji o příjezdu do cílové destinace uvedeném na jízdence, je dále v závislosti na vzdálenosti destinace možné žádat náhradu ve výši 250–600 EUR:

Na území EU

 • 1 500 km a méně - 250 EUR
 • nad 1 500 km - 400 EUR

Spoj mezi letištěm v EU a destinací mimo EU

 • 1 500 km a méně - 250 EUR
 • 1 500–3 500 km - 400 EUR
 • nad 3 500 km - 600 EUR

Pokud vám přepravce nabídne náhradní let v podobném čase, náhrada může být snížena na 50 %.

V případě zrušených letů na náhradu nárok nemáte, pokud:

 • ke zrušení došlo z důvodu mimořádných okolností, například kvůli špatnému počasí, nebo
 • pokud jste byli informování 2 týdny před odletem, nebo
 • pokud vám byl nabídnuta náhradní přeprava po stejné trase v podobném čase.

U letu zrušeného z důvodu mimořádných okolností sice nevzniká nárok na náhradu, přepravce vám však vždy musí nabídnout buď:

 • proplacení letenky (celé cesty nebo té části, která nebyla realizována)
 • náhradní přepravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu nebo
 • přebookování na jiný termín dle vašeho výběru (pokud jsou volná místa).

I v případě zrušeného letu z důvodu mimořádných okolností vám musí letecký dopravce poskytnout nutnou pomoc při čekání na náhradní dopravu.

Jak žádat o proplacení letenky či o náhradu

Je třeba vyplnit evropský formulář pro stížnosti [119 KB] a zaslat jej leteckému dopravci. Nezapomeňte si nechat kopii!

Pokud záležitost nebude vyřízena k vaší spokojenosti, můžete podat žádost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu toho státu pdf English [222 KB], kde k incidentu došlo.

Pokud problém nastal na letišti mimo EU (a na vině byl letecký dopravce z EU), zašlete stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánu pdf English [222 KB] v té členské zemi EU, která byla vaší destinací.

Ztracená nebo poškozená zavazadla

Odbavená zavazadla

Pokud bylo vaše odbavené zavazadlo ztraceno, poškozeno nebo zpožděno, lze od letecké společnosti žádat náhradu do výše 1 220 EUR.

Výjimka - pokud k poškození došlo z důvodu skryté závady zavazadla.

Příruční zavazadla a osobní věci

Od přepravce je možné žádat náhradu, pokud je za škodu odpovědný.

Stížnost je třeba podat do 7 dnů od chvíle, kdy vám bylo zavazadlo vráceno (případně do 21 dní, pokud bylo zpožděno).

Pokud chcete věc řešit jinou soudní cestou, je třeba tak učinit do 2 let od data, kdy vám bylo zavazadlo vráceno.

Pokud převážíte cennosti, je někdy možné za poplatek sjednat limit vyšší než 1 220 EUR. K tomu je třeba předem (nejpozději při odbavení) dopravci dodat zvláštní prohlášení. Nejlepším řešením je však soukromé cestovní pojištění.

Pro uvedené prohlášení neexistuje formulář. Jeho podobu určuje daný letecký přepravce.

Nákup letenek online - jasné informace o ceně

Při nákupu letenek online musí prodejce od začátku jasně deklarovat celou cenu letenky - včetně všech povinných poplatků a daně - aby nakupující mohli porovnat ceny letenek konkurenčních aerolinek a na základě toho si vybrat.

Kromě konečné ceny musí prodejce dále uvést tyto informace: letecký tarif, daně, letištní poplatky, ostatní poplatky, příplatky (palivové, bezpečností atp.)

Veškeré další položky musí být uváděny jasně s tím, že nejsou povinnou součástí ceny letenky.

Informace pro osoby cestující z/na letiště v Bruselu pdf English

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství