Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 30/11/2015

shopping

Ηλεκτρονικές αγορές

Από τις 13 Ιουνίου 2014 και μετά, οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο θα υπόκεινται σε ευνοϊκότερους κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι:

 • θα παρέχονται βασικές πληροφορίες πριν από τη σύναψη του συμβολαίου,
 • δεν θα χρεώνονται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για πληρωμή με πιστωτική κάρτα (ή άλλα μέσα),
 • η παράδοση θα γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας,
 • θα είναι δυνατή η επιστροφή ανεπιθύμητων προϊόντων,
 • θα πληρώνετε μόνο τα είδη για τα οποία έχετε ρητά συμφωνήσει.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν από την αγορά

Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην ΕΕ, σε κατάστημα ή στο διαδίκτυο, ο έμπορος πρέπει να σας παρέχει πριν από την αγορά ορισμένες σαφείς, ακριβείς και κατανοητές βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία.

Πριν από την υπογραφή συμβολαίου με πωλητή ή πάροχο υπηρεσιών στο διαδίκτυο, πρέπει να σας παρέχονται οι εξής λεπτομερείς πληροφορίες:

 • τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας
 • η επωνυμία και η φυσική διεύθυνση του εμπόρου
 • η ηλεκτρονική διεύθυνσή του και/ή ο αριθμός τηλεφώνου του
 • η συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων, όπως τα έξοδα αποστολής, ή αν αυτή δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, τουλάχιστον πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού της
 • πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και αποστολής, ιδίως σχετικά με τους περιορισμούς αποστολής σε ορισμένες χώρες
 • δικαίωμα υπαναχώρησης
 • διαθέσιμες υπηρεσίες μετά την πώληση
 • διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
 • μηχανισμοί επίλυσης διαφορών
 • αριθμός εμπορικού μητρώου
 • εμπορικός τίτλος και στοιχεία ΦΠΑ (εφόσον ισχύει)
 • επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ο πάροχος (εφόσον ισχύει)

 

Αυτές οι εκ των προτέρων πληροφορίες αποτελούν μέρος του συμβολαίου εκτός αν εσείς και ο έμπορος συμφωνήσετε από κοινού για τροποποίηση των όρων, π.χ., που αναρτώνται στον ιστότοπο του εμπόρου.

Τα συμβόλαια πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα και δεν πρέπει να περιέχουν καταχρηστικούς όρους.

Τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή με βάση τους κανόνες της ΕΕ, κατά κανόνα ισχύουν και για αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ που απευθύνονται σε καταναλωτές στην ΕΕ. Σημειωτέον, ωστόσο, ότι μπορεί να έχετε περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας όταν ο έμπορος έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ.

Φροντίστε πάντα να ελέγχετε πού είναι καταχωρισμένος ο έμπορος. Το γεγονός ότι μια διαδικτυακή διεύθυνση λήγει σε ".eu", ".ie", ή ".co.uk" κ.λπ. ΔΕΝ εγγυάται ότι ο πωλητής είναι εγκατεστημένος, και καταχωρισμένος, στην ΕΕ.

 

Ψηφιακό περιεχόμενο

Ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης ισχύουν όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, π.χ. τηλεφόρτωση ή απευθείας μετάδοση μουσικής ή βίντεο. Πριν από την αγορά, θα πρέπει να ενημερώνεστε επίσης για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο σε σχέση με υλικό/λογισμικό (διαλειτουργικότητα) και για τη λειτουργικότητά του, μεταξύ άλλων κατά πόσον εφαρμόζονται τυχόν γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση του περιεχομένου και αν επιτρέπεται η αντιγραφή από ιδιώτες.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη συμβολαίου για διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο. Ωστόσο, μόλις ξεκινήσετε την τηλεφόρτωση ή τη ροή του περιεχομένου, δεν μπορείτε πλέον να υπαναχωρήσετε από την αγορά, εφόσον βέβαια ο έμπορος έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα, ο έμπορος πρέπει να λάβει προηγουμένως ρητή δήλωσή σας ότι συμφωνείτε για την άμεση τηλεφόρτωση ή τη ροή του περιεχομένου, και ότι αναγνωρίζετε ρητώς πως χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις ξεκινήσει η προβολή.

Μια αληθινή ιστορία:

Η Λουκρέτζια ήθελε να παρακολουθήσει μια ταινία από ιστότοπο για βίντεο κατά παραγγελία. Πριν από την πληρωμή, εμφανίστηκε παράθυρο με την πληροφορία ότι έπρεπε να δηλώσει ότι συμφωνεί με την άμεση προβολή της ταινίας και ότι δέχεται πως θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις αρχίσει η προβολή.

Η Λουκρέτζια επέλεξε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη σελίδα πληρωμής. Αφού πλήρωσε, ξεκίνησε η προβολή της ταινίας και δεν είχε πλέον το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

 

Επιβεβαίωση της αγοράς, αποστολή και πρόσθετες επιβαρύνσεις

Επιβεβαίωση της αγοράς

Όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές, πρέπει να λαμβάνετε αμέσως επιβεβαίωση της συναλλαγής. Για τις ηλεκτρονικές αγορές, η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να είναι ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό σας στον ιστότοπο του εμπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι μπορείτε να το αποθηκεύσετε και ο έμπορος δεν μπορεί να το αλλάξει μονομερώς.

 

Έξοδα αποστολής

Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, πρέπει επίσης να ενημερώνεστε σαφώς για την συνολική τιμή, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και να δηλώνετε σαφώς, π.χ. πατώντας ένα πλήκτρο, ότι γνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία καθώς και ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

Έχετε υπόψη ότι, όπως και για τις αγορές σε καταστήματα, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες πρέπει επίσης να παραδίδονται εντός 30 ημερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ημερομηνία παράδοσης με τον έμπορο.

 

Μια αληθινή ιστορία

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Αντρέι από τη Σλοβακία παράγγειλε από το διαδίκτυο ένα κιβώτιο κρασιά από την Ιταλία για τον οικογενειακό εορτασμό των Χριστουγέννων. Οι γιορτές πέρασαν χωρίς να του έχουν παραδοθεί τα κρασιά.

Επειδή το προϊόν δεν παραδόθηκε εντός 30 ημερών, παρότι είχε γίνει στον έμπορο σχετική υπενθύμιση και του είχε δοθεί επιπλέον χρόνος για την αποστολή, ο Αντρέι δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του από τον έμπορο.

 

Επιβαρύνσεις για χρήση μέσων πληρωμής

Εάν ένας έμπορος θέλει να σας χρεώσει για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, π.χ. πιστωτικής κάρτας, τότε η χρέωση αυτή δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από το κόστος που όντως συνεπάγεται για τον έμπορο η επεξεργασία της πληρωμής σας. Σε ορισμένες χώρες, τέτοιες επιβαρύνσεις μπορεί να απαγορεύονται εντελώς.

 

Πρόσθετο «κρυφό κόστος» - απαγόρευση των προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων

Όταν αγοράζετε ένα αγαθό από έμπορο θα πρέπει να έχετε πάντα τη δυνατότητα να συμφωνήσετε ρητά για κάθε πρόσθετο «κρυφό κόστος», π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση όταν κάνετε κράτηση για πτήση. Είναι παράνομο να προεξοφλούν οι έμποροι τη συμφωνία σας, χρησιμοποιώντας «προεπιλεγμένα» τετραγωνίδια κατά τη διαδικασία της αγοράς.

 

Επιστροφή ανεπιθύμητων προϊόντων

Όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, ή μέσω διαδικτύου, από επαγγελματία έμπορο εγκατεστημένο στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα ανεπιθύμητα προϊόντα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αγοράς σας.

 

Συνδρομές σε διαδικτυακές υπηρεσίες

 

Ο πάροχος πρέπει να σας παρέχει πληροφορίες για:

 • τις ισχύουσες τιμές και επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένων των διάφορων επιλογών και των πακέτων προσφορών
 • τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις
 • την ποιότητα της υπηρεσίας (π.χ., ταχύτητα μεταφόρτωσης).

 

Μια αληθινή ιστορία

Η Λάουρα από τη Ρουμανία ήθελε να έχει σύνδεση με το διαδίκτυο στο σπίτι της, αλλά δεν ήταν σίγουρη για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα είχε βάσει των διάφορων πακέτων προσφορών.

Ευτυχώς, όπως απαιτεί η νομοθεσία, όλοι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών είχαν αναρτήσει επαρκείς πληροφορίες στον ιστότοπό τους. Παράλληλα, η Λάουρα ενημερώθηκε καλύτερα από τις ρουμανικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

 

Ο πάροχος οφείλει επίσης:

 • να σας ειδοποιεί πολύ πριν σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει τους όρους του συμβολαίου (π.χ., να αυξήσει τις τιμές)
 • να σας δίνει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσετε από το συμβόλαιο χωρίς ποινή αν δεν δέχεστε τυχόν νέους όρους
 • να σας προσφέρει συμβόλαιο εύλογης ελάχιστης διάρκειας , για παράδειγμα, ενός έτους. Τα συμβόλαια ελάχιστης διάρκειας 2 ή περισσότερων ετών είναι παράνομα.

 

Μια αληθινή ιστορία

Ο Ερίκ ήθελε να συνδεθεί με το διαδίκτυο στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο, όπου θα έμενε για ένα χρόνο στο πλαίσιο ανταλλαγής φοιτητών. Διάφοροι πάροχοι όμως του είπαν ότι το ελάχιστο συμβόλαιο που μπορούσαν να του δώσουν ήταν για 2 χρόνια.

Αφού συμβουλεύτηκε την εθνική αρχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του, ο Ερίκ επικοινώνησε και πάλι με τους παρόχους και μπόρεσε να πάρει συνδρομή για 1 χρόνο μόνο.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές