Sti

Opdateret 04/2016

Opdateret 04/2016

Moms − grundlæggende regler

Hvis du driver virksomhed i EU, skal du for det meste betale moms ved køb og salg undtagen ved eksport til lande uden for EU.

Momsen betales for hver fase af produktionsprocessen, og når der sælges til slutbrugeren.

Salg af varer og tjenesteydelser

Tilføj momsen til varens eller tjenesteydelsens pris på fakturaen. Kunden betaler det fulde beløb af fakturaen, inklusive momsen.

Køb af varer eller tjenesteydelser

Som kunde skal du betale moms. Du kan dog normalt trække momsen fra den moms, du modtager fra dine egne kunder.

EU-regler om moms

Der er faste EU-regler om moms - men den nøjagtige anvendelse af moms kan være forskellig i de enkelte EU-lande.

De grundlæggende momsregler, som gælder i hele EU, findes i momsdirektivet  og momsforordningerne.

Momsopkrævning

Hvis du driver virksomhed - enten personligt eller i selskabsform, partnerskab eller på anden juridisk vis - og du leverer varer eller tjenesteydelser i forbindelse med denne virksomhed, skal du normalt:

  • registreres hos skattemyndighederne i det EU-land, hvor virksomheden er etableret
  • opkræve moms hos kunden og afregne med skattemyndighederne.

Leverancer af varer og tjenesteydelser, hvor momsen opkræves kaldes "momspligtige leverancer".

Denne side taler konsekvent om salg, men selv om der ikke er penge involveret, skal der måske alligevel afregnes moms. Du skal normalt opkræve moms (sædvanligvis ud fra markedsværdien) af varer og tjenester, som:

  • du udveksler med andre varer og tjenesteydelser
  • du giver væk eller
  • tager til eget forbrug.

Fratrækning af moms

Hvis du driver virksomhed, kan du normalt trække den moms, du har betalt for din egen virksomheds indkøb, fra den moms, du modtager fra dine kunder. Du skal derefter kun betale forskellen til skattevæsenet og indberette disse beløb i din periodiske momsangivelse.

Somme tider overstiger den moms, din virksomhed har betalt, den moms, der er pålagt kunderne. I så fald refunderer eller godskriver skattemyndighederne forskellen.

Grav dybere, land for land:

Vælg land

Vælg land


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Betales der afgifter af alt salg?

Nej. Visse varer/tjenesteydelser er fritaget fra moms.

Fritagelser

Nogle vigtige kategorier af varer/tjenesteydelser, f.eks. undervisning, sundhedsydelser og finansielle tjenesteydelser, er for det meste momsfritaget.

Hvis du sælger varer/tjenesteydelser, der ikke er momspligtige, kan du ikke få refunderet den moms, der skal betales af varer og tjenesteydelser, som er direkte forbundet med dette salg.

Skal alle virksomheder momsregistreres?

Hvis du sælger varer/tjenesteydelser som led i din virksomhed, skal du normalt registreres. Der er to undtagelser:

1. Hvis det, du sælger, ikke er momspligtigt, skal du ikke nødvendigvis momsregistreres.

2. I de fleste EU-lande er der en ordning for at hjælpe små virksomheder, som betyder, at de kan fritages for at skulle betale moms, hvis deres omsætning af momspligtige varer/tjenesteydelser falder under en vis årlig tærskel. Disse grænser ("tærskelværdier") varierer fra land til land. I nogle lande er der ingen tærskel, og virksomhederne skal registreres, så snart de foretager momspligtige salg.

Hvis der findes en tærskel, og hvis den samlede værdi af dit momspligtige salg i løbet af året ligger under den:

  • kan du være fritaget for moms, og du skal ikke opkræve den, men
  • du kan lade dig registrere frivilligt, og så skal du opkræve moms

Tærsklen gælder kun for virksomheder, der er etableret i det pågældende land og ikke for virksomheder i udlandet.

Fakturaer

Når du sælger til andre virksomheder, skal du udstede en faktura, enten på papir eller i elektronisk form.

Når du bliver momsregistreret, får du tildelt et momsnummer, som skal vises på alle fakturaer, du giver kunderne, med angivelse af det momsbeløb, der opkræves, sammen med andre faste punkter.

Momssatser

Momssatser pdf français Deutsch English (opdateres to gange årligt - januar og juli)

For at sikre dig, at du har den korrekte sats, bør du kontrollere det hos det lokale momskontor i landet.

Selv om moms opkræves i hele EU, er de enkelte lande ansvarlige for at fastsætte egne satser.

Inden for hvert land er der en normalsats, som gælder i alle eller de fleste tilfælde, og der kan være en eller flere nedsatte satser — lavere satser, som gælder i et begrænset antal tilfælde.

Nogle lande har en nulsats eller stærkt nedsat sats på visse andre salg.

EU-lovgivningen begrænser denne frihed til at fastsætte satserne på tre måder:

  • normalsatsen må ikke være mindre end 15 %, men der er ingen øvre grænse
  • ingen reduceret sats må være under 5 %, med få undtagelser

Fritagelse i forhold til nulsats

Der er en vigtig forskel på disse to begreber:

Salg til nulsats

De er fritaget, men "med fradragsret" - så der opkræves en nulsats, men du kan stadig trække den moms fra, du har betalt af indkøb, som er direkte forbundet med dette salg, f.eks. eksport af visse finansielle tjenesteydelser til kunder uden for EU.

Momsfrie salg

De er fritaget, men "uden fradragsret". Du kan ikke fratrække moms, du har betalt af indkøb i forbindelse med sådanne salg.

Referencer

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Din forespørgsel vil blive sendt til en støttepartner i Enterprise Europe Network. For at give rådgiveren mulighed for at svare hurtigt og korrekt, bedes du give så mange oplysninger som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.

Hjælp og rådgivning