Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Kupnja

Ažurirano : 14/03/2014

Jamstva

Od 13. lipnja 2014. u cijelom će se EU-u primjenjivati nova pravila o pravima potrošača English Doznajte više o svojim novim pravima English i drugim promjenama.

Dvogodišnje jamstvo

Gdje god kupujete proizvod u EU-u, imate dvije godine da zatražite popravak ili zamjenu ako se pokaže da taj proizvod pokvaren ili nije onakav kakvim su ga oglašavali. Ako se proizvod ne može popraviti ili zamijeniti u razumnom roku ili bez neugodnosti, možete zatražiti povrat novca ili smanjenje cijene.

Razdoblje dvogodišnjeg jamstva počinje odmah po isporuci proizvoda i prodavača morate obavijestiti u kvaru u roku od dva mjeseca otkada ga otkrijete. 

Prodavač je uvijek odgovoran i u nekim državama EU-a imate pravo zatražiti i od proizvođača da riješi problem.

Primjer

Nesukladnost proizvoda nije uvijek odmah očita

Mirek je naručio prijenosno računalo koje je naizgled dobro radilo. Međutim, više od godinu dana nakon što ga je kupio, otkrio je da ima manje memorije nego što je trebalo imati.

Iako taj problem nije odmah uočio i prijenosno računalo je svejedno radilo, nije bilo onakvo kakvim su ga oglašavali kada ga je kupio.  Mirek je stoga od trgovine dobio povrat novca.

Dodatno prodavačevo jamstvo

Trgovine će vam često ponuditi jamstvo, ili uključeno u cijenu proizvoda ili uz dodatnu cijenu. To jamstvo ne zamjenjuje minimalno dvogodišnje jamstvo, koje ćete svejedno imati. 

Isto tako, ako vam trgovina proda novi proizvod jeftinije nudeći ga "bez jamstva", to samo znači da nemate dodatnu zaštitu. Još uvijek imate dvije godine da zatražite povrat novca ako se pokaže da proizvod ima nedostatke ili da nije onakav kakvim su ga oglašavali.

Primjer

Dvogodišnje jamstvo ne može se skratiti komercijalnim jamstvom.

Carla je kupila sušilo za kosu sa šestomjesečnim jamstvom prodavača. 

Kada se pokvarilo nakon osam mjeseci, vratila ga je u trgovinu. Prodavač joj je rekao da je jamstveni rok istekao i da nema pravo na povrat novca.

Carla je ispravno istaknula da prema zakonu EU-a o zaštiti potrošača ima pravo na jamstveni rok od dvije godine i da prodavačevo šestomjesečno jamstvo nudi samo dodatnu zaštitu.

Rabljena roba

U slučaju rabljene robe, kupac i prodavač mogu se dogovoriti oko jamstvenog roka kraćeg od dvije godine, ali taj rok ne smije biti kraći od godine dana. To vam moraju jasno napomenuti u trenutku kupovine.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Footnote

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

Retour au texte en cours.