Sti

Hvilke spørgsmål kan jeg stille?

 

Dit Europa – Råd & Vink svarer på spørgsmål fra…

 • enkeltpersoner, der er statsborgere i EU, Norge, Island eller Lichtenstein
 • ikke-EU-borgere – hvis de er i familie med en EU-borger eller bor i et EU-land
 • europæiske/nationale informations- og rådgivningstjenester på vegne af enkeltpersoner
 • virksomheder med hjemsted i EU

Spørgsmål om…

 • en virkelig (dvs. ikke teoretisk) situation – også selvom du f.eks. kun har planer om at flytte til et andet EU-land
 • dine rettigheder i ét eller flere EU-lande og efter EU's regler

Typiske emner

 • dine rettigheder, når du rejser, bor, arbejder, går på pension eller studerer i et andet EU-land
 • forbrugerrettigheder inden for EU

Det kan vi ikke

 • rådgive dig om emner, der udelukkende angår national lovgivning (vi svarer kun på spørgsmål om EU-lovgivning)
 • tilbyde uddybende juridisk rådgivning, analyse af dokumenter eller personlige samtaler med dig
 • erstatte juridisk rådgivning fra jurister eller tilbyde retlig repræsentation
 • føre en sag på dine vegne eller træffe håndhævelsestiltag mod virksomheder eller myndigheder.

Vi svarer på næsten alle spørgsmål

– men nogle spørgsmål ligger uden for vores kompetence og kan derfor ikke besvares. F.eks.:

 • simple anmodninger om oplysninger, der let kan findes på internettet, eller spørgsmål om EU's politikker
 • spørgsmål uden et grænseoverskridende element
 • spørgsmål, der udelukkende angår national lovgivning (ikke EU-lovgivning)
 • spørgsmål om tilskud eller finansiering gennem EU-programmer
 • spørgsmål fra profitorienterede kommercielle organisationer, f.eks. advokatfirmaer, der handler på vegne af klienter
Dit Europa – Råd & Vink kan
besvare spørgsmål såsom:
"Jeg er polak og arbejder i Østrig. Kan jeg få familieydelser i Østrig, når min kone og mine fire børn bor i Polen?"
"Jeg ville registrere mig hos Grækenlands tekniske nævn, så jeg kan arbejde som maskiningeniør, men har fået afslag. Nævnet vil ikke anerkende min britiske uddannelse. Kan I hjælpe mig?"
 
Dit Europa – Råd & Vink kan
ikke besvare
spørgsmål såsom:
"Jeg har to gange bedt de lokale myndigheder om at føre en vej op til min grund." (spørgsmålet er udelukkende omfattet af nationale regler)
"Jeg er italiener og læser på universitetet i Edinburgh (…) Er der nogen EU-stipendier, jeg kan søge?" (stipendieansøgning)