Navigointipolku

Päivitetty : 09/09/2015

living-abroad

Perheenjäsenten rekisteröinti toisessa EU-maassa (muut kuin EU-kansalaiset)

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsentesi, jotka oleskelevat kanssasi toisessa EU-maassa, ei tarvitse ensimmäisten 3 kuukauden aikana anoa oleskelukorttia. Joissakin maissa voidaan kuitenkin edellyttää, että he ilmoittavat saapumisestaan maahan.

Kun 3 kuukautta on kulunut, heitä voidaan vaatia rekisteröimään oleskeluoikeutensa virallisesti (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla). 

Oleskelukorttia varten heidän on esitettävä

  • voimassa oleva passi
  • sinun EU:n kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muun asiakirja, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
  • todistus siitä, että he ovat perheenjäseniäsi (esimerkiksi vihki- tai syntymätodistus)
  • (lapsen)lapsilta todistus, että he ovat alle 21-vuotiaita tai huollettaviasi
  • (iso)vanhemmilta todistus, että he ovat huollettaviasi
  • muilta perheenjäseniltä todistus siitä, että he ovat huollettaviasi tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
  • avopuolisoilta todistus pitkäaikaisesta tai kestävästä suhteesta kanssasi.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Viranomaisten on tehtävä päätös oleskelukortin myöntämisestä 6 kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme . EU:n ulkopuolelta kotoisin olevia perheenjäseniäsi ei voida karkottaa maasta, jos heidän viisuminsa vanhenee hakemuksen käsittelyaikana.

Jos hakemus hylätään, viranomaisten on annettava päätöksensä kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on kerrottava sen seurauksista sekä neuvottava, miten sukulaisesi tai kumppanisi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos hakemus hyväksytään, oleskelukortti on usein maksuton. Jos maksuja peritään, ne eivät saa olla korkeampia kuin maan omilta kansalaisilta vastaavista asiakirjoista, kuten henkilökorteista, perittävät maksut.

Oleskelukortista olisi käytävä selkeästi ilmi, että se on EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti.

Oleskelukortin on oltava voimassa 5 vuoden ajan (tai sinun oleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Osoitteenmuutoksista on mahdollisesti ilmoitettava viranomaisille.

Lisätietoa perheenjäsenten (muut kuin EU-kansalaiset) rekisteröinnistä asuinmaassasi:

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Monissa maissa EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsentesi on pidettävä oleskelukorttiaan ja passiaan aina mukana.  Jos nämä asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena saattaa olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Katso myös: perheenjäsenten, jotka ovat EU-kansalaisia, rekisteröinti.

EU-lainsäädäntö
Tarvitsetko asiantuntija-apua?
Apua ja neuvontaa